• ساعت : ۱۳:۲۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ 
کارشناس مرکز بهداشت شهرستان قزوین:
مراقبت های بهداشتی برای 350 تَن از كاركنان شركت بالین تك انجام شد

به گفته سپیده مهدیخانی، کارشناس تغذیه مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین؛ مراقبت های بهداشتی برای 350 تنَ از کارکنان شرکت بالین تک انجام شد.

مهدیخانی اظهار کرد: به منظور پیشبرد برنامه تغذیه سالم در محیط کار کلیه مراقبت های اولیه بهداشتی مانند: تَن سنجی و اندازه گیری فشارخون برای کلیه کارکنان شاغل در شرکت  انجام شد.

وی عنوان کرد: بررسی وضعیت بهداشت روان، خطرسنجی بیماری های قلبی عروقی، ارزیابی های بیماری های واگیر از دیگر مراقبت های انجام شده برای کارکنان یاد شده بود.

وی با بیان اینکه حدود 95 درصد از کارکنان این شرکت، مردان و در گروه سنی جوانان یا میانسالان هستند، افزود:  آنان بنا به ماهیت کاری، به ندرت امکان حضور در مراکز بهداشتی برای دریافت خدمات بهداشتی را دارند و ارائه مراقبت های اولیه بهداشتی به صورت فعال به این افراد می تواند در ماموریت مرکز بهداشت که همان پیشگیری از مرگ های زودرس هست، کمک بسیاری کند.

مهدیخانی با اذعان به اینکه ورود نظام سلامت به بخش صنعت، موجب کاهش ابتلا شاغلان به بیماری های غیرواگیر و افزایش بهره وری نیروی کار می شود؛ گفت: این مراقبت با هماهنگی واحد تغذیه، واحد بهداشت حرفه ای، و با همکاری محمد زمانی و اسماعیلی از بهورزان خانه بهداشت کورانه و تلاتر،  در شرکت انجام شد.

وی اظهار کرد که آموزش تغذیه سالم در قالب برنامه تغذیه سالم در محیط کار، در هر دو سطح فرد و خانوار، از دیگر برنامه های پیش رو در این شرکت خواهد بود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0