کد خبر : ۱۶۴۴۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ 
۰۹:۲۸
آغاز ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع فوق تخصص پزشکی سال تحصیلی 02-01
کد خبر : ۱۶۰۹۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ 
۰۰:۰۰
اعلام نیاز به نیروی هیات علمی متعهد خدمت در رشته اتاق عمل
کد خبر : ۱۶۰۹۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ 
۰۰:۰۰
فراخوان تعهد خدمت رشته پرستاری
کد خبر : ۱۶۰۰۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ 
۰۰:۰۰
فراخوان تعهد خدمت دکترای رشته های مهندسی بافت و بیولوژی تولید مثل
کد خبر : ۱۶۰۰۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ 
۰۰:۰۰
فراخوان تعهد خدمت هیات علمی رشته تخصصی پزشکی اجتماعی
کد خبر : ۱۵۹۳۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ 
۰۰:۰۰
فراخوان جذب هیئت علمی متهد خدمت
کد خبر : ۱۵۸۹۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ 
۰۰:۰۰
جذب نیروی هیات توسط دانشکده علوم پیراپزشکی برای فراخوان
کد خبر : ۱۵۷۲۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ 
۰۰:۰۰
نشست ادبی قرآنی هم اندیشی اساتید
کد خبر : ۱۵۷۲۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ 
۰۰:۰۰
برگزاری ترم تابستان 1401 دانشگاه بهبهان
کد خبر : ۱۵۷۱۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ 
۰۰:۰۰
ترم تابستان 1401 دانشگاه سمنان
صفحه1از212.بعدي.برو

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0