اعضای اصلی 1. آقای دکتر عبداله دیدبان-  رئیس
2. آقای دکتر سیدمهدی میرهاشمی-  دبیر
3. خانم دکتر فاطمه سمیعی راد - معاون آموزشی دانشگاه
4. آقای دکتر منوچهر مهرام - پژوهشگر علوم بالینی
5. آقای دکتر امیر پیمانی - پژوهشگر
6. خانم دکتر زینب علی مرادی - نماینده بانوان و پژوهشگر علوم بالینی
7. آقای دکتر محمد فلاح زاده - متخصص اخلاق پزشکی
8. آقای دکتر مسعود البرزی ورکی – حقوقدان
9. آقای دکتر مجید ملایوسفی-  نماینده جامعه
مشاور دائمی

10. آقای دکتر حجت الاسلام حسین حیدری - روحانی
11. آقای دکتر امیر جوادی - متخصص آمار و اپیدمیولوژی

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0