• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ 
رییس کمیته پایش دانشگاه علوم پزشکی قزوین:
برنامه‌ریزی و نظارت، بر عهده حوزه منابع انسانی ستاد دانشگاه است

احمد پورشریفی، مدیر منابع انسانی و رییس کمیته پایش دانشگاه علوم پزرشکی قزوین، در نشست پایش عملکردی واحدهای تابعه دانشگاه، گفت: حوزه منابع انسانی ستاد دانشگاه، باید وظایف برنامه‌ریزی و نظارتی را برعهده گیرد.

وی بر لزوم پایش عملکرد واحدهای تابعه دانشگاه با هدف اصلاح امور تأکید کرد و خواستار اجرای پایش‌ها به صورت دوره‌ای و ارایه گزارش‌های مستند از پایش در زمینه‌های مختلف عملکردی واحدهای تابعه شد. 

پورشریفی، در مورد لزوم تفویض اختیارات عملکردی به حوزه صفی و لازم نبودن تمرکز فعالیت‌ها در ستاد تاکید کرد و بازبینی فرایندهای کاری حوزه مدیریت منابع انسانی با هدف همگن و همراستا شدن فرایندهای ستادی و صفی را در دستور کار تیم پایش قرار داد.

در پایان این نشست، هر یک از اعضای کمیته پایش، نظرات خود را درباره موارد مورد بررسی در پایش بیان کردند و در پایان، مدیر منابع انسانی، در جمع بندی مطالب، نکاتی را بیان کرد.

این نشست، روز 21 دی 1400 ) در دفتر معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه برگزار شد و اختر خوش نواز، دبیر کمیته پایش و اعضای کمیته پایش، شامل: کارشناسان حوزه‌های تخصصی مدیریت منابع انسانی، در آن حضور داشتند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0