• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ 
  • کد خبر : ۴۳۹۰
گزارش عملكرد اپیدمی ویروس كرونا

برای دریافت «اپیدمی ویروس کرونا،گزارش عملکرد معاونت تحقیقات و فناوری ستاد وزارت تا 20 آبان99» کلیک نمایید

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0