ابداع محقق ایرانی برای شناسایی سرطان با روش كم تهاجمی تر
ردیابی سلولهای سرطانی سرگردان؛ ابداع محقق ایرانی برای شناسایی سرطان با روش كم تهاجمی تر 
تازه ترین یافته های پژوهشی 2023
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ 
كشف گندم ضد سرطان
كشف گندم ضد سرطان 
تازه ترین یافته های پژوهشی 2023
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ 
ابداع نانوكریستال های سلولزی برای بهبود دارو رسانی و درمان سرطان
با همکاری محققان ایرانی ابداع نانوكریستال های سلولزی برای بهبود دارو رسانی و درمان سرطان 
تازه ترین یافته های پژوهشی 2022
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ 
گروهی از محققان با همکاری پژوهشگران ایرانی نانوکریستال های سلولزی ابداع کرده اند که قادر به انتقال داروهای ضد سرطان کلورکتال با تاثیرگذاری بهتر هستند.
ابداع نانوذراتی برای مقابله با باكتری های مقاوم در بیماران سرطانی
با همکاری محقق ایرانی ابداع نانوذراتی برای مقابله با باكتری های مقاوم در بیماران سرطانی 
تازه ترین یافته های پژوهشی 2022
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ 
"مشكل شما نیستید، مشكل تیروئید شماست"
به مناسبت روز جهانی تیروئید "مشكل شما نیستید، مشكل تیروئید شماست" 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ 
فعالیت های بدنی متوسط باعث بهبود فشار خون و آسیب كمتر اندوتلیال رگ ها می شود
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ 

  • for-world-thyroid-day.jpg
  • world-no-.jpg


   


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0