لیست خدمات شناسه دار دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

ردیف عنوان خدمت عنوان زیرخدمت نحوه ی ارائه زیرخدمت

ارائه درخواست خدمات بصورت الکترونیکی

 

 

ارائه خدمات بصورت الکترونیکی

 

 

راهنمای استفاده از خدمت  اطلاعات تکمیلی زیرخدمت

FAQ

سوالات متداول 

 SLA

بیانیه سطح توافق خدمت 

شماره تماس و نام واحد پاسخگوی خدمت 

(پیش شماره 028)

رسید زمان دار

آدرس

خدمت

الکترونیکی

۱ حوزه معاونت درمان

نظارت و اعتبارسنجی موسسات سلامت

(۱۶۰۳۱۰۱۲۱۰۰۰)

نظارت بر ادارات نظارت بر درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور(۱۶۰۳۱۰۱۲۱۰۰)

غیر الکترونیکی کشوری

بلی عدم مصداق

اعتباربخشی معیاری جهت ارزیابی بیمارستانهای دولتی و غیردولتی به منظور بالا بردن کیفیت ارائه خدمت و کسب درجه اعتباربخشی می‌باشد. که تمامی این اقدامات با هماهنگی مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی انجام می گیرد .

مشاهده

1- اعتبار سنجی جامع چند سال یکبار انجام می گیرد؟ 2 سال یکبار انجام می گیرد

2- ارزیابی ادواری چه زمانی انجام می گیرد؟ در فاصله 2 سال انجام می گیرد

3- اعلام زمان اعتبار بخشی جامع به مراکز چگونه هست؟ زمان اعتبار بخشی توسط وزارت خانه و با چک لیستی که وزارت اعلام می کند انجام می گردد

 اداره نظارت و اعتباربخشی- معاونت درمان

 33681160

کاغذی  
نظارت بر حسن اجرای برنامه تحول سلامت در مراکز تابعه دانشگاه های علوم پزشکی کشور (۱۶۰۴۱۰۱۲۱۰۱)

غیر الکترونیکی

کشوری

بلی عدم مصداق

جهت ارزیابی عملکرد مراکز در زمینه  حسن اجرای برنامه تحول سلامت و به منظور رفع اشکالات موجود و بالا بردن کیفیت ارائه خدمت انجام می شود.اما بطور کلی این خدمت در سطح وزارت خانه صورت می گیرد و دانشگاه های کشور مورد ارزیابی قرار می گیرند.

مشاهده

   

هر یک از بسته های 7 گانه طرح تحول کارشناس مسئول جداگانه دارد.

33673214 -33664302

عدم مصداق  

بازدیدهای دوره ای و موردی از مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی( ۱۶۰۲۱۰۱۲۱۰۲)

غیر الکترونیکی

کشوری

بلی عدم مصداق

بازدیدهای دوره ای و موردی از مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی جهت ارزیابی عملکرد مراکز در زمینه های متعدد و به منظور رفع اشکالات موجود و بالا بردن کیفیت ارائه خدمت انجام می شود.

مشاهده

    کلیه ادارات نظارتی معاونت درمان شامل اداره نظارت و اعتباربخشی، اداره امور بیماریها، اداره پرستاری، اداره امور آزمایشگاهها، اداره تجهیزات پزشکی، اداره اقتصاد درمان این خدمت را ارائه می دهند. عدم مصداق  
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی (۱۶۰۶۱۰۱۲۱۰۳) الکترونیکی بلی بلی

 جهت رسیدگی به شکایت، شاکی می‌تواند شرح ماوقع را بصورت کتبی با ثبت شماره تلفن تحویل دبیرخانه نماید و یا با شماره 190 تماس گرفته و شکایت خود را ثبت نماید. بعد از مشاهده شکایت توسط رئیس محترم اداره نظارت، شکایت جهت بررسی کامل و پاسخگویی به شاکی، به کارشناس مربوطه ارجاع می شود.

مشاهده

- در صورت شکایت از عدم تشخیص پزشک چه اقدامی لازم است؟ بیمار به نظام پزشکی ارجاع داده می شود.

- آیا از طرف معاونت درمان در صورت بروز مشکل جهت بیماران تذکر و یا ارجاع به مراکز قانونی صورت می‌گیرد؟ بله- در صورت محرز بودن خطا به بیمارستان یا فرد خاطی تذکر داده میشود و در صورت نیاز به مراجع قضایی ارجاع داده می شود.

معاون محترم درمان  و کلیه حوزه های تحت پوشش

33664302

عدم مصداق

 

برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی کشوری جهت توانمند سازی ارزیابان کشوری( ۱۸۰۵۱۰۱۲۱۰۴)

 (کشوری) عدم مصداق عدم مصداق این خدمت کشوری بوده و توسط وزارت بهداشت و درمان به صورت حضوری یا الکترونیکی به دانشگاهها ارائه می گردد.      واحدهای مختلف وزارت بهداشت عدم مصداق  
اجرا و مشارکت در طرح ها و پروژه های تحقیقاتی به منظور ارتقای سلامت در سطح کشور(۱۶۰۵۱۰۱۲۱۰۵) غیر الکترونیکی بلی عدم مصداق این خدمت وزارتی بوده و در سطح کشور اجرا میشود. علاقه مندان به تحقیق و پژوهش در همه حوزه ها می تواند در این امر مشارکت نمایند.         عدم مصداق  
۲ حوزه معاونت درمان

صدور، تمدید ، اصلاح ابطال و لغو پروانه موسسات سلامت

(۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۰۰)

صدور پروانه موسسات پزشکی (۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۰) الکترونیکی بلی بلی

فرآیند صدور پروانه موسسات درمانی دارای 2 فصل عمده  با اخذ مدارک متفاوت می باشد که شامل :

صدور موافقت اصولی
صدور پروانه های قانونی 

 

 

- چه اشخاصی می توانند موسس مراکز باشند؟

در بسیاری از مراکز یک پزشک می تواند موسس باشد و در سایر مراکز طبق آیین نامه  متخصص یا کارشناس مربوطه باید به عنوان موسس باشد.

 

- در یک موسسه حقیقی چند نفر می توانند عضو باشند؟

محدودیتی برای عضویت افراد در یک موسسه وجود ندارد اما جهت تاسیس باید  نصف +  یک  نفر از متقاضیان دارای مدرک مرتبط با گروههای پزشکی و پیراپزشکی از لیسانس به بالا با عضویت یک پزشک و یا متخصص / کارشناس مربوطه باشند.

 

-هر فرد چند مرکز / موسسه می تواند در هر شهر داشته باشد؟

کلیه متقاضیان دارای شرایط  در کل کشور تنها می توانند حداکثر در دو مرکز / موسسه عضویت داشته باشند ( یک مرکز  به صورت حقیقی و یک مرکز به صورت حقوقی)

 

 

- کدام موسسات شامل سطح بندی می باشند؟

در حال حاضر بجز بیمارستان، جراحی محدود، مراکز تصویر برداری  و مراکز درمان سوءمصرف بقیه مراکز و موسسات پزشکی  و پیراپزشکی شامل شامل سطح بندی نمیباشند.

 

فرخنده بابا رحمتی ، کارشناس صدور پروانه ها

02833681160 داخلی 1
و 33678983

سامانه 

 

تمدید پروانه موسسات پزشکی (۱۶۰۴۱۰۱۲۱۰۱) الکترونیکی بلی بلی با توجه به تاریخ اعتبار پروانه های موسسات پزشکی منطبق بر مدارک و شرایط متقاضیان، پس از اتمام تاریخ اعتبار پروانه موسسه، ادامه ارائه خدمات به صورت قانونی منوط به تمدید اعتبار پروانه است. در غیر اینصورت هرگونه فعالیت پس از خاتمه اعتبار غیرقانونی تلقی می شود.      

فرخنده بابا رحمتی ، کارشناس صدور پروانه ها

02833681160 داخلی 1
و 33678983

سامانه 
ابطال پروانه موسسات پزشکی بر اساس اعلام تعزیرات پزشکی( ۱۶۰۲۱۰۱۲۱۰۲) الکترونیکی بلی بلی در صورت درخواست متقاضی جهت تعطیلی موسسه و یا عدم رعایت قوانین و مقررات لازم ( طبق دستور مرجع قضایی) توسط مراکز، پروانه موسسه باطل می‌گردد.
پس از ابطال پروانه در سامانه قابل رویت است.
   

فرخنده بابا رحمتی ، کارشناس صدور پروانه ها

02833681160 داخلی 1
و 33678983

سامانه 
اصلاحات مورد بر اساس تقاضای موسسه پزشکی(۱۶۰۶۱۰۱۲۱۰۳) الکترونیکی بلی بلی در صورت وجود هرگونه تغییری در پروانه ثبت شده یک موسسه، پس از ارسال شرح درخواست توسط متقاضی در صورت عدم منع قانونی، تغییرات مورد نظر(تغییر آدرس، تغییر نام، تغییر ساعات فعالیت و ...) اعمال و پروانه اصلاح می‌گردد.      

فرخنده بابا رحمتی ، کارشناس صدور پروانه ها

02833681160 داخلی 1
و 33678983

سامانه 
لغو بر اساس زمان بندی تعیین شده در قرارداد تاسیس به دلیل عدم معرفی ملک و یا تاخیر در ارائه مدارک لازم( ۱۸۰۵۱۰۱۲۱۰۴) الکترونیکی بلی بلی پس از صدور موافقت اصولی و قرارداد تاسیس در صورتی که متقاضی ظرف مدت تعیین شده در بند الف قرارداد (4ماه) موفق به معرفی مکان نشد سامانه سه بار به فاصله 20 روز به متقاضی پیام می دهد پس از آن در لیست ابطال قرار می‌گیرد در صورت عدم اقدام متقاضی ابطال آن توسط سامانه بطور خودکار انجام می‌گردد.      

فرخنده بابا رحمتی ، کارشناس صدور پروانه ها

02833681160 داخلی 1
و 33678983

سامانه 
۳ حوزه معاونت درمان

توزیع پزشکان و صدور گواهی مربوطه

(۱۶۰۳۱۰۱۴۱۰۰۰)

تقسیم و توزیع نیروهای پزشک در سطح دانشگاه های علوم پزشکی سراسر (۱۸۰۴۱۰۱۴۱۰۰)

الکترونیکی

(درون سازمانی)

بلی بلی توزیع نیروهای تخصصی متعهد خدمت در دانشگاه نیز بر اساس دستور العمل توزيع كه به توشيح مقام عالي وزارت رسيده، برحسب اعلام نیاز، اولویت‌بندی اولیه و تعداد نیروهای تخصیص یافته صورت می‌پذیرد. دانشگاه مجاز به توزیع پزشکان متخصص معرفی شده در مراکز مورد نیاز خود برحسب اولویت‌های در نظر گرفته شده می‌باشد.

 

 - آیا پزشکان متعهد خدمت قبل از شروع دوره طرح مجاز در دخالت در امور درمان می‌باشند؟

طبق دستور شماره 1267 مورخه 25/9/96 معاون محترم توسعه وزارت متبوع مشمولین طرح نیروی انسانی مادامیکه طرح نیروی انسانی را شروع نکرده‌اند و یا معافیت اخذ نکرده‌اند، مجاز به دخالت در امور درمان نبوده و به‌کارگیری ایشان دارای وجاهت قانونی نمی‌باشد.

 

- شرایط صدور پروانه مطب جهت پزشکان متعهد خدمت غیر هیات علمی با سهمیه مازاد مناطق محروم به چه صورت می‌باشد؟

صدور پروانه مطب برای پزشکان فوق‌الذکر همانند شرایط صدور پروانه مطب و مطابق سنوات متعهدین سهمیه آزاد که طرح نیروی انسانی خود را سپری ننموده‌اند منوط به صدور گواهی عدم نیاز به حضور و خدمات ایشان در ساعات غیر اداری از سوی دانشگاه محل خدمت با لحاظ نمودن شرایط موجود در دستورالعمل نحوه فعالیت پزشکان متعهد خدمت در مطب شماره 176/400د مورخه 15/1/97 مجاز خواهد بود.

