• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ 
در دوشنبه ای دیگر
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكی قزوین، خدمات دهی مركز آموزشی و درمانی مستقل ولایت را رصد كرد

دکتر عبدالله کشاورز، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین به همراه تیم مدیریتی این معاونت، به رسم هر دوشنبه، این بار، یعنی در روز 20 دی ۱۴۰۰ در مرکز آموزشی و درمانی مستقل ولایت حضور پیدا کردند.

در این بازدید، مسائل و نیازهای درمانی مرکز، مانند: کمبود نیروی انسانی، کمبودهای تجهیزاتی و آزمایشگاهی و ارتقای فرایندهای تشخیصی و عملیاتی بررسی شد.

دکتر کشاورز، مهمترین موارد مطرح شده را کمبود نیروی پرستار، کمبود اعتبار برای تامین کیت های تشخیصی آزمایشگاه برشمرد و در این بازدید، گسترش بخش چشم پزشکی، تامین اکسیژن سازهای مورد نیاز آن ها و بهبود فرایند مرخص شدن مستقیم بیماران از بخش های بستری بررسی شد تا خدمات مطلوب و مناسبی در اختیار مراجعین و بیماران این مرکز درمانی دولتی قرار گیرد.

گفتنی است، مدیران حوزه های مختلف درمان، مانند: امور بیماری ها، نظارت و اعتباربخشی امور درمان، اقتصاد درمان، امور پرستاری، امور آزمایشگاه ها و تجهیزات پزشکی در این بازدید حضور داشتند و هری ک نیز بصورت تخصصی مسائل مربوط به حوزه خود را ارزیابی کردند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0