تعریف هیأت رئیسه:

  دومین رکن اجرایی مؤسسه،هیأت رئیسه می باشد.

  ترکیب هیأت رئیسه:
  1- رئیس مؤسسه 
  2-معاونان مؤسسه  
  3-مسوول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در مؤسسه
   
  وظایف و اختیارات هیأت رئیسه:
  1-مشارکت و همکاری فعالانه در تنظیم برنامه­های راهبردی موسسه مبتنی بر سند چشم­انداز، برنامه های توسعه کشور، نقشه کشور، نقشه جامع علمی کشور و برنامه­های تقدیمی وزرای هر یک از وزارتین به مجلس شورای اسلامی به منظور ارائه و تصویب در هیات امناء
  2-فراهم نمودن بسترهای لازم جهت تحقق اهداف برنامه­های راهبردی موسسه
  3- فراهم نمودن بستر مناسب به منظور اجرایی نمودن مصوبات شورای انقلاب فرهنگی ، هیات امناء، آئین­نامه­ها و بخشنامه­های ابلاغی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مرجع ذیصلاح
  4-بررسی آئین­نامه­ها، تشکیلات، دستورالعمل­ها، شیوه نامه­ها، دستور جلسات و سایر موارد ارائه شده از سوی معاونت­ها و شورای موسسه به منظور طرح در هیات امناء و یا سایر مراجع ذیصلاح
  5-پیشنهاد بودحه سالیانه موسسه به هیات امناءاز طریق رئیس موسسه
  6-تنوع بخشی به منابع مالی موسسه از طریق جذب کمک­های مردمی و افزایش درآمدهای اختصاصی از طریق ارائه خدمات آموزشی ، پژوهشی ، فناوری ، فرهنگی و سایر منابع دیگر پس از اخذ مجوزهای لازم از هیأت امناء و یا سایر مراجع ذیصلاح
  7- پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت های مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج که طبق ضوابط به اعضای آموزشی ، پژوهشی تعلق می­گیرد از طریق رئیسه موسسه به وزارت
  8- بررسی و تصویب پیشنهادات ارائه شده در خصوص فعالیت­های تربیتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تربیت بدنی که براساس تقویم سالیانه موسسه ارائه گردیده است.
  9- نظارت و پیگیری گزارشات تربیتی، فرهنگی ، سیاسی ، امنیتی و ... با هماهنگی دیگر دستگاه­های ذیربط تا حصول نتیجه
  10- بررسی و ارزیابی نحوه اجرای تصمیمات هیأت رئیسه توسط واحدهای تابعه موسسه و نظارت بر عملکرد آنها
  11- ارزیابی عملکرد حوزه­های مختلف موسسه و بررسی گزارشات ادواری در شورای موسسه
  12- ایجاد هماهنگی لازم بین حوزه های مختلف موسسه


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0