کارگاه های 1399

کارگاه های 1400

 

لیست کارگاه‌هایی که تاکنون در واحد برگزار شده است:


•    پروپوزال نویسی ویژه اعضاء هیات علمی
•    روش تحقیق مقدماتی ویژه اعضاء هیات علمی
•    نحوه دسترسی به مقالات علمی بانک های اطلاعاتی علوم پزشکی ویژه اعضاء هیات علمی
•    روش تحقیق پیشرفته 1 و 2ویژه اعضاء هیات علمی
•    تفکر خلاق، تفکر انتقادی، بارش افکار و گفتگوی ساختارمند (غیر حضوری)
•    روش های کاهش استرس و اضطراب و روش های مقابله با خشم و استرس (غیر حضوری)
•    اخلاق حرفه ای، رازداری و ارتباط با بیمار و روابط سازمانی (غیر حضوری)

واحد آمادگی خود را جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی با توجه به نیاز و درخواست اعضاء محترم هیات علمی اعلام می‌دارد.
 

.


گروه دورانV6.0.9.0