عنوان خدمت : احراز اصالت فرآورده‌های سلامت محور

شناسه خدمت : 16062254104

شرح خدمت : پس از مراجعه حضوری متقاضی و درخواست تعیین اصالت فرآورده‌های سلامت محور اعم از خوراکی، آرایشی، بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی و وصول نمونه توسط این معاونت، مطابق با نوع محصول سلامت‌محور، بررسی و تعیین اصالت فرآورده مذکور به اداره متناظر ارجاع داده می‌شود. برای تعیین اصالت فرآورده ابتدا بایستی مشخص گردد که فرآورده مذکور تولید داخل است و یا وارداتی. تعیین اصالت فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی داخلی از طریق وجود علامت سیب سلامت، شماره پروانه ساخت معتبر، تاریخ تولید و انقضاء و ... و تعیین اصالت فرآورده‌های دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی تولید داخل، از طریق بررسی کد IRC معتبر صورت می‌پذیرد. درخصوص فرآورده‌های سلامت‌محور وارداتی نیز ملاک تعیین اصالت، وجود برچسب اصالت یا برچسب ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالای معتبر می‌باشد. در موارد مشکوک نیز، اصالت فرآورده از معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه ناظر بر تولید آن فرآورده و یا اداره کل متناظر در سازمان غذا و دارو استعلام می‌گردد. در نهایت مراتب تأیید و یا عدم تأیید صلاحیت فرآورده مذکور به متقاضی اعلام می‌گردد.

مسئول ارائه خدمت:

صاحبه قنبری

نشانی : قزوین - بلوار آزادگان - نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو – طبقه دوم - سمت راست – اتاق دوم – مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی

تلفن :33663992-028

طاهره دینکانی

نشانی: قزوین - بلوار آزادگان - نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو – طبقه اول - سمت راست – اتاق شماره 23- اداره نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی

تلفن :33663834-028

فاطمه سعادت‌فر

نشانی : قزوین - بلوار آزادگان - نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو – طبقه همکف – راهرو اول - سمت راست – اتاق اول – امور دارویی

تلفن :33673213-028

پیام یزدانی

نشانی : قزوین - بلوار آزادگان - نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو – طبقه همکف – راهرو شماره دو - سمت چپ - اداره نظارت بر مواد غذایی

تلفن :5-33672784-028

رامش مهرآیین

نشانی : قزوین - بلوار آزادگان - نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو – طبقه دوم –سمت چپ – اتاق دوم – اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل ها

تلفن :33663844-028

مستندات و مدارک مورد نیاز برای خدمت: نمونه فرآورده سلامت محور کشف شده توسط ارگان‌های نظارتی

قوانین و مقررات: ماده 11 و 16 مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

مدت زمان ارائه خدمت: بین 7 الی 10 روز کاری

ساعات ارائه خدمت: ساعات اداری در روزهای کاری هفته

تعداد بار مراجعه خدمت : یک بار

فهرست استعلام از سایر دستگاه های اجرایی: معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه ناظر بر تولید آن فرآورده و یا اداره کل متناظر در سازمان غذا و دارو، در صورت نیاز

سوالات متداول:

محصول سلامت محور مورد نظر از نظر محل تولید به چه نوع می‌باشد؟ داخلی/خارجی؛ با توجه به اطلاعات مربوط به کشور سازنده موجود بر روی محصول مشخص می‌گردد.

آیا محصول سلامت محور داخلی مورد نظر، مجاز می‌باشد؟ بله/خیر؛ با توجه به اطلاعات مندرج بر روی محصول (وجود علامت سیب سلامت، شماره پروانه ساخت معتبر، تاریخ تولید و انقضاء و ... برای محصولات خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی؛ و وجود کد IRC معتبر برای داروها و مکمل‌ها و تجهیزات پزشکی) مشخص می‌گردد.

آیا محصول سلامت محور وارداتی مورد نظر، قاچاق است؟ بله/خیر؛ با توجه به وجود برچسب اصالت یا برچسب ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالای معتبر، قاچاق بودن یا نبودن محصول بررسی می‌شود.

دسترسی به خدمت: به صورت حضوری
 

نمودار گردش کار :دریافت نمودار

       

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0