عنوان خدمت : ارایه خدمات بهداشتی درمانی (ارایه خدمات مشاوره ای پزشک خانواده)

شناسه خدمت : 16042573104

شناسنامه خدمت : مشاهده

توافق نامه سطح خدمت : مشاهده

شرح خدمت : فرد در ابتدا بر اساس بلوک بندی انجام شده به مراقب سلامت مربوطه مراجعه می نماید. بعد از غربالگری توسط مراقب سلامت، بر اساس غربالگری مراقب سلامت  به پزشک یا کارشناس سلامت روان ارجاع داده می شود و بررسی های لازم توسط تیم سلامت انجام می گردد تا درمان وی تکمیل گردد..سپس در صورت صلاحدید پزشک و روانشناس فرد برای تکمیل درمان خود در صورت لزوم به روانپزشک (سطح دوم)نیز ارجاع می شود تا روند بهبودی بیمار تسریع گردد.لازم به ذکر است در سامانه سیب امکان ثبت خدمت بر اساس فرآیندها و به صورت سلسله مراتب وجود دارد و در هر سه مرحله،مراقب سلامت،پزشک و روانشناس مرکز خدمات جامع سلامت می توانند کلیه خدمات را ثبت نمایند.هم چنین حداقل زمان خدمت 15 دقیقه و حداکثر 120 دقیقه در تمامی مراحل برای مراجعه کننده خواهد بود.

مسئول ارائه خدمت: کلیه پزشکان ، مراقبین سلامت و روانشناسان مراکز خدمات جامع سلامت(شهری و روستایی)

مستندات و مدارک مورد نیاز برای خدمت : شماره کارت ملی برای ارائه خدمت کافی است.

قوانین و مقررات خدمت: مطابق با دستورالعمل وزارت بهداشت

مدت زمان ارائه خدمت(به روز) : یک روز

ساعات ارائه خدمت : در ساعات اداری مرکز خدمات جامع سلامت شامل  شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 14:15 و پنج شنبه ها 7:30 تا 13:15

تعداد بار مراجعه خدمت: حداقل 1 بار در صورت عدم مشکل و حداکثر تازمان درمان

هزینه های مورد نیاز جهت اخذ خدمت: فقط هزینه ویزیت پزشک برای بررسی وضعیت سلامت روان مراجعه کننده

فهرست استعلام از سایر دستگاه های اجرایی: -

سوالات متداول :

1- اگر غربالگری اعتیاد من مثبت شود به پزشک مراجعه کنم؟خیر، بعد از آن باید به کارشناس سلامت روان مراجعه فرمایید.

2- اگر غربالگری سلامت اجتماعی من مثبت شود باید به پزشک مراجعه کنم؟خیر،بعد از مثبت شدن غربالگری سلامت اجتماعی به کارشناس سلامت روان مراجعه فرمایید.

3- اگر غربالگری سلامت روان من مثبت شود به روانشناس مراجعه کنم؟خیر،بعد از غربالگری نیاز به  ویزیت پزشک می باشد و در صورت نیاز پزشک شما را به کارشناس سلامت روان ارجاع خواهند داد.

4- چه کسانی شامل این مشاوره هستند؟ کسانی که دچار سوء مصرف مواد، الکل و دخانیات می باشند، افرادی که دچار اختلالات روانشناختی هستند، کسانی که سلامت اجتماعی آنها در خطر و یا دچار مشکل می باشد.(مشکل همسرآزاری،کودک آزاری و ...)

دسترسی به خدمت : حضوری

نمودار گردش کار :

فرآيند اجرايي بررسي وضعیت سلامت روان مراجعه کننده

فرآيند اجرايي بررسي وضعیت مصرف دخانیات و مواد مراجعه کننده

فرآيند اجرايي بررسي وضعیت سلامت اجتماعي مراجعه کننده

عنوان خدمت : مشاوره تغذیه

شناسه خدمت : 16042573104

شناسنامه خدمت : مشاهده

توافق نامه سطح خدمت : مشاهده

شرح خدمت : مراجعه کنندگانی که بیماریهای چاقی، دیابت، فشارخون، چربی خون و  لاغری دارند توسط پزشک به کارشناس تغذیه ارجاع می شوند.

مسئول ارائه خدمت: کارشناسان تغذیه در مراکز خدمات جامع سلامت

مستندات و مدارک مورد نیاز برای خدمت : -

قوانین و مقررات خدمت: مطابق دستورالعمل وزارت بهداشت

مدت زمان ارائه خدمت(به روز) : یک روز(حداقل 20 دقیقه)

ساعات ارائه خدمت : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 14:15 و پنج شنبه ها 7:30 تا 13:15

تعداد بار مراجعه خدمت: ماهی یکبار تا زمان کنترل بیماری

هزینه های مورد نیاز جهت اخذ خدمت: رایگان

فهرست استعلام از سایر دستگاه های اجرایی: نمی خواهد

سوالات متداول :

1- چه کسانی شامل این مشاوره می شوند ؟ کسانی که بیماری چربی خون ،فشار خون ،خانم های باردار ، افراد دارای کم وزنی ،دیابت و چاقی دارند

2- نوبت دهی جهت مشاوره تغذیه چگونه است؟ ارجاع از پزشک و دریافت مشاوره تغذیه در صورت حضور مشاور در همان روز

3- آیا برگه رژیم غذایی به صورت فیزیکی داده می شود؟ بله ودر پرونده الکترونیک ثبت می گردد.

دسترسی به خدمت :حضوری

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0