 - آیا جابه جایی محل خدمت در داخل استان در دوره تعهدات امکان پذیر می باشد؟

 متخصصین متعهد خدمتی که حداقل یک سال از تعهدات قانونی خود را در استان انجام داده باشند و متقاضی جابه جایی محل خدمت در سایر شهرستان های استان باشند به ترتیب اولویت 1- بویین زهرا 2- تاکستان3- آبیک و در صورت وجود نیروی جایگزین با درخواست ایشان موافقت خواهد گردید. بدیهی است ایشان می بایست درخواست خود را حداقل سه ماه پیش از زمان توزیع نیروهای تخصصی سال بعد (خرداد ماه) به بیمارستان محل خدمت و شبکه مربوطه اعلام و در صورت موافقت ایشان، و احراز شرایط از سوی شبکه به این حوزه اعلام گردد.

دکتر زهرا رجبی،  مدیر امور بیماریها،  خانم خاطره بیگی کارشناس توزیع نیروهای تخصصی
شماره تماس: 02833676464
عدم مصداق

 

صدور گواهی وضعیت خدمت ( پایان طرح ) در توزیع پزشکان (۱۶۰۳۱۰۱۴۱۰۱)

الکترونیکی

(درون سازمانی)

بلی بلی

به‌استناد ماده 15 کد دستورالعمل 18039213 به‌عنوان دستورعمل تأسیس و فعالیت آموزشگاه‌های بهداشت اسناد مرجع صدور گواهینامه، آموزشگاه (با امضای مدیر آموزشگاه) می‌باشد

توزیع نیروهای تخصصی متعهد خدمت در دانشگاه نیز بر اساس دستور العمل توزيع و برحسب اعلام نیاز، اولویت‌بندی اولیه و تعداد نیروهای تخصیص یافته صورت می‌پذیرد. پس از انجام دوره قانونی تعهدات، پزشک متخصص با مرکز محل خدمت تسویه کرده و پایان کار ایشان به معاونت توسعه اعلام می شود. 

-برای گذراندن دوره آموزش بهداشت اصناف به کجا مراجعه نمایم؟

به آموزشگاه بهداشت اصناف شهر محل سکونت یا کار خود که لیست آن در سایت معاونت بهداشتی بارگذاری شده است.

 -برای گذراندن دوره آموزش بهداشت اصناف به کجا مراجعه نمایم؟

به آموزشگاه بهداشت اصناف شهر محل سکونت یا کار خود که لیست آن در سایت معاونت بهداشتی بارگذاری شده است.

 -برای گذراندن دوره آموزش بهداشت اصناف به کجا مراجعه نمایم؟

به آموزشگاه بهداشت اصناف شهر محل سکونت یا کار خود که لیست آن در سایت معاونت بهداشتی بارگذاری شده است.

دکتر زهرا رجبی مدیر امور بیماریها،  خانم خاطره بیگی کارشناس توزیع نیروهای تخصصی
شماره تماس: 02833676464
حضوری یا تلفنی

صدور معرفی نامه در توزیع پزشکان

( ۱۶۰۳۱۰۱۴۱۰۲)

الکترونیکی بلی بلی توزیع نیروهای تخصصی متعهد خدمت در دانشگاه نیز بر اساس دستور العمل توزيع و برحسب اعلام نیاز، اولویت‌بندی اولیه و تعداد نیروهای تخصیص یافته صورت می‌پذیرد. پس از اخذ مدارک لازم و تعیین محل نسبت به صدور معرفی نامه پزشک اقدام خواهد شد.   
مدارک مورد نیاز برای صدور معرفی نامه چیست؟ صفحه اول و دوم شناسنامه (اطلاعات همسر)، سند تعهد محضری، گواهی معافیت یا انجام طرح پزشکی عمومی، گواهی معافیت یا انجام خدمت نظام وظیفه و مدارک ایثارگری
دکتر زهرا رجبی مدیر امور بیماریها،  خانم خاطره بیگی کارشناس توزیع نیروهای تخصصی
شماره تماس: 02833676464
حضوری یا تلفنی
صدور گواهی معافیت (۱۱۰۲۱۰۱۴۱۰۳)

الکترونیکی

 

بلی بلی ثبت نام مشمولين غيرپزشك و غيردندانپزشك عمومي طرح قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان جهت اعزام به انجام خدمات و نيز تداوم خدمت  كليه فارغ التحصيلان دانشگاه هاي دولتي و آزاد سراسر كشور در رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي و رشته هاي وابسته در مقاطع كارداني و بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از طريق اين سايت به صورت غيرحضوري و اينترنتي انجام مي گيرد. 

 آیا امکان انصراف از طبرح وجود دارد؟
 به جز رشته های پزشکی و دندانپزشکی که باید معاونت بهداشتی موافقت نماید، در سایر رشته ها این امکان وجود دارد.

آیا امکان تغییر محل خدمت مقدور می باشد؟
 اگر محل خدمت مبدا و مقصد و همچنین معاونت مربوطه موافقت داشته باشند امکان پذیر می باشد. البته به استثنای سهمیه قبولی منطقه 3.

آیا گرفتن معرفی نامه / پایان طرح بدون حضور خودم مقدور می باشد؟
 خیر. به دلیل تکمیل فرم های حراست (برای صدور معرفی نامه) حتما خود فرد باید حضور داشته باشد. پایان طرح نیز چون فقط یک بار صادر می شود، به کسی غیر از خود فرد تحویل داده نمی شود.

 برای گرفتن مدرک تحصیلی یا دانشنامه چه کنم؟
پس از گرفتن پایان طرح، کپی آن را برای گرفتن دانشنامه یا مدرک تحصیلی، به دانشگاه محل تحصیل ارائه دهند.

گواهی پایان تعهدات دوره تخصص را از کجا بگیرم؟
نامه پایان کار پس از معاونت درمان به وزارت ارسال خواهد شد و در نهایت گواهی پایان تعهدات از وزارت بهداشت صادر خواهد شد.

  آرزو مردانی
شماره تماس : 33373348-028
سامانه 

توزیع متعهدین خدمت دوره دستیاری دندانپزشکی ( ۱۶۰۲۱۰۱۴۱۰۴)

 

 

غیر الکترونیکی بلی عدم مصداق توزیع متعهدین خدمت دوره دستیاری دندانپزشکی در دانشگاه بر اساس دستورالعمل توزيع كه به توشيح مقام عالي وزارت رسيده، برحسب اعلام نیاز، اولویت‌بندی اولیه و تعداد نیروهای تخصیص یافته صورت می‌پذیرد. دانشگاه مجاز به توزیع پزشکان متخصص معرفی شده در مراکز مورد نیاز خود برحسب اولویت‌های در نظر گرفته شده می‌باشد.       دکتر فرامرز قاسمی- واحد امور دندانپزشکی
شماره تماس: 02833681160
حضوری یا تلفنی  
۴ حوزه معاونت آموزشی ارتقای آگاهی و  آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت (۱۸۰۸۱۰۱۵۰۰۰) الکترونیکی بلی بلی صدور گواهی 5 ساله برای پزشکان و پیراپزشکان-برگزاری جلسات کمیته ماده 6 و صدور گواهی-برگزاری دورههای آموزشی: انجام نياز سنجي سالانه, مطالعه، تحقيق، در سامانه  آموزش مداوم جامعه پزشکی نام کاربری و رمز عبور دریافت میشود .  

- برای پیگیری امتیازات ثبت نشده دوره هایی که از طریق سامانه ثبت نام و شرکت کرده ام،چه کاری باید انجام دهم؟

کاربر محترم در صورت مواجه شدن با چنین وضعیتی لازم است با مرکز برگزار کننده آن برنامه تماس حاصل فرمایید .

- جهت ویرایش کد ملی در سامانه چه اقدامی باید صورت گیرد؟

کاربر محترم جهت اصلاح کد ملی خود خواهشمند است یک ایمیل با عنوان "تصحیح کد ملی" همراه با نام ، نام خانوادگی ، کد ملی صحیح و کد ملی اشتباه به cme@niosha.co.ir ارسال نمایید . پس از اصلاح کد ملی توسط واحد پشتیبانی سامانه مراتب از طریق ایمیل به شما اعلام می گردد.

- برای اصلاح اطلاعاتی از پروفایل که قابل ویرایش نیست،به استثنای کد ملی چه اقدامی باید انجام داد ؟

کاربر محترم در صورتی که نام ، نام خانوادگی یا رشته تحصیلی شما در سامانه اشتباه ثبت شده باشد ، جهت ویرایش آن لازم است با دانشگاه مرکز میزبانتان تماس حاصل فرمایید .

         صفورا نیارند                                     
 سمت : کارشناس  آموزش مداوم  جامعه پزشکی

تلفن تماس: 4-33336001-028داخلی 2507 
تلفن مستقیم: 33344317-028

پیامک

 

۵ حوزه معاونت بهداشتی فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت ( ۱۶۰۴۱۰۱۶۰۰۰) الکترونیکی بلی بلی

سامانه 190 به‌منظور دریافت، رسیدگی، کنترل و نظارت بر ارتباطات مردمی وزارت بهداشت، درمان درحوزه‌های مختلف سلامت (سلامت محیط – سلامت کار – امور بیمارستانی – انتقادات- پیشنهادات و ... ) طراحی گردیده است.

پس‌از تماس تلفنی با سامانه 190 و انتخاب حوزه مورد نظر جهت انتخاب شکایت، کد رهگیری ارائه می‌شود

 

 -درخصوص وضعیت بهداشتی مغازه شکایت دارم، به کجا مراجعه کنم؟

با سامانه 190 تماس بگیرید.

 - آیا تماس با شماره تلفن 190 رایگان است؟

خیر، براساس مدت زمان تماس تعرفه هزینه تلفن به آن تعلق می‌گیرد.

 -در چه ساعاتی از شبانه‌روز می‌توان با سامانه 190 تماس برقرار کرد؟

این سامانه 24 ساعته آماده پاسخگویی به شهروندان می‌باشد.

تمامی بازرسان سلامت محیط شاغل در ستاد شاغل در ستاد شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌ها و مراکز خدمات جامع سلامت شهرها و روستاها تلفنی

سامانه تلفنی
۱۹۰


 

۶ حوزه معاونت بهداشتی صدور کارت بهداشت ( ۱۶۰۴۱۰۱۷۰۰۰) غیر الکترونیکی بلی بلی

بخشی از فرایند صدور کارت بهداشت کارکنان مشمول طبق دستورالعمل صدور کارت بهداشت به دفاتر پیشخوان واگذار شده است.
متقاضی جهت ثبت نام به دفاتر پیش خوان دولت مراجعه و پس از ثبت نام با برگه رسید به پزشک مرکز خدمات جامع سلامت جهت تکمیل چک لیست و معرفی به آزمایشگاه جهت انجام آزمایشات مصوب مراجعه می نمایند

ارباب رجوع پس از مراجعه به دفاتر پیشخوان و ثبت درخواست ، کدرهگیری و رسید دریافت می کنند.با برگه رسید به اتاق پزشک در مراکز سلامت میرود

- براي دريافت كارت معاينه پزشكي به كجا مراجعه نمايم؟

به لیست دفاتر پیشخوان دولت صادرکننده کارت بهداشت در سطح استان در سایت معاونت بهداشتی دانشگاه قزوین مراجعه کنید.

- هزينه صدور كارت معاينه پزشكي جهت متصديان و كارگران شاغل در مراكز عرضه مواد غذايي و اماكن عمومي چقدر است؟

در حال حاضر تعرفه مصوب 256000 ریال می‌باشد.

-  آیا متصدی درصورت تأخیر در تمدید کارت بهداشت متحمل هزینه می‌شود؟

 بلی، درصورت تأخیر، از متصدی جریمه اخذ می‌گردد.

-   چگونه از زمان دریافت کارت بهداشت در دفاتر پیشخوان مطلع می‌شویم؟

بعد از اینکه کارت بهداشت در دفاتر آماده صدور می‌گردد، به متصدی پیامک ارسال می‌شود.

مهندس رضا طهماسبی‌پور،

 کارشناس سلامت محیط معاونت بهداشتی-02833690511

پیامک دفاتر پیشخوان 
۷ حوزه معاونت بهداشتی مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی (۱۶۰ ۲۱۰۱۸۱۰۲) غیر الکترونیکی خیر  خیر جهت دریافت مجوز یا تمدید کار با اشعه در مراکز پرتوپزشکی استان ابتدا ارباب رجوع به معاونت درمان دانشگاه مراجعه کرده و ثبت درخواست اولیه می نماید..  

