• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ 
در دانشگاه علوم پزشکی قزوین
دكتر احسان مدیریان، دانشیار شد

دکتر نعمت الله غیبی، دبیر هیأت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی قزوین از ارتقای مرتبه علمی دکتر احسان مدیریان، از استادیاری به دانشیاری خبر داد. دکتر مدیریان، متخصص طب اورژانس و عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه است.

دکتر غیبی گفت: این ارتقا، روز 20 دی 1400 و در شصتمین نشست هیأت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با حضور دکتر عبداله دیدبان، سرپرست دانشگاه و اعضای هیأت ممیزه مصوب شد.

شایان ذکر است، هم اکنون در دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 289 عضو هیأت علمی در رشته های مختلف مشغول به تدریس هستند که 25 تَن از آنان در مرتبه استادی، 53 تَن در مرتبه دانشیاری، 183 تَن در مرتبه استادیاری و 28 تَن در مرتبه مربی هستند.

نشست هیأت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در سالن ابن سینای دانشکده پزشکی برگزار شد.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0