• ساعت : ۱۲:۵۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ 
مركز خدمات جامع سلامت رجایی دشت مورد بازدید مسؤولان قرار گرفت

به گفته خدیجه سلیمانی، کارشناس روابط عمومی مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین صبح روز ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ دکتر علیرضا مهرعلیان، رئیس مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین به همراه زهیر درگاهپور، مدیر حراست ، فرمانی، مدیر امور عمومی  و مهندس امامی،  کارشناس برنامه بیمه روستایی با حضور در مرکز خدمات جامع سلامت روستایی رجایی دشت تحت پوشش این مرکز خدمات بهداشتی ارائه شده در این مرکز را مورد ارزیابی قرار داد.

در ادامه این برنامه، گفت و گو با پزشک و مراقب سلامت این مرکز، بررسی نحوه ارائه مراقبت های سلامت از جمعیت تحت پوشش و فرآیندهای خدمت رسانی، طرح تکریم ارباب رجوع از  محورهای این بازدید بود.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0