دوران

  لطفا صبر کنید ...

  دکتر عبداله دیدبان

  رییس دانشگاه

  • تحصيلات : دکتری
  • تخصص : فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

  دکتر عبداله دیدبان

  رییس دانشگاه

  • تلفن : (19- 33375518) -028
  • پست الکترونیکی : a.didban@qums.ac.ir

  حجت اسلام و المسلمین دکتر حسین حیدری

  رییس دفتر نهاد رهبری

  • تحصيلات : دکتری
  • تخصص : فقه و اصول

  حجت اسلام و المسلمین دکتر حسین حیدری

  رییس دفتر نهاد رهبری

  • تلفن :
  • پست الکترونیکی : h.heydari@qums.ac.ir

  دکتر محمدعلی معصومی فر

  معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

  • تحصيلات : دکتری
  • تخصص : بیهوشی

  دکتر محمدعلی معصومی فر

  معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

  • تلفن :
  • پست الکترونیکی : m.masomifar@qums.ac.ir

  دکتر سید علیرضا حاج سید جوادی

  رییس دانشکده پزشکی

  • تحصيلات : دکتری
  • تخصص : روانپزشکی

  دکتر سید علیرضا حاج سید جوادی

  رییس دانشکده پزشکی

  • تلفن :
  • پست الکترونیکی : ahsjavadi@qums.ac.ir

  دکتر مریم نورخیز محجوب

  معاون غذا و دارو

  • تحصيلات : دکتری
  • تخصص : داروسازی

  دکتر مریم نورخیز محجوب

  معاون غذا و دارو

  • تلفن :
  • پست الکترونیکی : m.noorkhiz@qums.ac.ir

  دکتر حسن اسماعیلی

  رییس مرکز فوریتهای پزشکی

  • تحصيلات : دکترای حرفه ای
  • تخصص : پزشکی

  دکتر حسن اسماعیلی

  رییس مرکز فوریتهای پزشکی

  • تلفن : 028-33651641
  • پست الکترونیکی : hesmaeili@qums.ac.ir

  دکتر عبداله کشاورز

  معاون درمان

  • تحصيلات : دکترای تخصصی
  • تخصص : طب سنتی

  دکتر عبداله کشاورز

  معاون درمان

  • تلفن :
  • پست الکترونیکی : a.keshavarz@qums.ac.ir

  دکتر جلال رحمانی

  معاون بهداشتی

  • تحصيلات : دکترای حرفه ای
  • تخصص : دندانپزشکی

  دکتر جلال رحمانی

  معاون بهداشتی

  • تلفن :
  • پست الکترونیکی : j.rahmani@qums.ac.ir

  دکتر فاطمه سمیعی راد

  معاون آموزشی

  • تحصيلات : دکتری
  • تخصص : آسیب شناسی (پاتولوژی)

  دکتر فاطمه سمیعی راد

  معاون آموزشی

  • تلفن :
  • پست الکترونیکی : fsamieefard@qums.ac.ir

  دکتر محمدرضا شیخی

  معاون دانشجویی، فرهنگی

  • تحصيلات : دکتری
  • تخصص : آموزش پرستاری

  دکتر محمدرضا شیخی

  معاون دانشجویی، فرهنگی

  • تلفن :
  • پست الکترونیکی : msheikhi@qums.ac.ir

  دکتر سید مهدی میرهاشمی

  معاون تحقیقات و فناوری

  • تحصيلات : دکترای تخصصی
  • تخصص : بیوشیمی بالینی

  دکتر سید مهدی میرهاشمی

  معاون تحقیقات و فناوری

  • تلفن :
  • پست الکترونیکی : sm.mirhashemi@qums.ac.ir

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0