عنوان خدمت :ارائه واحد درسی تربیت بدنی 

شناسه خدمت : 17012584101

شناسنامه خدمت : مشاهده

توافق نامه سطح خدمت : مشاهده

شرح خدمت :در خواست آموزش دانشکده جهت برنامه ریزی روز وساعت ارائه درس با تربیت بدنی- هماهنگی اداره طبق برنامه توافقی برای جذب اساتید درس- ارسال نمرات در پایان ترم به آموزش وعملکرد اساتید جهت دریافت حق الزحمه

اداره تربیت بدنی هم روزه از ساعت 7:30لغایت 15:30جهت پاسخگوی دانشجو می باشد

مسئول ارائه خدمت: مریم خوینی ها : مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه .شماره تماس : 02833367111

بلوار شهید باهنر. پردیس  دانشگاه علوم پزشکی قزوین. معاونت دانشجویی و فرهنگی 

مستندات و مدارک مورد نیاز برای خدمت :لیست  اسامی دانشجو از طرف آموزش

قوانین و مقررات خدمت: انتخاب واحد

ساعات ارائه خدمت :8تا 16

تعداد بار مراجعه خدمت:طول ترم

سوالات متداول : 

1)آیا واحد تربیت بدنی حذف اضطراری دارد؟خیر ودرصورت غیبت غیر مجاز غیبت وصفر داده می شود

2)چند جلسه حق غیبت داریم ؟ هر دانشجو در طی ترم 2 جلسه غیبتش با هماهنگی با استاد موجه می گردد

3)اگر دانشجویی مشکل حرکتی داشته باشد ونتواند ورزش کند چه می شود؟از طریق آموزش به شورای پزشکی معرفی می شود ودر صورت معاف شدن از ورزش آزمون کتبی می دهد

دسترسی به خدمت : حضوری

****

عنوان خدمت :ارائه فوق برنامه ورزشی در رشته های مختلف

شناسه خدمت : 17012584101

شناسنامه خدمت :مشاهده

توافق نامه سطح خدمت : مشاهده

شرح خدمت :کلیه رشته های ورزشی  طبق آیین نامه مسابقات وزارت بهداشت که برای آن در طول سال مسابقه برگزار میگردد طبق جدول (روز وساعت مشخص )برای استفاده دختران وپسران دانشجو برنامه ریزی می شود وبا جذب مربی برای هر رشته واطلاع رسانی دانشجویان از طریق سایت – کانال ورابطین قابل استفاده می باشد

مستندات و مدارک مورد نیاز برای خدمت :کارت دانشجویی

قوانین و مقررات خدمت: ثبت نام در اداره تربیت بدنی یا نزد مربی

ساعات ارائه خدمت :طبق برنامه

تعداد بار مراجعه خدمت:طول سال

سوالات متداول : 

1)آیا شرکت در کلاسها هزینه دارد؟ خیر کلیه کلاسها رایگان می باشد

2)ساعت وروز کلاسهای ورزشی را چگونه مطلع شویم؟ کلیه برنامه ها در کانال ت.ب وسایت معاونت دانشجویی فرهنگی ارائه می شود

3)آیا بلیط شنا در اختیار دانشجویان قرار می گیرد؟با توجه به اینکه دانشگاه فاقد استخر است با رایزنی با استخرهای سطح شهر با ارائه کارت دانشجویی بلیط با تخفیف ارائه می گردد

دسترسی به خدمت : حضوری

***

عنوان خدمت : برگزاری مسابقات مختلف ورزشی واعزام تیمهای ورزشی به مسابقات

شناسه خدمت : 17012584101

شناسنامه خدمت :مشاهده

توافق نامه سطح خدمت :مشاهده

مستندات و مدارک مورد نیاز برای خدمت : کارت دانشجویی – سابقه ورزشی

قوانین و مقررات خدمت:  مهارت در رشته ورزشی ثبت نام شده

مدت زمان ارائه خدمت(به روز) :5دقیقه

ساعات ارائه خدمت :همه روزه وقت اداری

تعداد بار مراجعه خدمت: یکبار

سوالات متداول : 

1)معمولا اعزام به مسابقات در چه زمانی است؟ المپیاد ورزشی دانشجویان همه ساله تابستان به میزبانی یک دانشگاه برگزار می گردد

2)آیا در رشته های همگانی هم مسابقه ای برگزار می گردد؟بله رشته های طناب زنی – لیوان چینی – روبیک – فریزبی – طناب کشی – آمادگی جسمانی- والیبال دو نفره وبسکتبال سه نفره نیز هر ساله المییاد دارد که بین دو ترم تحصیلی برگزار می گرد

3)چگونه می توان به عضویت تیم ورزشی دانشگاه در بیایم ؟ با حضور در سر تمرینات به طور منظم وشرکت  در انتخابی تیم

دسترسی به خدمت : حضوری


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0