تلفن مستقیم دانشگاه :  5 الی 33336001  - 028

  ساختمان ستاد دانشگاه

  حوزه ریاست و معاونت توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی

  آدرس :خیابان نواب شمالی - مجتمع ادارات ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه -طبقه 2

  پست الکترونیک مدیریت روابط عمومی دانشگاه : info@qums.ac.ir

  تلفن روابط عمومی : (33379995) (28) (98+)

  کد پستی : 15315-34199

  تلفن : (5-33336001) (28) (98+)  فکس : 33375514- 028

   پردیس دانشگاه 

  ساختمان دانشکده ها ، معاونت آموزشی دانشگاه ، معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ، دفتر نهاد رهبری دانشگاه ، مدیریت آمار و فناوری اطلاعات، مدیریت روابط بین الملل دانشگاه  

  آدرس : قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین

  تلفن مدیریت آمار و فناوری اطلاعات : 02833344631 شماره تماس داخلی: 5-33336001  داخلی  2370 فکس : 33355162 

  تلفن مدیریت امور بین الملل دانشگاه : (5-33336001) (28) (98+)  داخلی : 2333

  پست الکترونیک مدیریت امور بین الملل دانشگاه : internationalaffairs@qums.ac.ir

  معاونت غذا و دارو

  تلفن: 33670041-33686400-028

  دورنگار: 33672783-028

  پست الكترونيكي: drugandfood@qums.ac.ir

  نشاني: قزوین - بلوار آزادگان - نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو 
  کدپستی: 3414853135

  معاونت بهداشت 

  تلفن : 02833686201  و 02833670037

  نمابر : 02833670034

  ایمیل: health@qums.ac.ir

  کد پستی :  53135-34148

  قزوین - بلوار آزادگان (غیاث آباد)- نبش خیابان مفتح- ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه- معاونت بهداشت دانشگاه و مرکز بهداشت استان قزوین

  معاونت درمان 

  تلفن : 33664302-028 و 33673214-028

  نمابر: 33662090-028

  کدپستی : 34148-53135

  آدرس :  قزوین – بلوار میر داماد ( غیاث آباد) – نبش خیابان مفتح – ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه علوم پزشکی  قزوین- طبقه اول معاونت درمان

   

   

   


   

   

   

               

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0