خدمات و مشاوره‌های واحد

 •     مشاوره پروپوزال نویسی
 •     مشاوره مقاله نویسی
 •     مشاوره در زمینه جستجو در اینترنت و بانک های اطلاعاتی
 •     مشاوره اپیدمیولوژی و آمار و تجزیه و تحلیل آماری
 •     جستجو در منابع اطلاعاتی
 •     تایپ پروپوزال و مقاله اعضاء هیات علمی
 •     تنظیم مقاله و تهیه ملزومات آن جهت ثبت در مجلات داخلی و خارجی
 •    Submit مقالات در مجلات داخلی و خارجی
 •     پیگیری وضعیت مقالات تحت بررسی در مجلات داخلی و خارجی تا پذیرش نهایی
 •     تهیه ملزومات مقالات پذیرفته شده جهت چاپ در مجلات داخلی و خارجی
 •     Submit چکیده مقالات در کنگره های داخلی و خارجی
 •     ورود داده های طرحهای تحقیقاتی مصوب واحد در نرم افزار SPSS 
 •     تجزیه و تحلیل آماری طرحهای تحقیقاتی مصوب واحد
 •     ارائه پیشنهادات و راهنمائی‌های لازم جهت انتخاب نشریه مناسب داخلی و خارجی
 •     در اختیار گذاری فضا جهت تشکیل جلسات مرتبط با پژوهش از جمله شورای پژوهشی بیمارستان
   

گروه دورانV6.0.9.0