• ساعت : ۱۳:۱۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ 
در شهرستان البرز
ارایه خدمات رایگان سلامت به مردم شهر مهرگان

در راستای ترویج فرهنگ سلامت عمومی و صیانت از خانواده و فرزند آوری و جوانی جمعیت، مردم شهر مهرگان خدمات رایگان سلامت دریافت کردند.

مهندس سعید نجفی، دبیر دبیرخانه شورای سلامت شهرستان البرز با گفتن این خبر، اظهار کرد: روز یکشنبه نهم مردادماه 1401 در پارک بهشت مهرگان با حضور پزشک عمومی، ماما و مراقب سلامت، سلامت روان خدماتی مانند: مشاوره بهداشت روان، آموزش فرزند آوری و صیانت از جمعیت، جوانی جمعیت، مشاوره خانواده، سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد، اصول تغذیه سالم، آموزش در زمینه پیشگیری از سرطان های شایع زنان آموزش خود مراقبتی و شیوه زندگی سالم در نوجوانان و جوانان، پیشگیری از رفتارهای پرخطر در نوجوانان و جوانان و مهارت های زندگی به مراجعین ارائه شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0