مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه                 

                                                                                        

             

         

 نام و نام خانوادگی : دکتر مریم کرامتکار                                  
 سمت : مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه 
 مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
 
رشته : پرستاری سالمندی 
 رزومه : 

 تلفن تماس: 4-33336001-028- داخلی 2501 و شماره تماس مستقیم
  33341934-028 

 نمابر: 33341934-028    

 پست الکترونیکی: Education@qums.ac.ir
آدرس : قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین- پردیس دانشگاه -
ساختمان معاونت آموزشی - کد پستی : 3419759811
 ساعت حضور  و ملاقات : شنبه تا چهارشنبه 7.30 الی 15:15 

تمامی ملاقات ها از قبل با مسئول دفتر آقای دکتر حیدریان به دلیل عدم تداخل ساعات ملاقات، هماهنگ گردد. 

 

 

 

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0