لیست سامانه ها و نرم افزارهایی که جهت احراز هویت افراد به سامانه  و یا بانک احراز هویت متصل هستند و کپی مدارک هویتی دریافت نمیشود .


   سامانه پرونده الکترونیکی بیماران در بیمارستان ها (HIS)

   ثبت نام اينترنتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين

   ثبت نام و برگزاری آزمون (۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۰)

   سامانه مدیریت آموزش (هم آوا)
  اعلام نتایج آزمون ها و رسیدگی به شکایات داوطلبان آزمون ها (۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۱)
  ارزشیابی کلیه آزمون های علوم پزشکی(۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۲)

  صدور انواع مدارك و گواهينامه هاي تحصيلي، سامانه دانش آموختگان 

   سامانه ارتقای اعضای هیات علمی (۱۱۰۰۳۱۰۲۸۱۰)


   سامانه جامع طبیب (توانمند سازی اساتید)

   سامانه یکپارچه بهداشت (سیب)
  ایجاد پرونده الکترونیک سلامت افراد (۱۶۰۴۱۰۲۱۰۰۰)

   نرم  افزار کلینیک ویژه دانشگاه CIS

  border_210-300x29.png

  اسامی خدمات 

  - نظارت و بازرسی بر تأمین، توزیع و عرضه اقلام سلامت محور  16062247000

  - صدور پروانه بهداشتی ساخت فرآورده های آرایشی و بهداشتی 16061654106

  - صدور پروانه بهداشتی ساخت فرآورده های غذایی و آشامیدنی 16061654108

  - احراز اصالت فرآورده‌های سلامت محور 16062254104

  - آزمایش و کنترل کیفی مواد ،فراورده ها و اقلام مواد و محصولات و فراورده های سلامت 16061657000

  - احراز اصالت فرآورده‌های سلامت محور 16062254104

  - نظارت و بازرسی بر تامین، توزیع و عرضه اقلام سلامت محور

  - تشکیل پرونده الکترونیکی بیماران در بیمارستان ها (HISنرم افزار )

  - نرم  افزار کلینیک ویژه دانشگاه CIS

  - ارزشیابی بخش های آموزشی دستیار دانشگاه های علوم پزشکی(18041025000)

  - اعلام نتایج آزمون ها و رسیدگی به شکایات داوطلبان آزمون ها 18041026101

  - ثبت نام دانشجویان جدیدالورود علوم پزشکی  18042585100

  - صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات به دانش آموختگان دانشگاه های علوم پزشکی 
  18042582101

  - سامانه ارتقای اعضای هیات علمی (11003102810)

  - سامانه جامع طبیب (توانمند سازی اساتید)

  - خدمات پزشک خانواده (۱۶۰۲۱۰۲۰۰۰۰)

  - ایجاد پرونده الکترونیک سلامت افراد (۱۶۰۴۱۰۲۱۰۰۰)

   

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0