گزارش عملکرد و اقدامات


عنوان قراردادهای معاونت بهداشت

 •  قرارداد پشتیبانی نرم افزار صندوق وآزمایشگاه مراكز بهداشتي درمانی و پایگاههای بهداشتی
 •  قرارداد ارائه سرویس و خدمات ارتباطی VPNL3 بصورت اختصاصی و ترافیک نامحدود به مراکز فاقد شبکه
 •  قرارداد واگذاري سرویس و نگهداری ماهانه آسانسور ساختمان معاونت بهداشتی استان قزوین
 •  قرارداد اجاره و چاپ و تکثیر ساختمان شماره 2 ستاد(معاونت بهداشتی)
 •  قرارداد بهسازی و نوسازی تجهیزات سالن اجتماعات معاونت بهداشتی استان
 •  تفاهم نامه غربال گیری بیماری های متابولیک ارثی

فهرست مجوزهای اعطایی توسط گروه سلامت محیط و حرفه ای مرکز سلامت استان در سال 1400

 • بهداشت حرفه ای
  •  شرکت یارا پاک صنعت ماندگار
  •  شرکت توسعه گران آراسنج پارس

 • بهداشت محیط
  1. صدور مجوز شرکت های مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و مسکونی
   •  سیلان سنجاقک شمال
   •  پایا پاک پیشه
   •  پویندگان سام سلامت ایرانیان
  2. صدور پروانه خودروی حمل مواد غذایی: 8 مورد


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0