• ساعت : ۱۴:۲۵:۴۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ 
اولین آزمون جامع بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشكی قزوین برگزار شد

دکتر مریم مومنی، مدیرگروه رشته پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی قزوین از برگزاری اولین آزمون جامع بالینی دانشجویان پرستاری این دانشگاه خبر داد.

وی گفت: این آزمون با همکاری اعضای هیأت علمی گروه پرستاری و نیز هیأت اجرایی دانشکده، به روش بالینی ساختارمند عینی برگزار شد.  دکتر مومنی ادامه داد که در این روش، استادان با استفاده از مولاژ، دستگاه ها و وسایل موجود و بر اساس چک لیست های طراحی شده و سناریوهای تهیه شده، به ارزشیابی دانشجویان می پردازند.

مدیرگروه رشته پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی قزوین تصریح کرد: در این آزمون، 47 دانشجو در 10 ایستگاه، شامل: احیای قلبی ریوی ، اخلاق حرفه ای، پروسیجرهای پایه پرستاری، مراقبت از زخم، مراقبت های سیستم ادراری، تفسیر نوار قلب، آزمایشات معمول، پرستاری کودکان، بیماری های روان، مدیریت پرستاری و مراقبت های ویژه تنفسی، ارزیابی شدند.

گفتنی است، این آزمون، روز سوم بهمن 1400 در مرکز مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0