-براي دريافت مجوز کار با اشعه آیا نام کاربری و رمز عبور می توانم داشته باشم؟

خیر.ورود به سامانه توسط کارشناس مسئول صورت می گیرد و جهت پیگیری ارباب رجوع کدرهگیری منحصر به فرد صادر میشود.

عسکر شریف زاده
محل كار:  گروه سلامت محیط
 تلفن محل كار  02833690511
نامه فیزیکی  
  ۸ حوزه معاونت بهداشتی

نظارت بهداشتی بر اماکن

(۱۶۰۴۱۰۱۸۱۰۰)

صدورگواهینامه آموزش بهداشت عمومی (۱۶۰۴۱۰۱۸۱۰۰)

غیر الکترونیکی

 

بلی بلی کاغذی به‌استناد ماده 15 کد دستورالعمل 18039213 به‌عنوان دستورعمل تأسیس و فعالیت آموزشگاه‌های بهداشت اسناد مرجع صدور گواهینامه، آموزشگاه (با امضای مدیر آموزشگاه) می‌باشد

- برای گذراندن دوره آموزش بهداشت اصناف به کجا مراجعه نمایم؟

 به آموزشگاه بهداشت اصناف شهر محل سکونت یا کار خود که لیست آن در سایت معاونت بهداشتی بارگذاری شده است.

- برای گذراندن دوره آموزش بهداشت اصناف به کجا مراجعه نمایم؟

 به آموزشگاه بهداشت اصناف شهر محل سکونت یا کار خود که لیست آن در سایت معاونت بهداشتی بارگذاری شده است.

 -برای گذراندن دوره آموزش بهداشت اصناف به کجا مراجعه نمایم؟

به آموزشگاه بهداشت اصناف شهر محل سکونت یا کار خود که لیست آن در سایت معاونت بهداشتی بارگذاری شده است.

کلیه مدیران آموزشگاه‌های بهداشت اصناف استان که شماره تلفن آنها در لیست آموزشگاه‌های   بهداشت اصناف در سطح استان در سایت معاونت بهداشتی بارگذاری شده است.   برون سپاری به شرکت خصوصی
نظارت بهداشتی بر اماکن- صدورمجوز شرکت های مبارزه با حشرات و سم پاشی ( ۱۱۶۰۴۱۰۱۸۱۰)

الکترونیکی

 

مشاهده

بلی بلی کاغذی

 

به منظور کنترل حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و مسکونی، شرکت‌‌هایی که مراحل قانونی ثبت شرکت یا مؤسسه خود را ثبت کرده‌اند می‌توانند با طی مراحل فرآیند در حوزه معاونت بهداشتی مجوز فعالیت دریافت دارند

 

-مدتي است در خانه ما سوسك و حشرات زياد ديده مي‌شود. براي رفع اين مشكل به كجا مراجعه كنم؟

در سطح استان شركت‌هاي مبارزه با حشرات و جوندگاني وجود دارند كه مجوز فعاليت خود را از مركز بهداشت دريافت مي‌كنند. جهت رفع مشكل مي‌توانيد با اين شركت‌ها تماس بگيريد.

-پروانه فعالیت در زمینه مبارزه با حشرات و جوندگان در اماکن عمومی و مسکونی توسط چه سازمانی صادر می‌شود؟  معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی

مهندس غلامرضا احدی، کارشناس سلامت محیط معاونت بهداشتی

 

تلفن 02833690511

 
۹ حوزه معاونت بهداشتی ثبت گواهی ولادت و مرگ ( ۱۰۰۳۱۰۱۹۰۰۰)

الکترونیکی

(درون سازمانی)

بلی بلی عدم مصداق

نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ 

صدور گواهی فوت

پس از احراز هويت و معاينه جسد و بررسي مدارك باليني

کارشناس مسئول آمار و تحلیل عملکرد - خانم زهرا کشاورز قاسمی

تلفن: 33690166-028

 

 

 

۱۰ حوزه معاونت بهداشتی خدمات پزشک خانواده (۱۶۰۲۱۰۲۰۰۰۰)

الکترونیکی

(درون سازمانی)

بلی بلی پیامک ثبت نام و جذب نیروهای پزشک خانواده در گروه مرکز مدیریت شبکه استان انجام می‌گردد. فرم الکترونیکی ثبت نام توسط درخواست‌کنندگان تکمیل و سایر مراحل جذب به‌صورت حضوری انجام می‌گردد  

- چگونه می‌توانم به‌عنوان نیروی پزشک خانواده و بیمه روستایی ثبت نام نمایم؟

در سایت معاونت بهداشتی و با تکمیل فرم الکترونیکی
- من ساکن شهر هستم، چگونه می‌توانم خدمات مراقبت‌های اولیه بهداشتی را دریافت نمایم؟

با مراجعه به اولین پایگاه سلامت نزدیک محل زندگی خود که لیست و آدرس آنها در سایت معاونت بهداشتی دانشگاه به آدرس زیر  وجود دارد.

- آیا ضریب حضور در عملکرد تأثیردارد؟

بلی

سمانه ذوالقدر 
شماره تماس : 02833678980
 

۱۱ حوزه معاونت بهداشتی

ایجاد پرونده الکترونیک سلامت افراد (۱۶۰۴۱۰۲۱۰۰۰)

 

 

الکترونیکی بلی بلی عدم مصداق

افراد با مراجعه به واحدهای بهداشتی خدمات را دریافت می‌نمایند. (مراجعه ساکنین مناطق روستایی به خانه‌های بهداشت و مراکز خدمات جامع سلامت روستایی؛ ساکنین مناطق شهری به پایگاه‌های سلامت و مراکز خدمات جامع سلامت شهری)

 

 

نمونه‌ای از سوالات درخصوص برنامه کودکان :

- بعد از دادن قطره آهن می‌توان به کودک شیر داد؟
 پس از دادن قطره آهن به کودک، دادن شیر مادر مانعی ندارد ولی اگر شیرمصنوعی داده می‌شود، مصرف قطره آهن نباید همزمان با شیرمصنوعی باشد.

- زمان‌های مراقبت کودکان زیر 5 سال جهت مراجعه والدین به مراکز خدمات جامع سلامت/پایگاه سلامت/خانه بهداشت چگونه است؟
5-3روزگی، 15روزگی، 42- 30روزگی ،2ماهگی، 4ماهگی، 6ماهگی، 7ماهگی، 9ماهگی، 12ماهگی، 15ماهگی، 18ماهگی، 24ماهگی، 3سالگی، 4سالگی، 5سالگی.

- آیا برای دریافت خدمات باید مراجعه حضوری داشته باشیم؟
 بلی
- جهت دریافت خدمات بهداشتی نیاز به مدارک خاصی می‌باشد؟
برای بار اول، داشتن کارت ملی و آدرس محل سکونت الزامی است. ولی پس از ثبت اطلاعات در سامانه سیب، درمراجعات بعدی نیاز به مدارک نیست.

در سطح 1 شامل: مراقب سلامت / بهورز، پزشک، ماما و ... ؛ در مراکز ارائه دهنده خدمت(خانه بهداشت، پایگاه سلامت و مراکز خدمات جامع سلامت)

 

 

۱۲ حوزه معاونت درمان

تدوین استانداردها و کد گذاری و شناسه های حوزه سلامت ( ۱۶۰۶۱۰۲۲۰۰۰)

 

الکترونیکی (وزارتی) بلی بلی عدم مصداق این خدمت کشوری بوده وبصورت الکترونیکی در وزارت بهداشت و درمان صورت می گیرد.        

۱۳ حوزه معاونت آموزشی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور (۱۸۰۴۱۰۲۳۰۰۰) الکترونیکی (وزارتی و درون سازمانی) بلی بلی عدم مصداق

این خدمت کشوری بوده وبصورت الکترونیکی در وزارت بهداشت و درمان صورت می گیرد.دانشجویان که خارج از کشور به تحصیل پرداخته اند جهت اعمال مدارک و گذراندن دوره های تحصیلی  به سامانه مراجعه می نمایند.و پیگیری مراحل کار در وزارت خانه انجام میشود.

 

     

 

۱۴ حوزه معاونت آموزشی آموزش مستمر جامعه پزشکی (۱۸۰۴۱۰۲۳۰۰۰) الکترونیکی بلی بلی پیامک

صدور گواهی 5 ساله برای پزشکان و پیراپزشکان-برگزاری جلسات کمیته ماده 6 و صدور گواهی-برگزاری دورههای آموزشی: انجام نياز سنجي سالانه, مطالعه، تحقيق، در سامانه  آموزش مداوم جامعه پزشکی نام کاربری و رمز عبور دریافت میشود .

 

- برای پیگیری امتیازات ثبت نشده دوره هایی که از طریق سامانه ثبت نام و شرکت کرده ام،چه کاری باید انجام دهم؟

کاربر محترم در صورت مواجه شدن با چنین وضعیتی لازم است با مرکز برگزار کننده آن برنامه تماس حاصل فرمایید .

- جهت ویرایش کد ملی در سامانه چه اقدامی باید صورت گیرد؟

کاربر محترم جهت اصلاح کد ملی خود خواهشمند است یک ایمیل با عنوان "تصحیح کد ملی" همراه با نام ، نام خانوادگی ، کد ملی صحیح و کد ملی اشتباه به cme@niosha.co.ir ارسال نمایید . پس از اصلاح کد ملی توسط واحد پشتیبانی سامانه مراتب از طریق ایمیل به شما اعلام می گردد.

- برای اصلاح اطلاعاتی از پروفایل که قابل ویرایش نیست،به استثنای کد ملی چه اقدامی باید انجام داد ؟

کاربر محترم در صورتی که نام ، نام خانوادگی یا رشته تحصیلی شما در سامانه اشتباه ثبت شده باشد ، جهت ویرایش آن لازم است با دانشگاه مرکز میزبانتان تماس حاصل فرمایید .

صفورا نیارند  

تلفن تماس: 4-33336001-028داخلی 2507 
تلفن مستقیم: 33344317-028

 

 

۱۵ حوزه معاونت آموزشی ارزشیابی بخش های آموزشی دستیار دانشگاه های علوم پزشکی(۱۸۰۴۱۰۲۵۰۰۰) الکترونیکی بلی بلی عدم مصداق

اعتبار بخشی به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است. استانداردهایی که بر بهبود مداوم کیفیت، محور بودن بیمار و بهبود ایمنی بیمار و کارکنان تاکید دارد.

ارشناسان EDU مراکز آموزشی درمانی و معاونین آموزشی مراکز آموزشی درمانی از سامانه اعتباربخشي بيمارستانهاي آموزشي  وزارت بهداشت   استفاده می کنند.

مشاهده

 

- خود ارزیابی بیمارستان های آموزشی چیست؟

راهنمای ارزشیابی اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان ها توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پس از یک دوره بررسی ها و نشست های کارشناسی تدوین و در سال 94 به دانشگاه های کل کشور ابلاغ شد و مقرر گردید کلیه بیمارستان های آموزشی فرایند خود ارزیابی را انجام دهند.اکثر بیمارستان های آموزشی این خود ارزیابی را کامل و نتایج حاصل از این خودارزیابی ها و بازخورد های دانشگاه های کشور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

-  ارزیابی وزارت خانه چه زمانی انجام می شود؟

ارزیابی توسط ارزیابان منتخب وزارت خانه در سال 96 انجام شده است و 6 مرکز آموزشی درمانی قزوین تایید یکساله را وزارت خانه دریافت کرده اند.

- ارزیابی منطقه ای چیست؟

ارزیابی منطقه ای سالی یکبار به مدیریت زنجان انجام می شود و تا کنون از مراکز آموزشی درمانی قزوین بازدید نشده است.

دکتر لیلی یکه فلاح

شماره تماس : 5-33336001  داخلی: 3562

 
۱۶ حوزه معاونت آموزشی

برگزاری آزمون های علوم پزشکی

(۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۰۰)

ثبت نام و برگزاری آزمون (۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۰) الکترونیکی بلی بلی عدم مصداق

ثبت نام اینترنتی مرحله ایی از ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دلنشگاه است که پذیرفته شدگان می بایست به سامانه اینترنتی به آدرس http://er.qums.ac.ir   مراجعه و نسبت به آپلود مدارک مورد نیاز ثبت نام ، اقدام نمایند پس از بررسی توسط کارشناسان اداره خدمات آموزشی ، در صورت تکمیل مدارک درخواستی ، می بایست برگه تاییدیه ثبت نام اینترنتی پرینت و در روز ثبت نام حضوری به همراه داشته باشند. در غیر اینصورت نسبت به تکمیل مدارک و ارسال مجدد آن اقدام نمایند.

