عنوان خدمت : پایش بیماری های واگیر

شناسه خدمت : 16042575100

شناسنامه خدمت : فرم شناسنامه خدمت

توافق نامه سطح خدمت : دریافت

شرح خدمت :

پایش و نظارت به صورت آبشاری در سطوح مختلف طراحی و با ابزار مربوطه صورت می گیرد. در معاونت بهداشتی و ستاد شهرستانهای تابعه این پایش و نظارتها مطابق استانداردهای وزارت متبوع تعیین و به واحد های تابعه ابلاغ می گردد. علاوه بر این پایش ها، در صورت وجود شرایط خاص (اپیدمی ، گزارشات نیازمند مداخلات تیم واکنش سریع که پرسنل گروه بیماریهای واگیر نیز از اعضای این تیم می باشند) پایش و نظارت خارج از برنامه نیز انجام می گردد. نتایج این پایش و نظارتها به صورت پسخوراند پایش و در قالب مکاتبه در اسرع وقت به واحد های بازدید شده منعکس می گردد که نتایج مداخلات بایستی در بازه زمانی تعریف شده اعلام گردد.

مسئول ارائه خدمت: کارشناسان واحد های ستادی شهرستان و استان  

مستندات و مدارک مورد نیاز برای خدمت : چک لیست های پایش

قوانین و مقررات خدمت: برنامه ابلاغی وزارت متبوع

مدت زمان ارائه خدمت (به روز) : هر پایش متوسط 2 ساعت

ساعات ارائه خدمت : 7:30 لغایت 14:30

تعداد بار مراجعه خدمت: هفته ای یکبار

هزینه های مورد نیاز جهت اخذ خدمت: - رایگان

فهرست استعلام از سایر دستگاه های اجرایی: -

سوالات متداول : 1-پایش به چه صورت انجام می شود ؟ براساس چک لیست های برنامه های واحد

2- زمان پایش به چه صورت خواهد بود ؟ معمولا بر اساس برنامه از پیش تنظیم شده اعلام از طریق مکاتبه معاونت اعلام می شود به جز موارد خاص

3- پسخوراند پایش به چه صورت اعلام می شود ؟ به صورت مکاتبه از طریق معاونت

دسترسی به خدمت : به سه صورت حضوری ، الکترونیکی و  ترکیبی از هر دو مورد

نمودار گردش کار : پیوست شناسنامه

درج لینک فرم  ثبت شکایات درخصوص خدمت : لینک ثبت شکایات

درج لینک فرم پیگیری از شکایات ثبت شده: لینک پیگیری شکایات

 

قابلیت رهگیری الکترونیکی مراحل گردش کار خدمت/زیرخدمت: از طریق سامانه سیب و اتوماسیون

قابلیت تعامل الکترونیکی با ارباب رجوع در مراحل مختلف انجام خدمت : از طریق سامانه سیب و اتوماسیون

ارائه پاسخ زیرخدمت به صورت الکترونیکی: از طریق اتوماسیون


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0