دوران

  لطفا صبر کنید ...

  علی علیجانی

  سرپرست بیمارستان شهدا

  • تحصيلات : دکتری
  • تخصص : عمومی

  علی علیجانی

  سرپرست بیمارستان شهدا

  • تلفن : 02832880936
  • پست الکترونیکی : shohadait@qums.ac.ir

  محمد بخشی

  سرپرست امور عمومی

  • تحصيلات : کارشناسی
  • تخصص : مدیریت دولتی

  محمد بخشی

  سرپرست امور عمومی

  • تلفن : 02832880936
  • پست الکترونیکی : shohadait@qums.ac.ir

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0