لیست سامانه های الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

   جهت استفاده دانشجویان، اعضای هیات علمی، کارکنان و عموم مردم

  ردیف

  نام سامانه

  آدرس

  1

  پرتال وب دانشگاه

  www.qums.ac.ir

  2

  سامانه پرونده الکترونیک سلامت(سپاس)

  ehr.qums.ac.ir/srm

  3

  سامانه الکترونیکی بایگانی تصویری

  Ea.qums.ac.ir

  4

  سامانه آموزش مجازی

  Elearning.qums.ac.ir

  5

  سامانه یکپارچه سلامت (سیب)

  Sib.qums.ac.ir

  6

  سامانه اتوماسیون تغذیه

  Food.qums.ac.ir

  7

  سامانه پست الکترونیک دانشگاه

  Mail.qums.ac.ir

  8

  سامانه مدیریت آموزشی (هم آوا)

  Sama.qums.ac.ir

  9

  سامانه اطلاعات پژوهشی (پژوهان)

  crs.qums.ac.ir

  10

  سامانه کتابخانه الکترونیک دانشگاه

  dlib.qums.ac.ir

  11

  سامانه مدیریت فایل ها و برنامه های دانشگاه

  ftp.qums.ac.ir

  12

  سامانه مجله علمی دانشگاه

  Journal.qums.ac.ir

  13

  سامانه کارکنان آوای سلامت

  mpr.qums.ac.ir

  14

  فصل نامه آموزش پزشکی و توسعه

  Edcjournal.qums.ac.ir

  15

  سامانه Eprints ( مخزن علمی دانشگاه) 

  Eprints.qums.ac.ir

  16

  صفحه شخصی اساتید

  cv.qums.ac.ir

  17

  ثبت نام الکترونیکی دانشجویان

  Er.qums.ac.ir

  18

  لاگ بوک الکترونیک وتوانمند سازی اساتید (سامانه طبیب)

  Tabib.qums.ac.ir

  19

  مدیریت و نگهداشت تجهیزات پزشکی

  Qmem.qums.ac.ir

  20

  سامانه درخواست انتقالی دانشجویان 

  transmission.behdasht.gov.ir

  21

  سامانه دانش آموختگان

  Eg.qums.ac.ir

  22

  سامانه درخواست مهمانی دانشجویان 

  guest.behdasht.gov.ir

  23

  خدمات رفاهی

  Refahi.qums.ac.ir

  24

  برگزاری آزمون آنلاین

  Azonline.qums.ac.ir

  25

  نظارت بر اجرای پروتکل‌های مدیریت کرونا

  192.168.33.152

  26

  وب کنفرانس و کلاس آنلاین

  Vc.qums.ac.ir

  27

  سامانه نوبت دهی تلفنی درمانگاه ها و بیمارستان ها

  sc.qums.ac.ir

  28

  سامانه اتوماسیون اداری

  Office.qums.ac.ir

  29

  سامانه مدیریت ارتباطات مردمی (شماره تماس 190) معاونت درمان

   

  30

  سامانه الکترونیکی مردم و دولت (سامد - شماره تماس 111)

   

  31

  سامانه صندوق رفاه دانشجویان 

  https://portal.srd.ir/

  32

  سامانه آموزش مداوم

  http://www.ircme.ir

  33

  سامانه آموزش ، سیستم تردد  خلاصه سوابق کارکنان

  karkonan.qums.ac.ir

  34

  سامانه فایل

  File.qums.ac.ir

  35

  سامانه خدمات ویژه اینترنت کارکنان

  service.qums.ac.ir

  36

  نظام نوین مالی

  Client server

  37

  سامانه حقوق پرسنل

  Salary.qums.ac.ir

  38

  ثبت اطلاعات فردی هسته گزینش

  gozineshreg.qums.ac.ir

  39

  مدیریت و کنترل پروژه

  Mps.qums.ac.ir

  40

  تور مجازی دانشگاه

  tour.Qums.ac.ir

  41

  ارزشیابی عملکرد اساتید

  Pef.qums.ac.ir

  42

  بررسی عوارض احتمالی واکسن های کووید 19

  corona.qums.ac.ir

  43

  سامانه نقل وانتقالات 

  transfer.behdasht.gov.ir

  44

  سامانه نظام پیشنهادات 

  sus.behdasht.gov.ir

  45

  نقل و انتقال و میهمانی (همکاران آموزش)

   gu.behdasht.gov.ir

  46

  نقل و انتقالات دانشجویان شاهد و ایثارگر

   shahedtransmission.behdasht.gov.ir

  47

   نوبت دهی الکترونیکی درمانگاه های دانشگاه

  nobat.qums.ac.ir

  48

  سامانه پاسخگویی به بیماران

  192.168.33.225

  49

  سامانه تغذیه کارا

  kara.Qums.ac.ir

  50 سامانه تردد پالیز افزار  

  51

  سامانه کوتاه کردن url

  url.Qums.ac.ir

  52 سامانه HIS  
  53 سامانه pacs  
  54 سامانه فیش حقوقی

  http://fish.qums.ac.ir/

  55 سامانه مدیریت مصرف انرژی دانشگاه http://85.185.231.31/Qazvin/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2fQazvin

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0