عنوان خدمت : پایش بیماری های غیرواگیر

شناسه خدمت : 16042575101

شناسنامه خدمت : پیوست فایل

توافق نامه سطح خدمت : پیوست فایل

شرح خدمت :

پایش و نظارت از ارکان مهم اصول مدیریت در سیستم های ارائه دهنده خدمات می باشد. پایش به ویژه در سیستم های ارائه دهنده خدمات سلامت حائز اهمیت بیشتری می باشد. این پایش و نظارت به صورت آبشاری در سطوح مختلف طراحی و با ابزار مربوطه صورت می گیرد. در معاونت بهداشتی این پایش و نظارتها مطابق استانداردهای وزارت متبوع تعیین و به واحد های تابعه ابلاغ می گردد. علاوه بر این پایش ها، در صورت وجود شرایط خاص ( اپیدمی ، گزارشات نیازمند مداخلات تیم واکنش سریع که پرسنل گروه بیماریهای واگیر نیز از اعضای این تیم می باشند) پایش و نظارت خارج از برنامه نیز انجام می گردد. نتایج این پایش و نظارتها به صورت پسخوراند پایش و در قالب مکاتبه در اسرع وقت به واحد های بازدید شده منعکس می گردد که نتایج مداخلات بایستی در بازه زمانی تعریف شده اعلام گردد.

مسئول ارائه خدمت: کارشناسان واحد های ستادی شهرستان و استان  

مستندات و مدارک مورد نیاز برای خدمت : چک لیست های پایش

قوانین و مقررات خدمت: برنامه ابلاغی وزارت متبوع

مدت زمان ارائه خدمت (به روز) : هر پایش متوسط 2 ساعت

ساعات ارائه خدمت : 7:30 لغایت 14:30

تعداد بار مراجعه خدمت: هفته ای یکبار

هزینه های مورد نیاز جهت اخذ خدمت: - رایگان

فهرست استعلام از سایر دستگاه های اجرایی: -

سوالات متداول : 1-پایش به چه صورت انجام می شود ؟ براساس چک لیست های برنامه های واحد

2- زمان پایش به چه صورت خواهد بود ؟ معمولا بر اساس برنامه از پیش تنظیم شده اعلام از طریق مکاتبه معاونت اعلام می شود به جز موارد خاص

3- پسخوراند پایش به چه صورت اعلام می شود ؟ به صورت مکاتبه از طریق معاونت

دسترسی به خدمت : به سه صورت حضوری ، الکترونیکی و  ترکیبی از هر دو مورد

نمودار گردش کار 

درج زمان صدور پاسخ در رسید: یک هفته

قابلیت ارائه الکترونیکی کد رهگیری منحصر به فرد در لحظه پذیرش درخواست: -

قابلیت رهگیری الکترونیکی مراحل گردش کار خدمت/زیرخدمت: از طریق سامانه سیب و اتوماسیون

قابلیت تعامل الکترونیکی با ارباب رجوع در مراحل مختلف انجام خدمت : از طریق سامانه سیب و اتوماسیون

ارائه پاسخ زیرخدمت به صورت الکترونیکی: از طریق اتوماسیون


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0