لیست مراکزخدمات جامع سلامت منتخب درهمه گیری بیماری کوید19
       

ردیف

نام مرکز

آدرس

شماره تلفن

1

مرکزخدمات جامع سلامت شماره یک تاکستان

خ امام خمینی –روبروی بانک رفاه

02835222172

2

مرکزخدمات جامع سلامت اسفرورین اسفرورین

بلوار بسیج-خ شهید علی نوری

 02835521133

3

مرکزخدمات جامع سلامت ضیاءآباد

ضیاءآباد- خ امام خمینی روبروی شهرداری

02835622102

4

مرکزخدمات جامع سلامت خرمدشت

خرمدشت-خ اصلی -خ معلم

 02835753949

       

 

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0