عنوان خدمت: ارتقای آگاهی و فرهنگسازی در حوزه سلامت

شناسه خدمت: 16041015000

شناسنامه خدمت: مشاهده شناسنامه خدمت

توافق نامه سطح خدمت: مشاهده توافق نامه خدمت

شرح خدمت: در سال جاری عنوان اصلی خدمات کلان به دلیل اضافه شدن خدمات دیگر به این دفتر به آموزش و توانمندسازی، مشارکت و هماهنگی بین بخشی، فرهنگ ارتقای سلامت تغییر یافت. هدف اصلی: اجتماعی‌سازی سلامت در جهت مشارکت ساختارمند و فعال فرد-خانواده و جامعه و جلب مشارکت بین بخشی در تامین- حفظ و ارتقای سلامت اهداف کمی و برنامه ها 1 - پوشش برنامه ملي خودمراقبتي به ميزان 70 درصد جمعيت تحت پوشش تا پايان برنامه ششم هر خانه یک پایگاه سلامت (خودمراقبتی) پیوست اجتماعی 2 - افزايش سواد سلامت مردم به ميزان 25 درصد سال پايه آموزش سلامت همگانی نیازسنجی و مداخلات سلامت سنجش سواد سلامت یکپارچه سازی تولیدات رسانه ای بهداشت در سلامت

مسئول ارائه خدمت: کلیه مراقبین سلامت شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت و بهورزان شاغل در خانه های بهداشت

مستندات و مدارک مورد نیاز برای خدمت: -

قوانین و مقررات خدمت: سیاست های کلی سلامت

مدت زمان ارائه خدمت(به روز) : 8 سال

ساعات ارائه خدمت: کلیه روزهای کاری هفته

تعداد بار مراجعه خدمت: 10 بار در سال

هزینه های مورد نیاز جهت اخذ خدمت: رایگان

فهرست استعلام از سایر دستگاه های اجرایی: -

سوالات متداول:

چطور می توانیم در جلسات آموزشی شرکت کنیم ؟ حضور در مراکز یا عضویت در گروههای مجازی و کلاس های آنلاین

شرایط اخذ شماره انتشارات از کمیته علمی اجرایی؟ -طرح در کمیته شهرستان و تایید – طرح درکمیته استانی و تایید

دسترسی به خدمت: به صورت حضوری، الکترونیکی و ترکیبی از هر دو مورد

نمودار گردش کار


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0