- آيا دانشجويان در يك زمان حق نام‌نويسي و ادامه تحصيل در بيش از يك رشته و در يك يا چند دانشگاه اعم از دولتي یا غيردولتي را خواهد داشت؟

بله – صرفأ در دوره هاي فراگير امكان تحصيل هم زمان ميسر مي باشد. در غير اينصورت تخلف منظور شده و به تشخيص كميته نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي وزارت متبوع، از ادامه تحصيل در يكي از رشته‌هاي انتخابي محروم و سوابق تحصيلي وي باطل اعلام مي‌شود و دانشجو در اين حال موظف است كليه هزينه‌هاي مربوط به رشته حذف‌شده را مطابق تعرفه‌هاي تعيين‌شده به دانشگاه ذيربط بپردازد.

- درصورت عدم مراجعه دانشجو در موعد مقرر در هر نیمسال تحصيلي براي ادامه تحصيل و انتخاب واحد برخورد دانشگاه با دانشجو چه خواهد بود؟    

دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصيلي در زماني كه دانشگاه اعلام مي‌كند براي ادامه تحصيل و انتخاب واحد به اداره آموزش دانشكده مراجعه كند. عدم مراجعه دانشجو براي نام‌نويسي در يك نیمسال بدون اطلاع و عذر موجه به منزله ترك تحصيل است و دانشجو اخراج خواهد شد.

فاطمه ذوالقدر  

تلفن تماس: 4-33336001-028داخلی 2529

 

 

 

 

اعلام نتایج آزمون ها و رسیدگی به شکایات داوطلبان آزمون ها (۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۱)

الکترونیکی

(درون سازمانی)

بلی بلی عدم مصداق امکان ثبت اطلاعات جامع فردی دانشجو
امکان مشاهده  اطلاعات پایه مانند: دروس، دانشکده، گروه آموزشی، رشته ، استاد و ...
امکان مشاهده  دروس ارائه شده نیمسال
امکان انتخاب واحد ، حذف و اضافه و حذف اضطراری و تهیه تاییدیه انتخاب واحد  از طریق وب
امکان تهیه کارت ورود به جلسه امتحان
امکان مشاهده کارنامه کل ، موقت ، نیمسال کارنامه بالینی و انترنتی
امکان مشاهده وضعیت آموزشی
امکان مشاهده  نمرات و ثبت اعتراض از طریق وب
امکان پرداخت شهریه بصورت آنلاین از طریق کارتهای عضو شتاب و...
امکان مشاهده بدهی و بستانکاری مبالغ شهریه در اطلاع رسانی سیستم مالی صفحه نخست و یا در کارنامه مالی  برای  دانشجویان شهریه  پرداز
ثبت نام سامانه سیستم اطلاع رسانی پیامکی از طریق سامانه سما وب
امکان اطلاع رسانی آموزش برای دانشجویان در صفحه نخست سامانه وب
امکان مشاهده مقایسه  معدل دانشجو با دانشجویان هم رشته و هم ورودی   
 

- در صورتی که دانشجویان پسورد خود را برای ورود به سامانه سما تحت وب تغییر دهد و آن را فراموش کند چه کاری می بایست انجام دهد ؟

تماس با آموزش دانشکده مربوطه

- دانشجویان چگونه می توانند از ورود نمرات خود را به هنگام  ثبت توسط استاد و شروع بازه زمانی خود درسما تحت وب مطلع شوند ؟    

دانشجویان می توانند  با خرید بسته های پیامکی از نمرات خود به محض ثبت مطلع و از زمانبندی اعتراض خود به موقع استفاده نماید


- دانشجویان چگونه می توانند از ورود نمرات خود را به هنگام ثبت توسط استاد و شروع بازه زمانی خود درسما تحت وب مطلع شوند ؟

فاطمه حسین خانی 

تلفن تماس: 4-33336001-028- داخلی2522 و شماره تماس مستقیم 33360905-028

 

 

ارزشیابی کلیه آزمون های علوم پزشکی(۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۲)

الکترونیکی

(درون سازمانی)

بلی بلی عدم مصداق بررسی و ارتقاء کیفیت و توان آموزشی اعضاء هیئت علمی دانشگاه به معنی بهبود کیفیت برنامه ها، رسیدن به خط مشی ها و انجام اقدامات بهتر آموزشی است و رسیدن به آن هدفی مهم می باشد. ارزشیابی اساتید به عنوان ابزاری برای کمک در تصمیم گیری و تعیین خط مشی صحیح تدریس به خصوص در سطح دانشگاهی ضروری است.  

فاطمه حسین خانی 

تلفن تماس: 4-33336001-028- داخلی2522 و شماره تماس مستقیم 33360905-028

 

 

برگزاری آزمون دستیاری دندانپزشکی(۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۳) الکترونیکی بلی بلی عدم مصداق این خدمت بصورت الکترونیکی در وزارت بهداشت و درمان صورت می گیرد.    قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری      

۱۷ حوزه معاونت آموزشی

ارائه خدمات آموزشی دانشجویان دانش آموختگان علوم پزشکی

(۱۸۰۴۱۰۰۲۷۱۰۰)

ایجاد ، راه اندازی و گسترش رشته های تخصصی دوره های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی(۱۸۰۴۱۰۰۲۷۱۰۰) غیر الکترونیکی بلی عدم مصداق عدم مصداق

بطور کلی این زیرخدمت در وزارتخانه انجام می گیرد .

ارتقاء توانمندی علمی و فنی اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه آخرین فناوریهای روز دنیا

       
تدوین برنامه های آموزشی رشته های تخصصی  دوره های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی(۱۸۰۴۱۰۰۲۷۱۰۱)

الکترونیکی

وزارتی

بلی بلی عدم مصداق

بطور کلی این زیرخدمت در وزارتخانه صورت می گیرد . اما مستندات مورد نیاز جهت ارائه به وزارت خانه صورت می پذیرد.

 

         

 

بازنگری برنامه های آموزشی رشته های تخصصی  دوره های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی(۱۸۰۴۱۰۰۲۷۱۰۲)

الکترونیکی

وزارتی

بلی بلی عدم مصداق

بطور کلی این زیرخدمت در وزارتخانه صورت می گیرد . اما مستندات مورد نیاز جهت ارائه به وزارت خانه صورت می پذیرد.

 

         

 

تصویب و ابلاغ برنامه ها به دانشگاه های علوم پزشکی و موسسات اجرایی مرتبط(۱۸۰۴۱۰۰۲۷۱۰۳)

الکترونیکی

وزارتی

بلی بلی عدم مصداق بطور کلی این زیرخدمت در وزارتخانه صورت می گیرد . اما مستندات مورد نیاز جهت ارائه به وزارت خانه صورت می پذیرد.          

بررسی درخواست های انتقال ، تغییر رشته و جابجایی دستیاران دندانپزشکی(۱۸۰۴۱۰۰۲۷۱۰۴)

سامانه نقل و انتقالات و مهمانی

الکترونیکی بلی بلی نامه اداری

در حال حاضر متقاضيان انتقالی در دانشگاه ها پس از اخذ مجوز از دانشگاه مبدا به حوزه هاي خدمات آموزشی دانشگاه ها معرفی می گردند و سپس با صرف زمان و هزينه به دانشگاه مقصد مراجعه نموده و اقدام به ثبت تقاضاي انتقالی و پيگيري آن می نمايند و اين فرآيند در طول تمام سال تحصیلی  صورت می پذيرد.

 

 

آیین نامه های دوره های تخصصی دندانپزشکی 
 

 قوانین نقل و انتقال (1)

 قوانین نقل و انتقال (2)

        فاطمه ذوالقدر                              

تلفن تماس: 4-33336001-028داخلی 2529
 

 

۱۸ حوزه معاونت آموزشی

جذب و ارتقای اعضای هیات علمی

(۱۰۰۳۱۰۲۸۱۰۰۰)

جذب اعضای هیات علمی (۱۰۰۳۱۰۲۸۱۰۰) الکترونیکی بلی بلی عدم مصداق

 یکپارچه سازی کلیه امور مرتبط با اعضای هیات علمی در راستای ارائه خدمات جامع به اعضای هیات علمی

 

مهران جباری     

4-33336001-028داخلی 2505  

 

 

ارتقای اعضای هیات علمی (۱۰۰۳۱۰۲۸۱۰۱) الکترونیکی بلی بلی عدم مصداق

دبیرخانه هیات‏ ممیزه دانشگاه به منظور اجرای فرایند ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمی به مراتب بالاتر

شیوه نامه اجرایی ارتقاء اعضای هیات علمی 
جدول ارتقاء اعضای هیات علمی 

 دکتر نعمت اله غیبی  

4-33336001-028- داخلی2530 و شماره تماس مستقیم33341934-028  

 

 

 

۱۹ حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

ارائه تسهیلات رفاهی

 به اعضای هیات علمی علوم پزشکی

(۱۳۰۱۱۰۲۹۱۰۰۰)

معرفی اعضای هیات علمی دانشگاه ها به بانک های عامل جهت دریافت وام مسکن

(۱۳۰۱۱۰۲۹۱۰۰)

الکترونیکی

(درون سازمانی)

بلی بلی تلفنی جهت رفاه حال همکاران که نیاز به دریافت وام های بانک رفاه دارند اعتباری از سوی صندوق رفاه وزارت بهداشت جهت ارائه به همکاران  وام تخصیص گرفته است. همکاران  متقاضی وام  باید در مهلت مقرر در پورتال صندوق رفاه اقدام به ثبت نام کنند. دریافت کنندگان خدمت این اداره همکاران  دانشگاه علوم پزشکی قزوین اعم از قراردادی،شرکتی، رسمی، هیات علمی و... ) می باشند.  

مدارک مورد نیاز چیست؟


تصوير صفحه اول و دوم شناسنامه وام گیرنده  ، کپی شناسنامه و کارت ملی ، كپي كارت ملي ، معرفی نامه از مدیریت رفاهی دانشگاه، فیش حقوقی 

 

گلستان علی آقایی(کارگزین اعضای هیات علمی )

شماره تماس : 33336001  الی 5 داخلی 2070

 

 

معرفی افراد ستادی به بانک مربوطه جهت دریافت وام مسکن(۱۳۰۱۱۰۲۹۱۰۱)

الکترونیکی

(درون سازمانی)

بلی بلی تلفنی جهت رفاه حال همکاران که نیاز به دریافت وام های بانک رفاه دارند اعتباری از سوی صندوق رفاه وزارت بهداشت جهت ارائه به همکاران  وام تخصیص گرفته است. همکاران  متقاضی وام  باید در مهلت مقرر در پورتال صندوق رفاه اقدام به ثبت نام کنند. دریافت کنندگان خدمت این اداره همکاران  دانشگاه علوم پزشکی قزوین اعم از قراردادی،شرکتی، رسمی، هیات علمی و... ) می باشند.  

مدارک مورد نیاز چیست؟

تصوير صفحه اول و دوم شناسنامه وام گیرنده  ، کپی شناسنامه و کارت ملی ، كپي كارت ملي ، معرفی نامه از مدیریت رفاهی دانشگاه، فیش حقوقی 

  مهندس فرشید غیاثوند  5 -33375152 - 028  داخلی 2100  

۲۰  حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

 

اعطای تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی (۱۸۰۴۱۶۲۵۰۰۰)

الکترونیکی بلی بلی عدم مصداق

جهت رفاه حال دانشجویانی که نیاز به دریافت وام های دانشجویی دارند اعتباری از سوی صندوق رفاه وزارت بهداشت جهت ارائه به دانشجویان تحت عنوان وام دانشجویی تخصیص گرفته است. 

