نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا یوسف گمرکچی

  سمت: معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی

  مدرک و رشته تحصیلی: متخصص ارتوپدی

  مرتبه علمی:استادیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین

   

  ۶_رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی
  پست الکترونیک: hosrajaee@qums.ac.ir
  شماره تماس: 204- 33335800


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0