عنوان خدمت :آموزش مستمر جامعه پزشکی(MIS)

شناسه خدمت: (۱۸۰۴۱۰۲۳۰۰۰)
 (مشاهده فرم شناسه خدمت)

شناسنامه خدمات و فرآیندهای آموزش مداوم

شناسنامه فرآیند صدور گواهی  مهلت یا بخشودگی کمیته ماده شش آموزش مداوم

شناسنامه فرآیند صدور گواهی پنجساله آموزش مداوم( پایان دوره) برای مشمولین

شناسنامه فرآیند صدور مجوز برنامه های آموزش مداوم 

شناسنامه فرآیندصدور گواهی شرکت کنندگان در برنامه ها

شناسنامه خدمت آموزش مستمر جامعه پزشکی

نوع خدمت :خدمت به شهروندان (G2C)

شرح خدمت :

صدور گواهی 5 ساله برای پزشکان و پیراپزشکان-برگزاری جلسات کمیته ماده 6 و صدور گواهی-برگزاری دورههای آموزشی: انجام نياز سنجي سالانه, مطالعه، تحقيق، در سامانه  آموزش مداوم جامعه پزشکی نام کاربری و رمز عبور دریافت میشود .

از این طریق مراحل خدمت قابل مشاهده است.
رسید خدمت : از طریق پیامک ارسال میشود 
رهگیری الکترونیکی: پس از ثبت نام در پس از پرداخت و ثبت فیش رسید قابل مشاهده است.
مشمولین پس از ثبت نام و پرداخت هزینه در دوره ها شرکت می نمایند. ( رسید صادر میشود)
این کارگاه ها در سامانه الکترونیکی برگزار می گردد.https://www.ircme.ir

بطور کلی پزشکان و پیراپزشکان برای تمدید پروانه موسسات پزشکی و غیره ملزم به شرکت در کارگاه های آموزشی می باشند.
مه ريزي و ارزشيابي ,هماهنگي و مذاكره با مديران گروه جهت برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي سالانه, پيگيري برنامه هاي ارائه شده از ساير سازمانها و كمك در چگونگي برگزاري برنامه ها در صورت همكاري مورد نياز و ثبت برنامه های بازآموزی جهت گرفتن مجوز در سایت آموزش مداوم دانشگاه, پيگيري جهت رفع نواقص در صورت عدم تأييد کمیته تخصیص امتیاز، تغيير برنامه ها تا كسب امتياز و ارسال به معاونت  آموزشی و پیگیری تا ارسال به اداره کل آموزش مداوم, هماهنگي در اجرا و حضور دائم در جريان برگزاري برنامه های آموزش مداوم, ثبت نام و دريافت مدارك شركت كنندگان و تطبيق مدارك ,تایید و پيگيري گواهي امتياز براي اساتيد,آنالیز حضور و غیاب برنامه ها و صدور گواهی در سایت آموزش مداوم دانشگاه, اسکن امضا دبیران علمی برنامه ها جهت صدور گواهی ها,تهیه و تنظیم برنامه های آموزش مجازی آموزش مداوم, برگزاری جلسات منظم با رابطین آموزش مداوم,  برگزاری کمیته های آموزشی و پژوهشی و کمیته گواهی های خارج از کشور و صدور گواهی مشمولان در سایت, تشكيل كميته شوراي آموزش مداوم .صدور گواهی 5 ساله برای پزشکان و پیراپزشکان-برگزاری جلسات کمیته ماده 6 و صدور گواهی-برگزاری دورههای آموزشی: انجام نياز سنجي سالانه, مطالعه، تحقيق، ...

پرداخت الکترونیکی : درحال حاضر فیش پرداختی آپلود می شود توسط متقاضی . بزودی به درگاه متصل میشود.
دوره ها بصورت حضوری و غیر الکترونیکی برگزار میشود.
پس از تکمیل دوره ها ، گواهی بصورت الکترونیکی در سامانه قابل دانلود است.
استعلام الکترونیکی : سازمان نظام پزشکی 
تعداد مراجعه ارباب رجوع : حضور در کارگاه های آموزشی برگزار شده جهت دریافت پروانه

 مشاهده سامانه آموزش مداوم جامعه پزشکی


مسئول ارائه خدمت : 

 نام و نام خانوادگی : صفورا نیارند                                     
 سمت : کارشناس  آموزش مداوم  جامعه پزشکی
 مدرک تحصیلی: کارشناسی
 رشته :  حسابداری
 شرح وظایف : 

 تلفن تماس: 4-33336001-028داخلی 2507 
تلفن مستقیم: 33344317-028

 نمابر: 33341934-028    

 پست الکترونیکی:  CME@qums.ac.ir


 نام و نام خانوادگی : عباس شاه محمدی                               
 سمت : کارشناس  آموزش مداوم جامعه پزشکی
 مدرک تحصیلی: کارشناسی 
 رشته :  
 شرح وظایف : 

