جلسه كمیته دانشگاهی دانش پژوهی
کد خبر : ۱۷۵۵۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ 
۱۱:۳۵
جلسه توسعه آموزش مجازی دانشگاه
کد خبر : ۱۶۵۵۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ 
۰۹:۳۰
تولید محتواهای الكترونیكی تصویری در مركز آموزش مجازی دانشگاه
کد خبر : ۱۶۴۴۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ 
۱۰:۰۳

   


   


   6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0