عنوان خدمت: صدور پروانه تاسیس داروخانه (ابطال و تاسیس همزمان داروخانه)

شناسه خدمت:16062251000

شرح خدمت: ابتدا متقاضیان درخواست خودر را در سامانه مدیریت امور داروخانه ها ثبت کرده و کد رهگیری دریافت می نمایند.پس از ثبت و ارسال درخواست متقاضی ،مدارک و مستندات مورد نیاز توسط کارشناسان امور داروخانه ها بررسی و تایید می گردد. که در صورت نقص و یا اشتباه درخواست با توضیحات مندرج به کارتابل متقاضی جهت ویرایش و ارسال مجدد ارجاع می گردد. و نهایتا پس از رفع اشکالات مذکور و ارسال درخواست متقاضی به کارتابل کارشناسان امور داروخانه ها مدارک و مستندات بررسی و تایید می گردد که پس از تایید توسط مدیر محترم دارو و مخدر و تایید نهایی معاون محترم غذا و دارو پروانه تاسیس داروخانه صادر می گردد.

مسئول ارائه خدمت:خانم ها آذرنوش طاهرخانی و پریسا عبدالهی

نشانی : قزوین - بلوار آزادگان - نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو - طبقه همکف - راهرو شماره یک - سمت چپ – اتاق اول

شماره تماس : 33689103-028

مستندات و مدارک مورد نیاز :شناسنامه و کارت ملی متقاضی، گواهی عدم اعتیاد ،گواهی عدم سوء پیشینه ،مدرک تحصیلی و کارت نظام پزشکی ،کارت پایان خدمت و پروانه داروسازی و گواهی و مستندات سوابق اشتغال

قوانین و مقررات خدمت : پیوست

مدت زمان ارائه خدمت:25 الی 60 روز

ساعات ارائه خدمات:ساعات اداری در روزهای کاری هفته

تعداد بار مراجعه خدمت:یک الی دو بار بصورت تلفنی یا حضوری

هزینه های مورد نیاز جهت اخذ خدمت: هزینه انجام این فرآیند در سامانه مدیریت امور داروخانه ها به آدرس http://pharmacy.fda.gov.ir مشخص شده است .

فهرست استعلام از سایر دستگاهای اجرایی:استعلام سوابق اشتغال از سایر دانشگاهای علوم پزشکی کشور و استعلام گواهی عدم سوء پیشینه از اداره تشخیص هویت و گواهی عدم اعتیاد

سوالات متداول:

آیا نیاز به مراجعه حضوری متقاضی می باشد ؟

خیر، به دلیل تفویض به انجمن داروسازان استان جهت عقد قرارداد به محل انجمن داروسازان مراجعه نمایید.

آیا واریز هزینه های مربوطه به صورت اینترنتی امکان پذیر می باشد ؟

بله. واریز تمام مبالغ از طریق سامانه امور داروخانه ها می باشد.

دسترسی به خدمت:به صورت تلفنی یا حضوری
 

نمودار گردش کار :
دریافت نمودار

        


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0