 تلفن تماس: 4-33336001-028داخلی 2506
تلفن مستقیم: 33344317-028 

 نمابر: 33341934-028    

 پست الکترونیکی:  CME@qums.ac.ir

قوانین و مقررات خدمت:

درروزاجرای برنامه ثبت نام حضوری انجام نمی پذیردفرمهای ارزشیابی اساتید و برنامه درسامانه آموزش مداوم راتکمیل نمایید ,اطلاع رسانی در خصوص جابه جایی مکان برگزاری،تغییر زمان برنامه، صرفا از طریق پیام کوتاه انجام میشود,صدور گواهی شرکت در برنامه منوط به تکمیل فرم های حضور وغیاب (ورود – خروج) می باشد و یا ثبت کارتی (ورود و خروج) میباشد ، صرفا با ثبت ورود ویا خروج با توجه به نرم افزاری بودن سامانه امکان صدور گواهی تحت هیچ شرایطی مقدور نمی باشد, در صورتی که مشمولی نسبت به درج  اسامی مشمولان دیگر در برگه های حضور و غیاب یا ثبت کارت مشمولان دیگر اقدام نماید، در سایت آموزش مداوم کشور  غیر فعال می گردد . حضور و غیاب هر برنامه به صورت جداگانه انجام می گردد.میزان امتیاز تعلق گرفته  به هر فرد براساس میزان حضور فرد در برنامه می باشد.برای کسانی که کارت موقت صادر شده است لازم است درانتهای برنامه کارت خود را تحویل دهند.


تغییرات قوانین آموزش مداوم مصوب شورای عالی وزارت متبوع

 1- شرکت در برنامه های مدون برای کلیه مشمولین آموزش مداوم اختیاری می باشد و یک پزشک می تواند تمام امتیاز مورد نیاز خود را از برنامه های غیر مدون نیز کسب نماید .

2- امتیاز برنامه های مدون و کنفرانس ها مانند سایر برنامه ها (سمینار ، کنگره و سمپوزیوم ) به ازای هر ساعت فعال 6/ 0 می باشد یعنی برگزاری یک برنامه مدون 5 ساعته که قبلا 5 امتیاز داشته است طبق قوانین جدید 3 امتیاز خواهد داشت و کنفرانس 5 ساعته که قبلا 2/5 امتیاز داشته است اکنون 3 امتیازی می شود .

3- فقط برنامه های کارگاهی امتیاز بالاتری می گیرند که به ازای هر ساعت فعال یک امتیاز می باشد . برنامه ای کارگاه محسوب می شود که حداقل 40 درصد آن کار عملی باشد .

4- انجام حضور و غیاب در هر برنامه الزامی می باشد و اعطای امتیاز متناسب با ساعات حضور شرکت کننده در برنامه می باشد .

5- به ازای هر سخنرانی در برنامه های آموزش مداوم 4 امتیاز اعطا خواهد شد .

6-حق ثبت نام در برنامه هایی که بیش از 5 ساعت می باشند برای پزشکان عمومی و کارشناسان روزانه سیزده هزار تومان و برای متخصصین ، داروسازان و دندانپزشکان روزانه نوزده هزار تومان می باشد .

7-هر مشمول می تواند حداکثر 75 امتیاز از 125 امتیاز در هر دوره 5 ساله را از طریق فعالیت های آموزشی و پژوهشی مانند انتشار مقاله ، تالیف و ترجمه کتاب ، انجام پژوهش ، ارائه پوستر و سخنرانی کسب نماید .

مدارک مورد نیاز: 

فرمها ی مورد نیاز : 

فرم کمیسیون ماده 6
فرم دوره های آموزشی خارج از کشور
فرم حضور و غیاب برنامه های آموزش مداوم 
 فرم ارسال اطلاعات برنامه های بازآموزی برگزار شده توسط مراکز مجری برنامه


مدت زمان انجام خدمت: 

 صدور گواهی  مهلت یا بخشودگی کمیته ماده شش آموزش مداوم : مدت زمان ارایه خدمت 20 روز میباشد

 صدور گواهی پنجساله آموزش مداوم( پایان دوره) برای مشمولین: مدت زمان ارایه خدمت  3 دقیقه 

 صدور مجوز برنامه های آموزش مداوم :  از درخواست دبیرعلمی و بارگذاری درسامانه از 20 روز تا 30 روز طول میکشد

تایید امتیاز برنامه های آموزش مداوم : 5 روز
 هزینه ارائه خدمت(ریال):

حق ثبت نام در برنامه هایی که بیش از 5 ساعت می باشند برای پزشکان عمومی و کارشناسان روزانه سیزده هزار تومان و برای متخصصین ، داروسازان و دندانپزشکان روزانه نوزده هزار تومان می باشد .