  مدارک مورد نیاز برای دریافت تسهیلات کدامند؟
تصوير صفحه اول و دوم شناسنامه دانشجو ،كپي عقدنامه صفحه اول تا پنجم جهت دانشجویان متاهل و کپی شناسنامه و کارت ملی همسر ، كپي كارت ملي ، يك قطعه عكس دانشجو وشماره حساب بانك تجارت
تعهد نامه محضری( نمـونه فرم تعـهدنامه محضري در سـايت معاونت دانشجـويي ، فرهنگي دانشگاه موجود مي باشد).دانشجویانی که متقاضی وام مسکن می باشند ارائه اجاره نامه رسمی معتبر با کد رهگیری (اجارنامه سه برگی هولوگرام دار)جهت ارائه به اداره رفاه الزامی می باشد.
معصومه علیجانی، شماره تماس 02833368550 تلفن داخلی : 2704  

 

 


۲۱ حوزه معاونت غذا و دارو 
آزمایش و کنترل کیفی مواد ،فراورده ها و اقلام مواد و محصولات و فراورده های سلامت 16061657000 غیر الکترونیکی خیر خیر عدم مصداق

انجام آزمونهای کنترل کیفی مواد غذایی و آشامیدنی،بسته بندی،آرایشی و بهداشتی

نمونه هایی که به آزمایشگاه وارد میشوند به دو دسته کلی تقسیم بندی می شوند :

نمونه های اداره بهداشت
نمونه های اداره نظارت
نمونه های نیروی انتظامی
نمونه های بهداشت محیط

چه نمونه هایی در آزمایشگاه انجام میشود ؟  انواع نمونه های غذایی و،اشامیدنی(آب ،نوشابه،دوغ،دلسترو......)محصولات بهداشتی و آرایشی،ظروف یک بار مصرف و بسه بندی.
چه کاری برروی نمونه ها صورت میگیرد؟ بسته به نوع نمونه و درخواست متقاضی ،نمونه ها از نظر آلودگی میکروبی و یا تقلبات مختلف مانند وجود رنگ مصنوعی در شیرینی جات ،آبمیوه ها ،برنج های زعفرانی و....همچنین وجود نگهدارنده در محصولات غذایی و بسیاری از آزمایشات از این قبیل مورد آزمایش قرار می گیرند.
زمان پاسخ دهی آزمایشا ت: بسته به نوع نمونه کمتر ازیک هفته تا یک ماه ممکن است متفاوت میباشد.
سوالات مسوولین فنی کارخانجات در خصوص نحوه انجام آزمونها:سوالات تخصصی مربوط به روش انجام آزمونها میباشدو توضیحات لازم با توجه به استاندارها و روشهای موجود توسط کارشناس داده میشود.
سوالاتی در باره نحوه چگونگی تهیه لوازم و تجهیزات آزمایشگاه که توسط مسوولین واحدهای تولیدی پرسیده میشود: لیست تجهیزات لازم برای محصول مورد نظر در ازمایشگاه وجود داشته و در اختیار متقاضی قرار میگیرد.
مراکزی که میتوان تجهیزات آزمایشگاهی را تهیه نمود. آدرس مراکز تهیه و پخش تجهیزات آزمایشگاهی در اختیار متقاضی قرار میگیرد
چه برندهای معتبری برای خرید دستگاهها و تجهیزات و همچنین مواد و محیطهای کشت آزمایشگاهی وجود دارند؟
برندهای موجود معرفی میگردند.

کلیه پرسنل شاغل در آزمایشگاه

تلفن :33687172-028

   
ارائه اطلاعات عوارض مصرف فرآورده سلامت محور 16061660000 غیر الکترونیکی     عدم مصداق  به دنبال ارسال فرم های تکمیل شده گزارش دهی عوارض دارویی از بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی استان و بررسی های لازم, نسخه های چاپی فرم ها به صورت فیزیکی به مرکز ثبت گزارش عوارض ناخواسته دارویی در تهران ارسال می شوند.

نحوه صحیح مصرف قرص آهن چیست؟

مصرف با معده خالی و ترجیحا همراه با  یک لیوان آب پرتقال توصیه می شود, ضمنا می بایست 1 تا 2 ساعت قبل و پس از مصرف قرص آهن از خوردن غذا و همچنین چای و لبنیات اجتناب گردد.

 تا چه مدت میتوان داروی مصرف شده را نگهداری کرد؟

 بهتر است حداکثر تا 1 ماه از زمان باز شدن دارو و نگهداری در دمای محیط, مصرف شود.

 میزان مصرف مناسب ویتامین D  در ماه چقدر است؟

 در شرایط طبیعی میتوان روزانه یک عدد پرل ویتامین D  1000 واحد یا ماهانه یک عدد 50000 واحد مصرف نمود.

خانم دکتر مهدیس صدر

تلفن :33686403-028

 به صورت تلفنی و ارسال فیزیکی  
صدور پروانه فعالیت مسئولین فنی شرکت های (پخش دارویی) حوزه فرآورده های سلامت محور 16062245102 غیر الکترونیکی     عدم مصداق در این خدمت مدارک مورد نیاز از فرد واجد شرایط دریافت می گردد و پس از جمع بندی و ارائه در کمیسیون ماده 20 دانشگاه در صورت تایید برای فرد متقاضی پروانه مسئول فنی صادر می گردد. به منظور نظارت بر فرآیند های متداول شرکت های پخش لازم است مسئول فنی واجد شرایط درشعبه حضور داشته باشد، به همین منظور پروانه مسئول فنی شرکت های پخش صادر می گردد.  

چه مدارکی مورد نیاز است؟ مدارک مطابق با ضابطه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش

چه زمانی کمیسیون ماده 20 دانشگاه برگزار میشود؟ آخرین دوشنبه هر ماه

مسئول فنی شرکت پخش فارغ التحصیل چه رشته ای باید باشد؟ رشته داروسازی

آقای دکتر علی نظری، خانم دکتر سپیده سیف اللهی

تلفن :33663835-028

   
نظارت و بازرسی بر تأمین، توزیع و عرضه اقلام سلامت محور  16062247000 غیر الکترونیکی     عدم مصداق بازرسی نظارتی است که از سوی ماموران اداره تجهیزات پزشکی اعمال می شود . بازرسي در این حوزه به صورت منظم و هدف می باشد که عملکرد اصناف و واحدهای صنفی استان را با قوانين و مقررات و استانداردهاي ابلاغ شده مورد مقايسه قرار مي دهد و نتايج  بررسي را جهت بکارگيري اقدامات اصلاحي منعکس مي نمايد.   آیا عرضه مکمل های ورزشی در باشگاه ها مجاز است؟ خیر، تنها داروخانه ها مجاز به عرضه مکمل های ورزشی هستند.
آیا عرضه داروهای گیاهی در عطاری ها قابل انجام است؟ خیر، تنها داروخانه ها مجاز به عرضه فرآورده های داروی هستند.
آیا ارائه مشاوره طب سنتی در عطاری مجاز است؟ خیر، بیماران بایستی برای تشخیص و درمان بیماری ها از طریق طب سنتی، به پزشک متخصص این رشته مراجعه نمایند.
دسترسی به خدمت : به صورت حضوری

 

خانم مهندس دینکانی

تلفن : 5-33672784-028

   
پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مرتبط با اقلام سلامت محور 16062248000 غیر الکترونیکی     عدم مصداق برای احترام به حقوق شهروندان گرامی شکایات مربوط به داروخانه مورد بررسی قرار می گیرد . به این صورت که فرد شاکی با پر کردن فرم شکایت و ارائه مستندات لازم شکایت خود را ثبت می نماید  

آیا گران فروشی صورت گرفته؟ استعلام از سایت معاونت غذا و دارو

آیا دارویی که از داروخانه گرفته شده است مریض میتواند به داروخانه پس دهد؟ خیر

ایا داروخانه به  من داروی اشتباه داده است؟ بررسی نسخه و فیش و در صورت اثبات ارجاع به نظام پزشکی

دکتر فاطمه سعادت فر

تلفن :33673213-028

   
صدور پروانه تاسیس داروخانه (ابطال و تاسیس همزمان داروخانه) 16062251000 الکترونیکی     عدم مصداق ابتدا متقاضیان درخواست خودر را در سامانه مدیریت امور داروخانه ها ثبت کرده و کد رهگیری دریافت می نمایند.پس از ثبت و ارسال درخواست متقاضی ،مدارک و مستندات مورد نیاز توسط کارشناسان امور داروخانه ها بررسی و تایید می گردد. که در صورت نقص و یا اشتباه درخواست با توضیحات مندرج به کارتابل متقاضی جهت ویرایش و ارسال مجدد ارجاع می گردد.

آیا نیاز به مراجعه حضوری متقاضی می باشد ؟

خیر، به دلیل تفویض به انجمن داروسازان استان جهت عقد قرارداد به محل انجمن داروسازان مراجعه نمایید.

آیا واریز هزینه های مربوطه به صورت اینترنتی امکان پذیر می باشد ؟

بله. واریز تمام مبالغ از طریق سامانه امور داروخانه ها می باشد.

 آذرنوش طاهرخانی و پریسا عبدالهی

شماره تماس : 33689103-028

 

 

تأیید صلاحیت مسئولین فنی داروخانه (صدور گواهی تشخیص صلاحیت مسئول فنی داروخانه ) 16062251000 الکترونیکی     عدم مصداق ابتدا متقاضیان درخواست خودر را در سامانه مدیریت امور داروخانه ها ثبت کرده و پس از ارسال درخواست متقاضی، مدارک و مستندات مورد نیاز توسط کارشناسان امور داروخانه ها بررسی می گردد. که به استناد ماده 18 آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه درخوات می بایست در کمیسیون ماده 20 دانشگاه علوم پزشکی (که بصورت ماهانه برگزار می گردد ) مطرح شده و پس از موافقت و تایید اعضاء کمیسیون و اعلام رای صادر و گواهی تشخیص صلاحیت متقاضی صادر و پس از تایید توسط مدیر محترم دارو و مخدر و تایید نهایی معاون محترم غذا و دارو گواهی فوق در سامانه صادر می گردد. آیا تمدید گواهی تشخیص صلاحیت نیاز با اخذ گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد دارد ؟
بله
آیا صدور گواهی تشخیص صلاحیت نیاز به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد دارد ؟
بله
آیا گواهی تشخیص صلاحیت به صورت فیزیکی صادر می شود ؟
خیر - صدور از طریق سامانه امور داروخانه و منوط به معرفی به عنوان مسئول فنی می باشد .
آیا قبل از شروع طرح داروسازی فرد می تواند درخواست صدور گواهی تشخیص صلاحیت مسئولیت کند ؟
خیر - صدور گواهی تشخیص صلاحیت مستلزم شروع کار به عنوان مسئول فنی داروخانه می باشد که قبل از شروع طرح الزام داروسازی فرد نمی تواند به عنوان مسئول فنی فعالیت نماید
آیا در صورتی که فرد گواهی تشخیص صلاحیت را از دانشگاه دیگری دریافت کرده باشد نیاز به صدور مجدد گواهی تشخیص صلاحیت توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوین دارد ؟خیر

آذرنوش طاهرخانی و پریسا عبدالهی

شماره تماس : 33689103-028

 
صدور پروانه فعالیت مسئولین فنی داروخانه 16062251102 الکترونیکی     عدم مصداق در این خدمت مدارک مورد نیاز از فرد واجد شرایط دریافت می گردد و پس از جمع بندی و ارائه در کمیسیون ماده 20 دانشگاه در صورت تایید برای فرد متقاضی پروانه مسئول فنی صادر می گردد. به منظور نظارت بر فرآیند های متداول شرکت های پخش لازم است مسئول فنی واجد شرایط درشعبه حضور داشته باشد، به همین منظور پروانه مسئول فنی شرکت های پخش صادر می گردد.

چه مدارکی مورد نیاز است؟ مدارک مطابق با ضابطه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش

چه زمانی کمیسیون ماده 20 دانشگاه برگزار میشود؟ آخرین دوشنبه هر ماه

مسئول فنی شرکت پخش فارغ التحصیل چه رشته ای باید باشد؟ رشته داروسازی

دکتر علی نظری،

دکتر سپیده سیف اللهی

تلفن :33663835-028

 
ارائه اطلاعات (دارویی) فرآورده های سلامت محور 16062254100 غیرالکترونیکی     عدم مصداق ابتدا متقاضیان سوالات خود را از طریق تماس تلفنی مطرح می نمایند.پس از گرفتن اطلاعات لازم اعم از سن, جنسیت و بیماری های زمینه ایی و داروهای مصرفی بیمار, جهت پاسخگویی به سوالات مربوطه , اقدامات لازم صورت می گیرد و پاسخ مناسب به بیمار داده می شود.  

