خدمات و مشاوره‌های واحد

 •     مشاوره پروپوزال نویسی
 •     مشاوره مقاله نویسی
 •     مشاوره در زمینه جستجو در اینترنت و بانک های اطلاعاتی
 •     مشاوره اپیدمیولوژی و آمار و تجزیه و تحلیل آماری
 •     جستجو در منابع اطلاعاتی
 •     تایپ پروپوزال و مقاله اعضاء هیات علمی
 •     تنظیم مقاله و تهیه ملزومات آن جهت ثبت در مجلات داخلی و خارجی
 •    Submit مقالات در مجلات داخلی و خارجی
 •     پیگیری وضعیت مقالات تحت بررسی در مجلات داخلی و خارجی تا پذیرش نهایی
 •     تهیه ملزومات مقالات پذیرفته شده جهت چاپ در مجلات داخلی و خارجی
 •     Submit چکیده مقالات در کنگره های داخلی و خارجی
 •     ورود داده های طرحهای تحقیقاتی مصوب واحد در نرم افزار SPSS 
 •     تجزیه و تحلیل آماری طرحهای تحقیقاتی مصوب واحد
 •     ارائه پیشنهادات و راهنمائی‌های لازم جهت انتخاب نشریه مناسب داخلی و خارجی
 •     در اختیار گذاری فضا جهت تشکیل جلسات مرتبط با پژوهش از جمله شورای پژوهشی بیمارستان
   

برای هماهنگی مشاوره حضوری لطفاً با شماره تلفن  2- 33236380-028 داخلی 284 تماس حاصل فرمایید.
 

                         برنامه هفتگی فعالیت‌های واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی کوثر

ایام هفته

مشاوره آمارو اپیدمیولوژی

مشاوره طراحی پژوهش

مشاوره مقاله نویسی

شنبه

زهرا سادات محمدی

سیمین دخت مولاوردیخانی

 سیمین دخت مولاوردیخانی

یکشنبه

زهرا سادات محمدی

سیمین دخت مولاوردیخانی سیمین دخت مولاوردیخانی

دوشنبه

دکتر مهدی رنجبران

 سیمین دخت مولاوردیخانی

سیمین دخت مولاوردیخانی

سه شنبه

دکتر مهدی رنجبران

سیمین دخت مولاوردیخانی

سیمین دخت مولاوردیخانی

چهارشنبه

دکتر مهدی رنجبران 

سیمین دخت مولاوردیخانی

سیمین دخت مولاوردیخانی

پنجشنبه

---

---

---


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0