عنوان خدمت : ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن / زیرخدمت صدور تأییدیه بهداشتی اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی

شناسه خدمت : 16042572000/  شناسه زیر خدمت16042572100

شناسنامه خدمت : فرم شناسنامه 

توافق نامه سطح خدمت : دریافت 

شرح خدمت : بر اساس قانون نظام صنفی، اتحادیه های صنفی بایستی جهت صدور مجوز کسب برای واحدهای صنفی از سیستم بهداشتی استعلام نمایند تا شرایط بهداشتی امکنه مورد تایید قرار گیرد دانشگاه علوم پزشکی براساس آیین نامه اجرایی قانون موادخوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع موادغذایی بازدید بهداشتی انجام داده و نتیجه را به اتحادیه مربوطه اعلام می نماید

مسئول ارائه خدمت: رضا طهماسبی پور – معاونت بهداشت واحد سلامت محیط 02833690511

مستندات و مدارک مورد نیاز برای خدمت : ارائه فیش های واریزی، کارت بهداشت، گواهی آموزش بهداشت ،برگه استعلام

قوانین و مقررات خدمت: آیین نامه اجرایی قانون موادخوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

مدت زمان ارائه خدمت(به روز) : 15 روز

ساعات ارائه خدمت : 7.30 صبح تا 14.15 بعدازظهر روزهای کاری

تعداد بار مراجعه خدمت: 2 بار

هزینه های مورد نیاز جهت اخذ خدمت: طبق تعرفه ثبت شده در فرم شناسه خدمت

فهرست استعلام از سایر دستگاه های اجرایی: -

سوالات متداول :

برای اخذ تاییدیه بهداشتی چه اقدامی باید کرد؟ نامه استعلام صادره از هرسازمان یا اتحادیه را به دانشگاه علوم پزشکی ارائه تا جهت بازدید کارشناسان هماهنگی شود که بعد از بازرسی جواب استعلام به آن سازمان صادر میشود

مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی برای تاییدیه ،چه شرایطی باید داشته باشد؟ از نظر بهداشتی باید دارای آب سالم ، دفع بهداشتی فاضلاب ، ساختمان بهداشتی ( کف سنگ یا سرامیک  و دیوار باید از جنس قابل شستشو باشد ) داشته باشد و کارکنان دارای کارت بهداشت و گواهی بهداشت باشند

دسترسی به خدمت : حضوری


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0