1- نحوه ثبت آنلاین گزارش عوارض ناخواسته دارویی چگونه است؟

 با مراجعه به سایت adr.ttac.ir میتوان عوارض ناخواسته دارویی را ثبت نمود.

2- در صورت ناموفق بودن ثبت عوارض ناخواسته دارویی در سامانه گزارش دهی عوارض,  چه باید کرد؟ در اسرع وقت می بایست فرم زرد گزارش دهی عوارض ناخواسته دارویی را برای معاونت غذا و دارو ارسال نمایند.

3-برای گزارش دادن عوارض دارویی  ناخواسته که جدی تلقی می شوند, تا چند ساعت مجاز به گزارش دهی هستیم؟24 تا حداکثر 48 ساعت

 

دکتر مهدیس صدر

تلفن :33686403-028

   
ارائه اطلاعات داروهای کمیاب 16062254102 غیرالکترونیکی     عدم مصداق  پاسخگویی به تماس های سامانه 190 در بخش کمبود دارویی، سپس استعلام از داروخانه ها و مراکز توزیع دارو و ارائه اطلاعات مراکز توزیع کننده دارو به بیماران برای تهیه داروهای کمیاب در استان مدت زمان پاسخگویی در مورد نحوه تهیه داروی مورد نیاز چقدر است؟ حدود یک تا دو روز کاری
برای تهیه دارو از استان تهران باید با چه سامانه ای تماس گرفت؟ سامانه تلفنی 190 بین ساعات 15 تا 20 بعد از ظهر
آیا برندها و مکمل های غیر دارویی هم شامل پیگیری می شوند؟ خیر، داروهای مکمل و برندهای خاص در الویت کاری این خدمت نمی باشد.

دکتر فاطمه حاجی سید تقیا

تلفن :33663835-028

   
صدور پروانه فعالیت مسئولین فنی شرکت های حوزه فراورده های سلامت محور 16062245102 الکترونیکی     عدم مصداق  در این خدمت مدارک مورد نیاز از فرد واجد شرایط دریافت می گردد و پس از جمع بندی و ارائه در کمیسیون ماده 20 دانشگاه در صورت تایید برای فرد متقاضی پروانه مسئول فنی صادر می گردد. به منظور نظارت بر فرآیند های متداول شرکت های پخش لازم است مسئول فنی واجد شرایط درشعبه حضور داشته باشد، به همین منظور پروانه مسئول فنی شرکت های پخش صادر می گردد.  

چه مدارکی مورد نیاز است؟ مدارک مطابق با ضابطه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش

چه زمانی کمیسیون ماده 20 دانشگاه برگزار میشود؟ آخرین دوشنبه هر ماه

مسئول فنی شرکت پخش فارغ التحصیل چه رشته ای باید باشد؟ رشته داروسازی

دکتر علی نظری، دکتر سپیده سیف اللهی

تلفن :33663835-028

 
ارائه فرآورده های ویژه متابولیک و شیرخشک های رژیمی یارانه ای 16061659000 غیرالکترونیکی     عدم مصداق ثبت شیرخشک های ویژه متابولیک و آلرژیک توسط کارشناسان بیمارستان تخصصی اطفال و به صورت الکترونیک از طریق سامانه حامی به آدرس https://metabolic.ttac.ir انجام گرفته و پس از تأیید نسخه در اداره کل نظارت بر فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل، فرآورده های تقاضا شده توسط شرکت پخش به صورت پستی برای بیمار ارسال می گردد. در صورت ایجاد هرگونه مشکل در روند ثبت تا تحویل این فرآورده ها، خانواده کودک با کارشناس اداره نظارت بر فرآورده های تماس گرفته و کارشناس مربوطه با بررسی مراحل ثبت نسخه و همچنین پیگیری از اداره کل و شرکت پخش و یا با ثبت مجدد نسخه در سامانه حامی، مشکل ایجاد شده را یرطرف می کند. ثبت نسخه الکترونیک در کجا صورت می گیرد؟ در بیمارستان تخصصی کودکان قدس و توسط کارشناس مربوطه
از زمان ثبت نسخه تا زمان دریافت فرآورده معولا چند روز فاصله خواهد بود؟ معمول تا 4 روز
در صورت عدم دریافت فرآورده پس از 4 روز، چگونه پیگیری نماییم؟ از طریق تماس تلفنی با کارشناس اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل با شماره تماس 33663844

دکتر نسترن عبادی

تلفن محل كار : 028-33663844

   
احراز اصالت فرآورده‌های سلامت محور 16062254104 غیرالکترونیکی     عدم مصداق پس از مراجعه حضوری متقاضی و درخواست تعیین اصالت فرآورده‌های سلامت محور اعم از خوراکی، آرایشی، بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی و وصول نمونه توسط این معاونت، مطابق با نوع محصول سلامت‌محور، بررسی و تعیین اصالت فرآورده مذکور به اداره متناظر ارجاع داده می‌شود. برای تعیین اصالت فرآورده ابتدا بایستی مشخص گردد که فرآورده مذکور تولید داخل است و یا وارداتی. تعیین اصالت فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی داخلی از طریق وجود علامت سیب سلامت، شماره پروانه ساخت معتبر، تاریخ تولید و انقضاء و ... و تعیین اصالت فرآورده‌های دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی تولید داخل، از طریق بررسی کد IRC معتبر صورت می‌پذیرد.

محصول سلامت محور مورد نظر از نظر محل تولید به چه نوع می‌باشد؟ داخلی/خارجی؛ با توجه به اطلاعات مربوط به کشور سازنده موجود بر روی محصول مشخص می‌گردد.

آیا محصول سلامت محور داخلی مورد نظر، مجاز می‌باشد؟ بله/خیر؛ با توجه به اطلاعات مندرج بر روی محصول (وجود علامت سیب سلامت، شماره پروانه ساخت معتبر، تاریخ تولید و انقضاء و ... برای محصولات خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی؛ و وجود کد IRC معتبر برای داروها و مکمل‌ها و تجهیزات پزشکی) مشخص می‌گردد.

آیا محصول سلامت محور وارداتی مورد نظر، قاچاق است؟ بله/خیر؛ با توجه به وجود برچسب اصالت یا برچسب ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالای معتبر، قاچاق بودن یا نبودن محصول بررسی می‌شود.

صاحبه قنبری

تلفن :33663992-028

   
صدور پروانه بهداشتی ساخت فرآورده های آرایشی و بهداشتی 16061654106 غیرالکترونیکی     عدم مصداق پس از ارائه مدارک مرتبط با صدور پروانه بهداشتی ساخت فرآورده های آرایشی و بهداشتی مطابق چک لیست در سایت معاونت غذا ودارو وثبت درخواست در دبیرخانه ، پرونده صدور پروانه مزبور به کارشناس مربوطه ارجاع شده وکارشناس پرونده بررسی تکمیل مدارک مطابق چک لیست را انجام میدهد که در صورت نقص به متقاضی اعلام تانسبت به رفع آن اقدام نماید و از طرفی موضوع محصول تحت بررسی به آزمایشگاه کنترل حوزه معاونت غذا ودارو گزارش داده می شود تا در صورت صلاحدید آزمایشگاه از امکانات و تجهیزات آزمایشگاه واحد تولیدی بازدید گردد و به موازات این روند بررسی فرمولاسیون توسط کارشناس پرونده انجام می گیرد و در جلسه پیش کمیته ساخت که با حضور کارشناسان اداره نظارت تشکیل می گردد فرم سه برگی پروانه ساخت به چه صورت تکمیل می گردد.؟ براساس نام شیمیایی مواد اولیه با درج درصد خلوص و بصورت تایپ شده ، از درصد بالا به پایین به ترتیب درج گردد.
INCI NAME هرماده اولیه از کجا استخراج می شود و چیست؟ از منبع COSING  که بصورت آنلاین از مسیر google قابل دریافت میباشد.
نام شیمیایی هرماده اولیه چیست و از کجا میتوان بدست آورد؟ از منابع علمی موجود نظیر FOOD CHEMIVAL یا استاندارد های ملی و بین المللی و یا از منبع   COSING
زمان صدور پروانه ساخت چقدر طول می کشد؟ صدور پروانه ها بصورت نوبتی  و به ترتیب در حال انجام است و با توجه به ازدحام درخواست ها و پرونده های ورودی ، درصورت کامل بودن پرونده و نداشتن هرنوع نواقص بطور میانگین یکماه طول می کشد 

کلیه پرسنل شاغل در اداره نظارت برمواد آرایشی و بهداشتی

تلفن : 5-33672784-028

   
صدور مجوز ترخیص فرآورده های آرایشی و بهداشتی 16062249100 الکترونیکی     عدم مصداق            
صدور مجوز توزیع فرآورده های آرایشی و بهداشتی 16062253100 غیرالکترونیکی     عدم مصداق  این خدمت وزارتخانه ای است و فرایند را راساً در وزارتخانه انجام میدهند و این معاونت فرایندی بطور مستقیم برای اربابان رجوع دراین خدمت ندارد.            
صدور مجوز ورود فرآورده های آرایشی و بهداشتی 16061654107 الکترونیکی     عدم مصداق

این خدمت وزارتخانه ای است و واحدهای تولیدی با ورود به سامانه وزارتخانه به آدرس www.TTAC.ir که با سامانه سازمان صنعت ، معدن و تجارت لینک میباشد و فرایند را راساً انجام میدهند و این معاونت فرایندی بطور مستقیم برای اربابان رجوع دراین خدمت ندارد.

 

       

 

 

صدور پروانه بهداشتی ساخت فرآورده های غذایی و آشامیدنی 16061654108 غیرالکترونیکی     عدم مصداق پس از ارائه مدارک مرتبط با صدور پروانه بهداشتی ساخت فرآورده های آرایشی و بهداشتی مطابق چک لیست موجود در پیوست ج و سایت معاونت غذا ودارو وثبت درخواست در دبیرخانه ، پرونده صدور پروانه مزبور به کارشناس مربوطه ارجاع شده وکارشناس پرونده بررسی تکمیل مدارک مطابق چک لیست را انجام میدهد که در صورت نقص به متقاضی اعلام تانسبت به رفع آن اقدام نماید و از طرفی موضوع محصول تحت بررسی به آزمایشگاه کنترل حوزه معاونت غذا ودارو گزارش داده می شود تا در صورت صلاحدید آزمایشگاه از امکانات و تجهیزات آزمایشگاه واحد تولیدی بازدید گردد  فرم سه برگی پروانه ساخت به چه صورت تکمیل می گردد.؟ براساس نام شیمیایی مواد اولیه با درج درصد خلوص و بصورت تایپ شده ، از درصد بالا به پایین به ترتیب درج گردد.
نام شیمیایی هرماده اولیه چیست و از کجا میتوان بدست آورد؟ از منابع علمی موجود نظیر FOOD CHEMIVAL یا استاندارد های ملی و بین المللی و یا از منبع   COSING
زمان صدور پروانه ساخت چقدر طول می کشد؟ صدور پروانه ها بصورت نوبتی  و به ترتیب در حال انجام است و با توجه به ازدحام درخواست ها و پرونده های ورودی ، درصورت کامل بودن پرونده و نداشتن هرنوع نواقص بطور میانگین یکماه طول می کشد 
علامت تجاری محصول از کجا وبه چه صورت میتوان دریافت کرد؟ از طریق سامانه اداره ثبت مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، ثبت علامت تجاری بصورت الکترونیکی و براساس دستورالعمل راهنمای مندرج در سامانه آن سازمان قابل انجام است.
 

