کارکنان معاونت آموزشی

                                         

 

عکس

نام ونام خانوادگی

واحد

شماره تماس

          drkeramatkar.jpg

دکتر  کرامتکار 

مدیریت آموزشی

2501

         

نسترن السادات صحیح نسب

دفتر آموزش

2500-2501

        

فاطمه  حسین خانی

واحد فناوری اطلاعات

2522

          فرزانه صبوحی

واحد فناوری اطلاعات

2521

         

محیا طرلان

واحد فناوری اطلاعات

2338

        

پروین یخچالیها

هیات علمی

2530

       

زهرا  بهزادپور

هیات علمی

2530

       

هاجر نوری

دانش آموختگان

2537

        

محمد حسنی

دانش آموختگان

2526

        

فاطمه ذوالقدر

خدمات اموزشی

2529

      

معصومه ترکمن

خدمات آموزشی

2529

        

سمانه  ساده

خدمات آموزشی

2528

       

محمد کریمی

تحصیلات تکمیلی

2502

         

عارفه  نیاقی ها

تحصیلات تکمیلی

2503

        

حمیده سیاهلو

امور مالی

2517-2518

        

مهری لطفی نیا

امور مالی

2517-2518

          

مجید نجفی

ستاد شاهد

2519-2520

        

لیلا صالحی

دبیرخانه

2513

        

مجید فرمانی

دبیرخانه

2512

       

صفورا نیارند

آموزش مداوم

 

2507

       

عباس  شاه محمدی

اموزش مداوم

2506

      

مهران جباری

هیات جذب

2505

     

محدثه قاسمی

هیات جذب

2517

        

زهره داناصفهانی

 

مرکز مطالعات آموزش پزشکی

2531

       

مریم حاج سید ابوترابی

 

مرکز مطالعات آموزش پزشکی

2534

      

لیلا فلاحی

بایگانی

2516

       

لیلا   بهرامخانی

مهارتهای بالینی

2550

       

زهرا ولی

مهارتهای بالینی

2546

      

الهه کبیری

مهارتهای بالینی

2544

      maleki.jpg

فاطمه ملکی

امور عمومی

2511

      مهسا هاشمی روابط عمومی و کارشناس دانش آموختگان  2525
      

نسیم شاه قبادیان

مرکز مطالعات

2533

     

مریم رحمنی

مرکز مطالعات

2503

  

مریم جمالی

مرکز مطالعات

2508

    

محمدرضا احمدی

آبدارخانه

2535

 

مرتضی افراسیاب

آبدارخانه

2545

   قاسم نقدی آبدارخانه 2545
 

فاطمه قلی پور 

آبدارخانه

2535

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0