دوران

لطفا صبر کنید ...

دکتر محمود فرهادی

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین زهرا

  • تحصيلات : پزشکی تخصصی
  • تخصص : طب اورژانس

دکتر محمود فرهادی

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین زهرا

  • تلفن : 02834222229

دکتر علی دامغانیان

معاون بهداشتی شبکه و رییس مرکز بهداشت بویین زهرا

  • تحصيلات :
  • تخصص : پزشکی خانواده

دکتر علی دامغانیان

معاون بهداشتی شبکه و رییس مرکز بهداشت بویین زهرا

  • تلفن : 02834222229

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0