اولین نشست مدیران بین الملل دانشگاه های قطب شش در سال 1402
کد خبر : ۲۲۸۹۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ 
۱۱:۴۱
بیست و چهارمین سمینار آموزش پزشكی
کد خبر : ۲۲۶۸۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ 
۰۹:۲۸
نخستین نشست كمیته آموزش شبكه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام برگزار شد
کد خبر : ۲۲۵۷۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ 
۰۸:۳۶

   پست الکترونیک امور بین الملل دانشگاه

      internationalaffairs@qums.ac.ir

    شماره تماس : 

      تلفن :  33336001-028   داخلی:   2333
      تلفن مستقیم :  33352653-028  

آدرس : قزوین ، بلوار شهید باهنر ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، دانشکده پزشکی . ط همکف6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0