• ساعت : ۱۳:۰۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ 
در دانشگاه علوم پزشکی قزوین
طبخ و توزیع غذای تنها بیمارستان بویین زهرا، مجدد به بخش خصوصی واگذار شد

پس از برگزاری نشست کمیسیون مناقصه برای بازگشایی پاکت های قیمت پیشنهادی، بابت تجدید مناقصه طبخ و توزیع غذای بیمارستان امیرالمومنین بویین زهرا، در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران)، در روز 22 آیان 1401 در دفتر معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ روز  25 آبان ماه و در نشست دیگری، بعد از ارائه گزارش اعضای کمیته فنی بازرگانی به اعضای کمیسیون مناقصات؛ شرکت آذرپخت سلامت، به عنوان برنده مناقصه معرفی شد و برای انجام مراحل اداری انعقاد قرارداد، به واحد امور قراردادها و مناقصات، معرفی شد.

مهندس فرشید غیاثوند، جانشین معاون توسعه در امور مناقصات و مزایده با گفتن این خبر، اظهار کرد: تعداد چهار مناقصه گر در این مناقصه شرکت کردند که پس از بررسی پاکت های الف ( وثیقه فرآیند ارجاع کار مناقصه )، پاکت های ب ( اسناد و مستندات مناقصه گران شرکت کننده ) و پاکت های ج ( پیشنهاد قیمت ) و بازگشایی قیمت ها با توجه به قیمت های اعلامی از سوی مناقصه گران که برای بررسی قیمت های اعلامی، کلیه مستندات به کمیته فنی بازرگانی دانشگاه ارجاع داده شد.

شایان ذکر است، اعضای کمیسیون مناقصه، شامل: دکتر سیدمجتبی سیدصادقی، مشاور رییس دانشگاه در امور مناقصات و مزایدات؛ مهندس فرشید غیاثوند، جانشین معاون توسعه در امور مناقصات و مزایده و مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه؛ حسین شیخی، مدیر امور مالی دانشگاه هستند. محمود زمانی، نماینده اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات و بهاره قراخانی، کارشناس تغذیه بیمارستان امیرالمومین نیز در این نشست حضور داشتند.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0