کلیه پرسنل شاغل در اداره نظارت برمواد غذایی و آشامیدنی

تلفن : 5-33672784-028

   
صدور مجوز ترخیص فرآورده های غذایی و آشامیدنی 16062249101 الکترونیکی     عدم مصداق این خدمت وزارتخانه ای است و واحدهای تولیدی با ورود به سامانه وزارتخانه به آدرس www.TTAC.ir که با سامانه سازمان صنعت ، معدن و تجارت و سامانه گمرکات کشور لینک میباشد و فرایند را راساً انجام میدهند و این معاونت فرایندی بطور مستقیم برای اربابان رجوع دراین خدمت ندارد.
صدور مجوز توزیع فرآورده های غذایی و آشامیدنی 16062253101 الکترونیکی     عدم مصداق این خدمت وزارتخانه ای است و فرایند را راساً در وزارتخانه انجام میدهند و این معاونت فرایندی بطور مستقیم برای اربابان رجوع دراین خدمت ندارد.
صدور مجوز ورود فرآورده های غذایی و آشامیدنی 16061654107 الکترونیکی     عدم مصداق این خدمت وزارتخانه ای است و واحدهای تولیدی با ورود به سامانه وزارتخانه به آدرس www.TTAC.ir که با سامانه سازمان صنعت ، معدن و تجارت لینک میباشد و فرایند را راساً انجام میدهند و این معاونت فرایندی بطور مستقیم برای اربابان رجوع دراین خدمت ندارد.
22 حوزه معاونت بهداشت  ارتقای آگاهی و فرهنگسازی در حوزه سلامت 16041015000 به صورت حضوری، الکترونیکی و ترکیبی از هر دو مورد     عدم مصداق

در سال جاری عنوان اصلی خدمات کلان به دلیل اضافه شدن خدمات دیگر به این دفتر به آموزش و توانمندسازی، مشارکت و هماهنگی بین بخشی، فرهنگ ارتقای سلامت تغییر یافت. هدف اصلی: اجتماعی‌سازی سلامت در جهت مشارکت ساختارمند و فعال فرد-خانواده و جامعه و جلب مشارکت بین بخشی در تامین- حفظ و ارتقای سلامت اهداف کمی و برنامه ها 1 - پوشش برنامه ملي خودمراقبتي به ميزان 70 درصد جمعيت تحت پوشش تا پايان برنامه ششم هر خانه یک پایگاه سلامت (خودمراقبتی) پیوست اجتماعی 2 - افزايش سواد سلامت مردم به ميزان 25 درصد سال پايه آموزش سلامت همگانی نیازسنجی و مداخلات سلامت سنجش سواد سلامت یکپارچه سازی تولیدات رسانه ای بهداشت در سلامت

- چطور می توانیم در جلسات آموزشی شرکت کنیم ؟ حضور در مراکز یا عضویت در گروههای مجازی و کلاس های آنلاین

- شرایط اخذ شماره انتشارات از کمیته علمی اجرایی؟ -طرح در کمیته شهرستان و تایید – طرح درکمیته استانی و تایید

کلیه مراقبین سلامت شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت و بهورزان شاغل در خانه های بهداشت    
23 حوزه معاونت بهداشت

صدور پروانه تاسیس و  فعالیت آموزشگاه بهداشت اصناف

16042572102

حضوری     عدم مصداق

در راستای اجرای ماده 41 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که در تاریخ 18 / 3 / 92 توسط مقام محترم وزارت برای اجرا ابلاغ گردیده است دستور عمل تاسیس و فعالیت آموزشگاه های بهداشت اصناف توسط معاونت بهداشتی وزارت ابلاغ گردید معاونت های بهداشتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی ، موظفند در زمینه صدور پروانه فعالیت، اعطای گواهینامه های آموزشی و نظارت بر فعالیت این آموزشگاه ها بر اساس این دستور عمل اقدام نمایند.

- برای اخذ پروانه آموزشگاه اصناف چه اقدامی باید کرد؟ ارسال مدارک به مرکز بهداشت شهرستان

- برای اخذ پروانه آموزشگاه اصناف چه مدارکی مورد نیاز است؟ فتوکپی شناسنامه و کارت ملی- دو قطعه عکس- تکمیل فرم مرتبط- گواهی سوء پیشینه – فتوکپی مدرک تحصیلی

- مدرک تحصیلی مدیر آموزشگاه اصناف چه باید باشد؟ مدیر آموزشگاه اصناف می بایست دارای حداقل مدرک کارشناسی مهندسی بهداشت محیط باشد.

خدیجه افشار 

معاونت بهداشت واحد سلامت محیط 02833690511

   
24 حوزه معاونت بهداشت

نظارت بر بهداشت اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهداشتی

16041018000

حضوری     عدم مصداق بر اساس آیین نامه اجرایی قانون موادخوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بصورت فصلی از مراکز تهیه و توزیع موادغذایی بازدید بهداشتی انجام می‌شودکه در صورت وجود مشکلات بهداشتی با تنظیم گزارش مراتب پیگیری قانونی می‌شود

 

- برای ایجاد شرایط بهداشتی در یک امکنه چه اقدامی باید انجام داد؟ جواب با بازرسین بهداشت محیط مشاوره کنید

- کف و دیوار آشپزخانه رستوران چگونه باید باشد؟ کف آشپزخانه باید از جنس سنگ یا سرامیک باشد و دیوار تا زیر سقف کاشی ، سنگ یا سرامیک باید باشد

- چه کسانی در مراکز تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی باید کارت بهداشت اخذ نمایند؟ کلیه شاغلین قبل از شروع به کار باید کارت بهداشت اخذ نمایند.

رضا طهماسبی پور 

معاونت بهداشت واحد سلامت محیط 02833690511

   
25 حوزه معاونت بهداشت

صدور تأییدیه بهداشتی اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی

16042572100

حضوری     عدم مصداق

بر اساس قانون نظام صنفی، اتحادیه های صنفی بایستی جهت صدور مجوز کسب برای واحدهای صنفی از سیستم بهداشتی استعلام نمایند تا شرایط بهداشتی امکنه مورد تایید قرار گیرد دانشگاه علوم پزشکی براساس آیین نامه اجرایی قانون موادخوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع موادغذایی بازدید بهداشتی انجام داده و نتیجه را به اتحادیه مربوطه اعلام می نماید

- برای اخذ تاییدیه بهداشتی چه اقدامی باید کرد؟ نامه استعلام صادره از هرسازمان یا اتحادیه را به دانشگاه علوم پزشکی ارائه تا جهت بازدید کارشناسان هماهنگی شود که بعد از بازرسی جواب استعلام به آن سازمان صادر میشود

- مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی برای تاییدیه ،چه شرایطی باید داشته باشد؟ از نظر بهداشتی باید دارای آب سالم ، دفع بهداشتی فاضلاب ، ساختمان بهداشتی ( کف سنگ یا سرامیک  و دیوار باید از جنس قابل شستشو باشد ) داشته باشد و کارکنان دارای کارت بهداشت و گواهی بهداشت باشند

رضا طهماسبی پور 

معاونت بهداشت واحد سلامت محیط 02833690511

   
26 حوزه معاونت بهداشت

پایش نظام سلامت (16042575000)

 

پایش بیماری های واگیر

16042575100

به سه صورت حضوری ، الکترونیکی و  ترکیبی از هر دو مورد

    عدم مصداق پایش و نظارت به صورت آبشاری در سطوح مختلف طراحی و با ابزار مربوطه صورت می گیرد. در معاونت بهداشتی و ستاد شهرستانهای تابعه این پایش و نظارتها مطابق استانداردهای وزارت متبوع تعیین و به واحد های تابعه ابلاغ می گردد. علاوه بر این پایش ها، در صورت وجود شرایط خاص (اپیدمی ، گزارشات نیازمند مداخلات تیم واکنش سریع که پرسنل گروه بیماریهای واگیر نیز از اعضای این تیم می باشند) پایش و نظارت خارج از برنامه نیز انجام می گردد. نتایج این پایش و نظارتها به صورت پسخوراند پایش و در قالب مکاتبه در اسرع وقت به واحد های بازدید شده منعکس می گردد که نتایج مداخلات بایستی در بازه زمانی تعریف شده اعلام گردد.

 

 

1-پایش به چه صورت انجام می شود ؟ براساس چک لیست های برنامه های واحد

2- زمان پایش به چه صورت خواهد بود ؟ معمولا بر اساس برنامه از پیش تنظیم شده اعلام از طریق مکاتبه معاونت اعلام می شود به جز موارد خاص

3- پسخوراند پایش به چه صورت اعلام می شود ؟ به صورت مکاتبه از طریق معاونت

کارشناسان واحد های ستادی شهرستان و استان    
27 حوزه معاونت بهداشت

پایش بیماری های غیرواگیر

16042575101

به سه صورت حضوری ، الکترونیکی و  ترکیبی از هر دو مورد     عدم مصداق

پایش و نظارت از ارکان مهم اصول مدیریت در سیستم های ارائه دهنده خدمات می باشد. پایش به ویژه در سیستم های ارائه دهنده خدمات سلامت حائز اهمیت بیشتری می باشد. این پایش و نظارت به صورت آبشاری در سطوح مختلف طراحی و با ابزار مربوطه صورت می گیرد. در معاونت بهداشتی این پایش و نظارتها مطابق استانداردهای وزارت متبوع تعیین و به واحد های تابعه ابلاغ می گردد. علاوه بر این پایش ها، در صورت وجود شرایط خاص ( اپیدمی ، گزارشات نیازمند مداخلات تیم واکنش سریع که پرسنل گروه بیماریهای واگیر نیز از اعضای این تیم می باشند) پایش و نظارت خارج از برنامه نیز انجام می گردد. نتایج این پایش و نظارتها به صورت پسخوراند پایش و در قالب مکاتبه در اسرع وقت به واحد های بازدید شده منعکس می گردد که نتایج مداخلات بایستی در بازه زمانی تعریف شده اعلام گردد.

1-پایش به چه صورت انجام می شود ؟ براساس چک لیست های برنامه های واحد

2- زمان پایش به چه صورت خواهد بود ؟ معمولا بر اساس برنامه از پیش تنظیم شده اعلام از طریق مکاتبه معاونت اعلام می شود به جز موارد خاص

کارشناسان واحد های ستادی شهرستان و استان    
28 حوزه ی معاونت دانشجویی و فرهنگی  ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان  علوم پزشکی 18062584000

تغذیه دانشجویان علوم پزشکی 

18062584100

الکترونیکی       شارژمبلغی و رزرو غذا به صورت اینترنتی برای دانشجویان   عبداله لطفی_شماره تماس 02833326091  

ارائه خدمات ورزشی دانشجویان علوم پزشکی 

17012584101

حضوری     عدم مصداق

ارائه واحد درسی تربیت بدنی 

در خواست آموزش دانشکده جهت برنامه ریزی روز وساعت ارائه درس با تربیت بدنی- هماهنگی اداره طبق برنامه توافقی برای جذب اساتید درس- ارسال نمرات در پایان ترم به آموزش وعملکرد اساتید جهت دریافت حق الزحمه.اداره تربیت بدنی هم روزه از ساعت 7:30لغایت 15:30جهت پاسخگوی دانشجو می باشد.

