دکتر عبداله دیدبان / فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

عضو هیات علمی(استادیار)دانشگاه علوم پزشکی قزوین

    دریافت رزومه

    شرح وظایف رییس دانشگاه

    نحوه اخذ وقت ملاقات با رییس دانشگاه

   فرم درخواست ملاقات با رییس دانشگاه

    پست الکترونیک: a.didban@qums.ac.ir 

     تلفن: (19- 33375518) (028) (98+)

   

  


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0