• ساعت : ۱۲:۵۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ 
کارشناس مرکز بهداشت شهرستان قزوین:
اجرای برنامه آموزشی ارتقای سلامت در محل كار، از سلامت و رفاه كاركنان حمایت می كند

به گفته صفیه احمدی زاده، کارشناس مسؤول آموزش سلامت مرکز بهداشت شهید بلندیان، شهرستان قزوین، نشست شورای ارتقای سلامت، به منظور بررسی نحوه اجرای برنامه ارتقا سلامت با حضور مهندس رحمانی، مدیرعامل شرکت و مهندس هاشمی، کارشناس بهداشت حرفه ای شرکت بالین تک در دفتر مدیر شرکت برگزار شد.

احمدی زاده گفت: هدف از این نشست، اجرای برنامه خود مراقبتی سازمانی ايجاد محيط كار سالم از طريق اجراي برنامه ها و خط مشی‌های ارتقای سلامت در محل کار، خَلق محيط فيزيكي و فرهنگ حمايتي و تشويق شیوه زندگی سالم با همکاری کارکنان و كارفرمايان بود. وی ادامه داد که برنامه ارتقاي سلامت در محل كار، به فعالیت هایی اشاره دارد که در محل کار انجام گرفته و از سلامت و رفاه کارکنان حمایت می کند.

این مقام مسؤول تصریح کرد: این فعالیت ها ممکن است بر تغییر رفتار فردی، مانند: برگزاری نشست های آموزشي یا کلاس های فعالیت بدني تمركز داشته باشند و یا اینکه سطوح سازمانی را براي ايجاد سیاست‌ها و محیط‌ هاي فیزیکی و اجتماعی، که از رفتارهای بهداشتي حمايت مي‌كنند، هدف قرار دهند. مانند: سیاست های تهیه غذای سالم یا تسهیلات مربوط به حمل و نقل ایمن.

مسؤول آموزش و ارتقای سلامت مرکز بهداشت شهرستان قزوین با اذعان به اینکه اهمیت حفظ و ارتقای سلامت نیروی انسانی شاغل در محیط های کاری به عنوان یکی از ارزشمندترین سرمایه های جامعه و سازمان ها و در راستای اجرای بسته خدمتی سلامت کارکنان و خودمراقبتی سازمانی، است اظهار کرد: مرکز بهداشت شهرستان قزوین در این راستا، اقدام به اجرای این برنامه در شرکت مذکور کرده است و برنامه عملیاتی مربوطه نیز در خصوص ارتقای سطح سواد سلامت کارکنان در زمینه تغذیه سالم تدوین شده است.

یادآور می شود، در این نشست، سپیده مهدیخانی، مسوول تغذیه و اعظم شهبازخانیا، کارشناس آموزش مرکز بهداشت شهرستان قزوین نیز حضور داشتند.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0