• ساعت : ۰۹:۴۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ 
نتایج بزرگترین طرح استانی سواد سلامت كشور در استان قزوین اعلام شد

دکتر سیدمهدی میرهاشمی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین از اجرای بزرگترین طرح استانی سواد سلامت در کشور در استان قزوین خبر داد و گفت: این طرح با مشارکت 9775 تَن در شش شهر و روستاهای تابعه استان قزوین توسط مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت معاونت تحقیقات و فناوری و واحد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین اجرا شد.
دکتر زینب علی‌مردای رییس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در خصوص این خبر در تعریف افراد با سواد سلامت بالا گفت: افرادی که توانایی یافتن، درک و استفاده از اطلاعات و خدمات را در راستای تصمیم ها و اقدام های مرتبط با سلامت خود و دیگران دارند افراد با سواد سلامت بالا هستند. وی داشتن دانش مربوط به سلامت، مراقبتها و سیستم های بهداشتی را اولین عنصر کلی سواد سلامت دانست و دو عنصر دیگر را استفاده از این دانش و توانایی حفظ سلامت از طریق خود مدیریتی و همکاری با ارایه دهندگان خدمات حوزه سلامت عنوان کرد.
دکتر زینب علی‌مرادی در خصوص ترکیب افراد شرکت کننده در این طرح گفت: میانگین سنی افراد شرکت کننده در این طرح حدود 36 سال بوده که حدود 79 درصد آنها متاهل، 24 درصد آنها روستایی و 72 درصد مشارکت کنندگان دارای سواد دیپلم و دانشگاهی بودند.
وی افزود در این طرح شهرستان البرز با نمره سواد سلامت 76/02 بالاترین و شهرستان آبیک با نمره 68/46 پایین ترین نمره را کسب کرد. این در حالیست که میانگین این نمره در جمعیت استان برابر با 74/09 بوده است. همچنین نمره سواد سلامت در میان بانوان 75/18 و در مردان برابر با 71/90، در جمعیت شهری 74/82 و در جمعیت روستایی 71/69 بوده است. 
دکتر زینب علی مرادی گفت: حدود 47 درصد افراد شرکت کننده اعلام کردند که طی شش ماه گذشته آزمایش قند خون و حدود 42 درصد نیز آزمایش چربی خون انجام دادند.
دکتر زینب علی‌مرادی گفت: حدود 66 درصد افراد اعلام کرده اند که همیشه یا بیشتر اوقات هنگام خرید لبنیات به درصد چربی محصول توجه می کنند. و حدود 75 درصد هم گفتند که همیشه یا بیشتر اوقات در حین رانندگی از کمربند ایمنی استفاده می کنند. همچنین 84 درصد نیز اعلام کردند که همیشه یا اکثر اوقات نحوه مصرف دارو را از روی بسته بندی مطلع می شوند. 53 درصد افراد نیز گفتند که همیشه یا بیشتر اوقات در طول زندگی آزمایشهای چکاپ سالیانه را انجام می دهند.
 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0