دوران

  لطفا صبر کنید ...

  دکتر محمدرضا مدبر

  مدیر روابط بین الملل دانشگاه

  • تحصيلات : دکتری
  • تخصص : پزشکی عمومی

  دکتر محمدرضا مدبر

  مدیر روابط بین الملل دانشگاه

  • تلفن : 028-33336001
  • پست الکترونیکی : mr.modabber@qums.ac.ir

  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0