عنوان خدمت: تأیید صلاحیت مسئولین فنی داروخانه (صدور گواهی تشخیص صلاحیت مسئول فنی داروخانه )

شناسه خدمت:16062251000

شرح خدمت: ابتدا متقاضیان درخواست خودر را در سامانه مدیریت امور داروخانه ها ثبت کرده و پس از ارسال درخواست متقاضی، مدارک و مستندات مورد نیاز توسط کارشناسان امور داروخانه ها بررسی می گردد. که به استناد ماده 18 آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه درخوات می بایست در کمیسیون ماده 20 دانشگاه علوم پزشکی (که بصورت ماهانه برگزار می گردد ) مطرح شده و پس از موافقت و تایید اعضاء کمیسیون و اعلام رای صادر و گواهی تشخیص صلاحیت متقاضی صادر و پس از تایید توسط مدیر محترم دارو و مخدر و تایید نهایی معاون محترم غذا و دارو گواهی فوق در سامانه صادر می گردد.

مسئول ارائه خدمت:خانم ها آذرنوش طاهرخانی و پریسا عبدالهی

نشانی : قزوین - بلوار آزادگان - نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو - طبقه همکف - راهرو شماره یک - سمت چپ – اتاق اول

شماره تماس : 33689103-028


مستندات و مدارک مورد نیاز :شناسنامه و کارت ملی متقاضی، گواهی عدم اعتیاد ،گواهی عدم سوء پیشینه ،مدرک تحصیلی و کارت نظام پزشکی ،کارت پایان خدمت و پروانه داروسازی و ....

قوانین و مقررات خدمت :

آئین نامه داروخانه ها
ضوابط تاسیس داروخانه ها
تبصره 4 ماده 15 آئین نامه "تاسیس و اداره داروخانه ها"
اصلاحیه ضوابط تاسیس و اداره داروخانه پیرو تغییرات تبصره 4 ماده 15

مدت زمان ارائه خدمت: 30 روزکاری

ساعات ارائه خدمات:ساعات اداری در روزهای کاری هفته

تعداد بار مراجعه خدمت:مراجعه حضوری نداریم.

هزینه های مورد نیاز جهت اخذ خدمت: هزینه انجام این فرآیند در سامانه مدیریت امور داروخانه ها به آدرس http://pharmacy.fda.gov.ir مشخص شده است .

فهرست استعلام از سایر دستگاهای اجرایی: استعلام گواهی عدم سوء پیشینه از اداره تشخیص هویت و گواهی عدم اعتیاد

سوالات متداول:

آیا تمدید گواهی تشخیص صلاحیت نیاز با اخذ گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد دارد ؟
بله
آیا صدور گواهی تشخیص صلاحیت نیاز به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد دارد ؟
بله
آیا گواهی تشخیص صلاحیت به صورت فیزیکی صادر می شود ؟
خیر - صدور از طریق سامانه امور داروخانه و منوط به معرفی به عنوان مسئول فنی می باشد .
آیا قبل از شروع طرح داروسازی فرد می تواند درخواست صدور گواهی تشخیص صلاحیت مسئولیت کند ؟
خیر - صدور گواهی تشخیص صلاحیت مستلزم شروع کار به عنوان مسئول فنی داروخانه می باشد که قبل از شروع طرح الزام داروسازی فرد نمی تواند به عنوان مسئول فنی فعالیت نماید
آیا در صورتی که فرد گواهی تشخیص صلاحیت را از دانشگاه دیگری دریافت کرده باشد نیاز به صدور مجدد گواهی تشخیص صلاحیت توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوین دارد ؟خیر

دسترسی به خدمت:به صورت تلفنی یا حضوری
 

نمودار گردش کار :
دریافت نمودار

        


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0