• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ 
بررسی سلامت بیش از 1000 تَن از كاركنان دانشگاه علوم پزشكی قزوین در «كوهورت سلامت»

به گزارش دکتر زهرا حسین خانی، مجری طرح کوهورت سلامت کارکنان علوم پزشکی قزوین، تا روز 20 دی 1400 بیش از یک هزار تَن از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، از نظر سلامت عمومی، سلامت روان، وضعیت تغذیه، بیماری های قلبی و غیره، بررسی و در صورت لزوم، برای انجام مراقبت های بالینی به مراکز تخصصی درمانی ارجاع شده اند.

وی با قدردانی از تلاش همکاران خود در این طرح گفت: 1020 تَن از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در این مطالعه طولی آینده نگر شرکت کرده اند و در حال حاضر، روزانه به طور میانگین هشت تَن از کارکنان حوزه های مختلف دانشگاه پذیرش می شوند و در طول ساعات اداری، به ایستگاه های نمونه گیری انواع آزمایشات بیوشیمیایی و هماتولوژی، معاینات بالینی، نوار قلب، معاینات دهان و دندان، دینامومتری، سنجش ابعاد بدنی، تغذیه، سلامت روان و پرسشگری های عمومی مراجعه می کنند و از وضعیت سلامت خود در ابعاد مختلف آگاه می شوند.

مجری طرح کوهورت سلامت کارکنان علوم پزشکی قزوین، گفت: علاوه بر این خدمات، با استفاده از دستگاه بادی آنالایزر، سنجش ترکیبات بدن نظیر درصد چربی، درصد ماهیچه، درصد آب، متابولیسم و سوخت و ساز بدن نیز در این مرکز انجام می شود.

دکتر حسین خانی، خاطرنشان کرد: بر اساس پروتکل طرح کوهورت سلامت کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی کشور، این معاینات هر سه تا پنج سال، یک بار تکرار خواهد شد و سلامت کلیه شرکت کنندگان در طرح، سالانه به صورت تلفنی پیگیری می شود.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0