عنوان خدمت : صدور پروانه فعالیت مسئولین فنی شرکت های (پخش دارویی) حوزه فرآورده های سلامت محور

شناسه خدمت : 16062245102

شرح خدمت : در این خدمت مدارک مورد نیاز از فرد واجد شرایط دریافت می گردد و پس از جمع بندی و ارائه در کمیسیون ماده 20 دانشگاه در صورت تایید برای فرد متقاضی پروانه مسئول فنی صادر می گردد. به منظور نظارت بر فرآیند های متداول شرکت های پخش لازم است مسئول فنی واجد شرایط درشعبه حضور داشته باشد، به همین منظور پروانه مسئول فنی شرکت های پخش صادر می گردد.

مسئول ارائه خدمت: آقای دکتر علی نظری، خانم دکتر سپیده سیف اللهی

نشانی : قزوین - بلوار آزادگان - نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو - طبقه همکف - راهرو شماره یک - سمت چپ - اتاق دوم

تلفن :33663835-028

مستندات و مدارک مورد نیاز برای خدمت: تعهدنامه پذیرش مسئول فنی، تصویر آخرین مدرک تحصیلی دکتری داروسازی، گواهی بازآموزی آموزش مداوم، گواهی عدم سوء پیشینه، گواهی استعفای محل کار قبلی در ساعات فعالیت شرکت ، دو قطعه عکس رنگی 4*3 ، ارائه فیش بانکی به مبلغ000/560 ریال به شماره حساب 2173529001000 سازمان غذا و دارو

قوانین و مقررات: مطابق با ضوابط تاسیس و فعالیت شرکت های پخش ابلاغی از سازمان غذا ودارو (پیوست). دانلود 

مدت زمان ارائه خدمت: 15 روز

ساعات ارائه خدمت: ساعات اداری در روزهای کاری هفته

فهرست استعلام از سایر دستگاه های اجرایی: کمیسیون ماده 20 دانشگاه

تعداد بار مراجعه خدمت : 2 بار

هزینه های مورد نیاز جهت اخذ خدمت: فیش بانکی به مبلغ000/560 ریال به شماره حساب 2173529001000 سازمان غذا و دارو

سوالات متداول:

چه مدارکی مورد نیاز است؟ مدارک مطابق با ضابطه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش

چه زمانی کمیسیون ماده 20 دانشگاه برگزار میشود؟ آخرین دوشنبه هر ماه

مسئول فنی شرکت پخش فارغ التحصیل چه رشته ای باید باشد؟ رشته داروسازی

دسترسی به خدمت: به صورت حضوری
 

نمودار گردش کار :
دریافت نمودار
 

        


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0