انتشار گزارش عملکرد معاونت درمان 

  گزارش عملکرد سال 1400 معاونت درمان

  انتشار گزارش عملکرد معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 

  مهمترین اقدامات و دستاوردهای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در سال 1400

  اعتبارات دریافتی  و هزینه کردسال1400 - معاونت تحقیقات و فناوری

  قراردادهای سال 1400

  تعداد قرارداد

  طرف قرارداد

  عنوان قرارداد

  169

  هیات علمی

  طرح تحقیقاتی

  54

  دانشجویی

  طرح تحقیقاتی

  19

  هیات علمی

  حق الزحمه

  و حق التدریس

   

  ***: از 169 قرارداد 4 قرارداد به صورت مشرک با سازمانهای میراث فرهنگی و گردشگری ، جهاد دانشگاهی استان قزوین ، اورژانس کشور و شرکت پویش عص کسری صورت پذیرفته است .

  انتشار گزارشات معاونت بهداشتی

  عملکرد معاونت بهداشتی سال 1400

  عنوان قراردادهای معاونت بهداشت:

  1- قرارداد پشتیبانی نرم افزار صندوق وآزمایشگاه مراكز بهداشتي درمانی و پایگاههای بهداشتی

  2- قرارداد ارائه سرویس و خدمات ارتباطی VPNL3 بصورت اختصاصی و ترافیک نامحدود به مراکز فاقد شبکه

  3-قرارداد واگذاري سرویس و نگهداری ماهانه آسانسور ساختمان معاونت بهداشتی استان قزوین

  4- قرارداد اجاره و چاپ و تکثیر ساختمان شماره 2 ستاد(معاونت بهداشتی)

  5-قرارداد بهسازی و نوسازی تجهیزات سالن اجتماعات معاونت بهداشتی استان

  6-تفاهم نامه غربال گیری بیماری های متابولیک ارثی

  فهرست مجوزهای اعطایی توسط گروه سلامت محیط و حرفه ای مرکز سلامت استان  در سال 1400 ،

  بهداشت حرفه ای:

  شرکت یارا پاک صنعت ماندگار

  شرکت توسعه گران آراسنج پارس

  بهداشت محیط:

  صدور مجوز شرکت های مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و مسکونی

  سیلان سنجاقک شمال

  پایا پاک پیشه

  پویندگان سام سلامت ایرانیان

  صدور پروانه خودروی حمل مواد غذایی:  8 مورد

  انتشار گزارش معاونت غذا و دارو -

  گزارش عملکرد معاونت در سال 1400

  اهم فعالیت های حوزه نظارت بر دارو در سال 1400:

  - 77 مورد بازدید ادواری از شرکت های پخش

  - 31 مورد بازدید ادواری از داروخانه های بیمارستانی

  -  929 مورد بازدید ادواری از داروخانه های خصوصی استان

  - 5000 مورد پاسخگویی تلفنی در خصوص سوالات کمبود دارویی

  - نظارت بر توزیع اقلام دارویی

  - سهمیه بندی بیش از 300 قلم دارو توسط ستاد توزیع دارو

  - 400 مورد پاسخگویی به سوالات دارویی توسط کارشناس مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم

  -  13 مورد جلسه کمیسیون ماده 20

  -  23 مورد اعطای مجوز تاسیس داروخانه در استان قزوین

   اطلاعات تفصیلی هزینه کرد سالانه دستگاه

   گزارش درخواست نمایندگی اصناف و شرکت های توزیعی استان-اداره تجهیزات

  آمار صدور و تمدید پروانه ساخت در سال 1400

   گزارش مجوزهای تولید صادر شده اداره تجهیزات

   

  انتشار گزارشات معاونت دانشجویی و فرهنگی 

  عملکرد 11 ماهه سال1400 اداره تربیت بدنی دانشگاه

  لیست فعالیت های صورت گرفته در حوزه فرهنگی

  گزارش عملکرد ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی وحقوق شهروندی و قانون انطباق(مصوبه 427-820) دانشگاهی

  فضاهای ورزشی اداره تربیت بدنی دانشگاه

  مدیریت دانشجویی – امور تغذیه

    معاونت توسعه مدیریت،  منابع و برنامه ریزی

  گزارش عملکرد دبیرخانه سیاستگذاری سلامت سال 1400

  گزارش عملکرد واحد سازمان‌های مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه در سال 1400

  1400مهمترین اقدامات و دستاوردهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین زهرا درسال 

      1400 گزارش عملکرد دانشکده بهداشت 

   1400 گزارش عملکرد دانشکده پیراپزشکی

  1400  گزارش عملکرد دانشکده پرستاری و مامایی

   1400  گزارش عملکرد دانشکده دندانپزشکی 

  گزارش عملکرد مرکز آموزشی و درمانی قدس در سال 1400

  گزارش عملکرد مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی در سال 1400


  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0