• ساعت : ۹:۶:۲۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ 
در پاییز 1400
حوزه سلامت شهرستان آوج، امتیاز 98 درصد را از بازرسان بیمه سلامت دریافت كرد

بر اساس بازرسی های ماهانه سازمان بیمه سلامت از شبکه  بهداشت و درمان شهرستان آوج، این حوزه موفق شد در سه ماهه پاییز سال 1400 از 100 درصد امتیاز این پایش، 98 درصد امتیاز را دریافت کند.

سیدعلی موسوی راد، کارشناس واحد گسترش شبکه بهداشت و درمان آوج، ضمن اعلام این خبر گفت: این بازدیدهای مستمر از مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان، به منظور بررسی نحوه عملکرد و ارائه خدمات، مانند: خدمات پزشکی، مامایی، دارویی، دهان و دندان، رادیولوژی، مکمل های دارویی و آزمایشگاه تشخیص طبی صورت می پذیرد.

بنا بر اظهار این کارشناس، بدون شک، وجود یک نظام ساختارمند در مدیریت ارئه خدمات سلامت محور از سطح ستاد شهرستان تا خانه های بهداشت، در کسب این موفقیت، موثر بوده است.

موسوی راد گفت: شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج، ارائه خدمات سلامت به بهترین شکل ممکن را برای ساکنان این شهرستان، در دستور کار خود دارد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0