• ساعت : ۱۰:۲۷:۳۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ 
  • کد خبر : ۸۷۸۷
نوع علایم جهش امیكرون با انواع جهش‌های قبلی كرونا تفاوتی ندارد و بنابراین شدت علایم به صورت طیفی از بی‌علامتی تا علایم خفیف، شدید، بستری و مرگ خواهد بود.

نوع علایم جهش امیکرون با انواع جهش‌های قبلی کرونا تفاوتی ندارد و بنابراین شدت علایم به صورت طیفی از بی‌علامتی تا علایم خفیف، شدید، بستری و مرگ خواهد بود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0