نمودار گردش کار:بررسی درخواست مشمولان جهت صدور گواهی نهایی از نظر امتیازات ، نوع امتیازات و سال امتیازات کسب شده آماده کردن فرم صدور گواهی جهت دبیر آموزش مداوم- برنامه های آموزش مداوم: ابتدا دبیر علمی درخواست خود را به دفتر آموزش مداوم ارسال و پس تایید دبیر علمی و ثبت برنامه در سایت توسط ایشان به دفتر ارسال شده پس از بررسی کارشناسان دفتر و کمیته تخصیص امتیاز و تایید معاون آموزشی دانشگاه به کارشناس وزارتخانه ارسال میگردد در صورت تایید ایشان برنامه در سایت آموزش مداوم فعال می شود.

دریافت نمودار

پرسش های متداول :

- برای پیگیری امتیازات ثبت نشده دوره هایی که از طریق سامانه ثبت نام و شرکت کرده ام،چه کاری باید انجام دهم؟

کاربر محترم در صورت مواجه شدن با چنین وضعیتی لازم است با مرکز برگزار کننده آن برنامه تماس حاصل فرمایید .

- زمانی که برای مشاهده جزئیات برنامه اقدام می کنم ، لینک مربوطه کار نمی کند ؟

  • از مرورگر Internet Explorer نسخه 8 به بالا استفاده نمایید .
  • در صورتی که از مرورگر Internet Explorer نسخه 9 استفاده می کنید ، لازم است آیکن Compatibility View فعال باشد.
  • از مرورگر Mozilla Firefox استفاده نمایید .
  • از مرورگر Google Chrome استفاده نمایید .

- جهت ویرایش کد ملی در سامانه چه اقدامی باید صورت گیرد؟

کاربر محترم جهت اصلاح کد ملی خود خواهشمند است یک ایمیل با عنوان "تصحیح کد ملی" همراه با نام ، نام خانوادگی ، کد ملی صحیح و کد ملی اشتباه به cme@niosha.co.ir ارسال نمایید . پس از اصلاح کد ملی توسط واحد پشتیبانی سامانه مراتب از طریق ایمیل به شما اعلام می گردد.

- برای اصلاح اطلاعاتی از پروفایل که قابل ویرایش نیست،به استثنای کد ملی چه اقدامی باید انجام داد ؟

کاربر محترم در صورتی که نام ، نام خانوادگی یا رشته تحصیلی شما در سامانه اشتباه ثبت شده باشد ، جهت ویرایش آن لازم است با دانشگاه مرکز میزبانتان تماس حاصل فرمایید .

- هنگام بازیابی رمز عبور از طریق پیامک با مشکلاتی مواجه می شوم ؟

کاربر محترم در صورت مشاهده کردن هر کدام از پیغام های ذیل خواهشمند است با دانشگاه مرکز میزبانتان تماس حاصل فرمایید .

شماره همراه وارد شده با اطلاعات ثبت شده در سامانه مطابقت ندارد .

سرویس بازیابی رمز عبور از طریق پیامک مرکز میزبان شما غیر فعال می باشد .

سرویس پیامک مرکز میزبان شما راه اندازی نشده است .

- هنگام بازیابی رمز عبور از طریق ایمیل موفق به دریافت رمز عبور خود نمی شوم ؟

کاربر محترم در صورتی که ایمیل شما در سامانه اشتباه ثبت شده باشد ، سیستم قادر به ارسال رمز عبور شما نمی باشد . برای اصلاح آدرس ایمیل خود می توانید با دانشگاه مرکز میزبانتان تماس حاصل فرمایید .

- با وجود وارد کردن صحیح کد امنیتی با پیغام کد امنیتی اشتباه است مواجه می شوم ؟

 

کاربر محترم در این صورت می توانید یکبار بر روی لینک "صفحه اصلی " کلیک نمایید و مجددا اقدام به وارد کردن اطلاعات خود نمایید

- هنگام عضویت در سامانه و با وارد کردن کد ملی پیغاماطلاعات شما قبلا در سامانه ثبت شدهرا مشاهده میکنم؟

کاربر محترم در صورت مشاهده چنین پیغامی دانشگاهی که سامانه به شما معرفی میکند،به عنوان مرکز میزبان شما محسوب میشود . لذا می توانید جهت دریافت رمز عبور خود با آن دانشگاه تماس حاصل فرمایید .

نحوه دسترسی به خدمت :


درخواست خدمت:حضوری – الکترونیکی

ارائه خدمت:حضوری – الکترونیکی

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0