• ساعت : ۹:۴۲:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ 
کارشناس حوزه سلامت شهرستان آوج:
اهمیت دادن به ابعاد مختلف سلامت، ضامن آرامش و زندگی سالم در طول عمر می باشد

اگرچه که اهمیت سلامت جسمی به معنای توانمند بودن بدن برای فعالیت روزانه و دوری از بیماری ها بر کسی پوشیده نیست؛ ولی اهمیت دادن به سایر ابعاد سلامت، در داشتن زندگی سالم و پُرنشاط انکار ناپذیر می باشد.

مهری قموشی رامندی، کارشناس شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج ضمن بیان این مطلب، اضافه کرد: برای بیشتر والدین، فقط تامین سلامت جسمی کودک و نوجوان، دارای اهمیت است، و با نادیده گرفتن و یا اهمیت ندادن به سایر ابعاد سلامت، موجب آسیب پذیری فرزندان خود در بزرگسالی می شوند و یا زمینه ساز آسیب رساندن به جامعه خواهند شد.

سلامت عاطفی و هیجانی- که به شکل کنترل هیجانات و اظهار آن ها به بهترین شکل ممکن خود را نشان می دهد-، بُعد دیگر سلامت است باشد که این کارشناس با اشاره به آن، مهارت لازم در تامین و آموزش آن به کودکان را از موارد تضمین کننده یک زندگی سالم دانست.

به گفته قموشی رامندی، سلامت اجتماعی که به معنای توانایی ارتباط انسان ها با محیط اطراف خود- که همان احترام گذاشتن به یکدیگر، مسؤولیت در قبال جامعه و آمادگی برای هزینه کردن از منابع خود برای جامعه است-، از ارکان اصلی سلامت است که نباید نادیده گرفته شود.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0