• ساعت : ۸:۲۷:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ 
مركز آموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشكی قزوین راه اندازی خواهد شد

دکتر فاطمه سمیعی، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از برنامه ریزی برای راه اندازی مرکز آموزش مجازی در دانشگاه خبر داد.

دکتر سمیعی با اشاره به لزوم راه اندازی مرکز آموزش مجازی بعنوان یکی از شاخص­های مهم در اعتباربخشی دانشگاه­ها گفت: برنامه­ریزی برای راه اندازی هر چه سریع تر مرکز آموزش مجازی دانشگاه، در ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه بسیار حائز اهمیت است.

وی اظهار کرد: در نشستی که به همین خصوص برگزار شد، بازبینی فضاهای فیزیکی موجود در سطح دانشگاه برای تخصیص به مدیر و کارشناس مرکز آموزش مجازی در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد تامین نیروی کارشناسی در زمینه تولید محتوای الکترونیکی و امور آموزشی، برای راه اندازی هر چه سریع تر این مرکز در اولویت قرار داده شود.

به گفته دکتر سمیعی، چارت مرکز آموزش مجازی دانشگاه، تدوین و بررسی شد و برای تعیین تکلیف و تایید نهایی، به مدیر توسعه سازمان و تحولات اداری و سپس برای اخذ مجوزهای لازم به هیأت رئیسه ارجاع خواهد شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0