کد خبر : ۲۹۴۱۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 
۱۰:۳۶
برگزاری جلسه هم اندیشی تیم اعتبار بخشی در مركزآموزشی درمانی ولایت
کد خبر : ۲۹۰۴۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ 
۰۴:۴۷

javani.jpg


   


   


   6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0