ارائه فوق برنامه ورزشی در رشته های مختلف

کلیه رشته های ورزشی  طبق آیین نامه مسابقات وزارت بهداشت که برای آن در طول سال مسابقه برگزار میگردد طبق جدول (روز وساعت مشخص )برای استفاده دختران وپسران دانشجو برنامه ریزی می شود وبا جذب مربی برای هر رشته واطلاع رسانی دانشجویان از طریق سایت – کانال ورابطین قابل استفاده می باشد

برگزاری مسابقات مختلف ورزشی واعزام تیمهای ورزشی به مسابقات

دانشجویان مستعد که در شرکت فوق برنامه های ورزشی شناسایی شده اند زیر نظر مربی فعالیت کرده و اعزام می شوند

ارئه واحد

1)آیا واحد تربیت بدنی حذف اضطراری دارد؟خیر ودرصورت غیبت غیر مجاز غیبت وصفر داده می شود

2)چند جلسه حق غیبت داریم ؟ هر دانشجو در طی ترم 2 جلسه غیبتش با هماهنگی با استاد موجه می گردد

3)اگر دانشجویی مشکل حرکتی داشته باشد ونتواند ورزش کند چه می شود؟از طریق آموزش به شورای پزشکی معرفی می شود ودر صورت معاف شدن از ورزش آزمون کتبی می دهد

ارائه فوق برنامه

1)آیا شرکت در کلاسها هزینه دارد؟ خیر کلیه کلاسها رایگان می باشد

2)ساعت وروز کلاسهای ورزشی را چگونه مطلع شویم؟ کلیه برنامه ها در کانال ت.ب وسایت معاونت دانشجویی فرهنگی ارائه می شود

3)آیا بلیط شنا در اختیار دانشجویان قرار می گیرد؟با توجه به اینکه دانشگاه فاقد استخر است با رایزنی با استخرهای سطح شهر با ارائه کارت دانشجویی بلیط با تخفیف ارائه می گردد

برگزاری مسابقات واعزام

1)معمولا اعزام به مسابقات در چه زمانی است؟ المپیاد ورزشی دانشجویان همه ساله تابستان به میزبانی یک دانشگاه برگزار می گردد

2)آیا در رشته های همگانی هم مسابقه ای برگزار می گردد؟بله رشته های طناب زنی – لیوان چینی – روبیک – فریزبی – طناب کشی – آمادگی جسمانی- والیبال دو نفره وبسکتبال سه نفره نیز هر ساله المییاد دارد که بین دو ترم تحصیلی برگزار می گرد

3)چگونه می توان به عضویت تیم ورزشی دانشگاه در بیایم ؟ با حضور در سر تمرینات به طور منظم وشرکت در انتخابی تیم

رییس اداره و 

مدیر گروه تربیت بدنی

 مریم خوینی ها

داخلی 2714

02833367111

   

برگزاری اردوهای فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی

17022584102

حضوری     عدم مصداق 1- تکمیل فرم درخواست صدور مجوز اردوهای دانشجویی(فرهنگی- علمی)توسط برگزار کننده- 10 روز قبل از برگزاری اردو2- ارجاع 2-درخواست اردو به دبیرخانه شورای فرهنگی توسط کارشناس اردوها3- طرح و بررسی در شورای فرهنگی توسط اعضای شورای فرهنگی 4- ارائه فرم­ برگزاری اردوهای دانشجویی(فرهنگی- علمی)توسط برگزار کننده- 10 روز قبل از برگزاری اردو 5- بررسی جزئیات برگزاری اردو توسط کارشناس اردوها و تایید آن توسط مدیر فرهنگی و معاون6- تکمیل فرم تعهدنامه اردو توسط برگزار کننده و سرپرست اردو 7- ارائه لیست اسامی شرکت کنندگان و عوامل اجرایی اردو توسط برگزار کننده به کارشناس اردوها- 1 روز قبل از برگزاری اردو 8- دریافت فرم نظرسنجی اردو از کارشناس اردوها توسطبرگزار کننده- 1 روز قبل از برگزاری اردو 9- ارائه فرم نظرسنجی و گزارش اردو بعداز برگزاری اردو توسط برگزار کننده به کارشناس اردوها- 1 روز بعداز برگزاری اردو

- با چه نوع وسیله ای به اردو می رویم؟ مسیر های طولانی قطار مسیرهای نزدیک اتوبوس

- تعداد مخاطبین چند نفر هستند؟ از ده نفر تا صد نفر

- وضعیت اسکان به چه شکل است ؟ در خارج از استان در هتل های مناسب  در داخل استان در فضای باز

مهدی تبارک کارشناس فرهنگی معاونت دانشجویی حوزه فرهنگی33352652

   

ارائه خدمات اسکان و خوابگاه دانشجویان علوم پزشکی

18062584103

حضوری     عدم مصداق ارائه خوابگاه طبق آیین نامه وزارتی اسکان به دانشجویان غیر بومی با استناد به اسامی قبول شدگان سازمان سنجش کشور . با مراجعه حضوری دانشجو به اداره امورخوابگاه با تکمیل فرم تقاضا با ارائه یک قطعه عکس جهت تشکیل پرونده و صدور معرفی نامه جهت خوابگاه مشخص شده .   اداره امور خوابگاه ها مستقر در معاونت دانشجویی و فرهنگی  _ آقای بهرامی (رییس اداره امور خوابگاه ها) و خانم کریمیان (کارشناس امور دانشجویی ) - شماره تماس : 02833368998    
29 حوزه معاونت بهداشت و درمان ارائه خدمات بهداشتی و درمانی (16042573000) غربالگری های گروه های سنی 16042573100 الکترونیکی      

غربالگری گروههای سنی شامل ارزیابی ، طبقه بندی وضعیت عمومی، تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه، ارزیابی سلامت روان واجتماعي ، خطرسنجی ، خدمات سلامت زنان ،ارجاع و پیگیری متناسب با گروه های سنی ،کودک( صفر تا 5 سال)،نوجوان(6 تا 18 سال)،جوان (19 تا 29 سال)، میانسال(30تا 59 سال)،سالمند60 سال به بالا)می باشد.

 برنامه ریزی در خصوص اهم برنامه های کلیه  مراقبتها شامل:

- نظارت و پایش برآموزش‌ها، نحوه اجرای برنامه در واحدهای ارائه‌دهنده خدمت

- آموزش و اطلاع‌رسانی (کارکنان، مراقبین کودک، نمایندگان ادارات و ارگان‌ها و نیروهای مردمی)

- پشتیبانی (تجهیزات، مکمل‌های داروئی و... )

آیا برای دریافت خدمات باید مراجعه حضوری داشته باشیم؟بلی

جهت دریافت خدمات بهداشتی نیاز به مدارک خاصی می‌باشد؟برای بار اول، شماره کارت ملی و آدرس محل سکونت الزامی است. ولی پس از ثبت اطلاعات در سامانه سیب، درمراجعات بعدی کارت های مراقبتی و شماره کارت ملی

3-غربالگری شامل چه گروهای سنی می شود؟ شامل همه گروهای سنی مطابق دستورالعمل

تمامی ارائه دهندگان خدمت در سطح یک شامل: مراقب سلامت / بهورز، پزشک، ماما و ... ؛ در مراکز ارائه دهنده خدمت شامل خانه بهداشت و پایگاه سلامت  
ارائه خدمات مشاوره ای پزشک خانواده 16042573104 حضوری     عدم مصداق فرد در ابتدا بر اساس بلوک بندی انجام شده به مراقب سلامت مربوطه مراجعه می نماید. بعد از غربالگری توسط مراقب سلامت، بر اساس غربالگری مراقب سلامت  به پزشک یا کارشناس سلامت روان ارجاع داده می شود و بررسی های لازم توسط تیم سلامت انجام می گردد تا درمان وی تکمیل گردد..سپس در صورت صلاحدید پزشک و روانشناس فرد برای تکمیل درمان خود در صورت لزوم به روانپزشک (سطح دوم)نیز ارجاع می شود تا روند بهبودی بیمار تسریع گردد.

- اگر غربالگری اعتیاد من مثبت شود به پزشک مراجعه کنم؟خیر، بعد از آن باید به کارشناس سلامت روان مراجعه فرمایید.

- اگر غربالگری سلامت اجتماعی من مثبت شود باید به پزشک مراجعه کنم؟خیر،بعد از مثبت شدن غربالگری سلامت اجتماعی به کارشناس سلامت روان مراجعه فرمایید.

- اگر غربالگری سلامت روان من مثبت شود به روانشناس مراجعه کنم؟خیر،بعد از غربالگری نیاز به  ویزیت پزشک می باشد و در صورت نیاز پزشک شما را به کارشناس سلامت روان ارجاع خواهند داد.

- چه کسانی شامل این مشاوره هستند؟ کسانی که دچار سوء مصرف مواد، الکل و دخانیات می باشند، افرادی که دچار اختلالات روانشناختی هستند، کسانی که سلامت اجتماعی آنها در خطر و یا دچار مشکل می باشد.(مشکل همسرآزاری،کودک آزاری و ...)

 

کلیه پزشکان ، مراقبین سلامت و روانشناسان مراکز خدمات جامع سلامت(شهری و روستایی)

   

ارائه خدمات درمانی بستری

16032573106

حضوری     عدم مصداق

برای نمونه بیمارستان قدس: 

ارائه خدمات درمانی بستری مرکز آموزشی درمانی قدس به صورت شبانه روزی با 071 تخت مصوب جهت کودکان
و بزرگسالان ) فقط گوش و حلق و بینی صورت می گیرد

 

الهام  احسان 

سرپرستار درمانگاه و واحدهای پذیرش بستری

02833334808

   

 

ارائه خدمات درمانی سرپایی

16032573106

 

حضوری     عدم مصداق درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان قدس به صورت صبح وعصر ) کلینیک ویژه ( آماده ارائه خدمات درمانی سرپایی ) ویزیت بیماران ( به کودکان و بزرگسالان )فقط بیماری مربوط به گوش و حلق و بینی ( می باشد و در نوبت شب واحد درمانگاه این مرکز توسط پزشکان عمومی فعال می باشد . نوبت دهی به دو صورت تلفنی و حضوری و با ارائه کد ملی امکان پذیر می باشد که پس از انجام نوبت دهی در واحد پذیرش نوبن بیمار ثبت و تایید می شود و هزینه مربط به خدمت از طریق POS به حساب درآمد بیمارستان واریز و در نهایت توسط پزشک انتخاب شده ویزیت صورت می گیرد .  

الهام احسان

سرپرستار درمانگاه صبح 

سید کریم حسینی مسئول درمانگاه عصر  تلفن های بیمارستان  02833334808 

   

ارائه خدمات تصویربرداری

52266190527

حضوری     عدم مصداق واحد تصویربرداری بیمارستان قدس دستگاههای مختلف ثابت و پرتابل تصویربرداری و سونوگرافی به صورت شبانه روز آماده ارائه خدمات به بیماران سرپایی و بستری می باشد. نوبت دهی با دستور پزشک معالج و به صورت حضوری و با ارائه کد ملی امکان پذیر می باشد که پس از انجام ثبت اطلاعات و پذیرش تصویربرداری مورد نیاز صورت می گیرد. هزینه مربط به خدمت از طریق POS به حساب درآمد بیمارستان واریز می شود .  

عزت السادات فخار 

سوپروایزر واحد تصویربرداری

02833334808 

   

ارائه خدمات آزمایشگاهی 

16022573108

حضوری     عدم مصداق واحد آزمایشگاه بیمارستان با دستگاه های مختلف آزمایشگاهی به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمت به بیماران و مراجعین به مرکز می باشد . حضور بیمار و با ارائه کد ملی الزامی بوده که پس از انجام پذیرش در واحد پذیرش آزمایشگاه و پرداخت هزینه ، از بیمار نمونه آزمایش مورد درخواست تهیه و گزارش آن پس از انجام مراحل آزمایشگاهی به بیمار تحویل می شود .  

حمیرا صفاری زاده

سوپروایزر

02833334808 

   

ارائه خدمات استحقاق درمان

16062574000

  حضوری       ارائه خدمت استحقاق درمان جهت پذیرش با تعرفه های بیمه ای بیماران سرپایی و بستری مراجعه کننده به این مرکز به صورت شبانه روزی با ارائه کد ملی صورت می گیرد .  

وحیده عباسی مسئول واحد اسناد پزشکی

02833334808 

   
30 حوزه ی معاونت دانشجویی و فرهنگی  ارائه خدمات آموزشی دانشجویان علوم پژشکی (18042585000) مشاوره دانشجویان علوم پزشکی 18042585102 تلفنی       ابتدا مراجعه کننده طی تماس تلفنی و یا حضور در مرکز مشاوره و سلامت روان درخواست وقت مشاوره آنلاین می کند. مسئول پذیرش پس از یک مصاحبه مقدماتی ،وقت مشاوره  را تنظیم و شماره واتس آپ مشاور/ روانشناس و یا مددکار  را به دانشجو می دهد . دانشجو در زمان تعیین شده با روانشناس مربوطه تماس گرفته و خدمت دریافت می کند . در صورت نیاز به جلسه مجدد ، دوباره وقت تنظیم و در صورت عدم نیاز ، جلسات مشاوره خاتمه می یابد.

1- اداره مشاوره در چه زمینه هایی مشاوره آنلاین می دهد؟

 پاسخ به نیازهای مشاوره ای  و روانشناختی در زمینه های

* تحصیلی ( روش های یادگیری و مطالعه ، تمرکز حواس، مقابله با اضطراب امتحان و ..

*مشاوره در مسائل عاطفی( غم غربت و تنهایی ناشی از دوری از خانواده ، دلبستگی و ..

*مشاوره در زمینه ازدواج( معیارهای همسر گزینی ، مشاوره قبل از ازدواج ، حین و بعد از ازدواج)

* مشاوره خانواده و زوج درمانی

*خدمات روانشناختی، رفتاری ، آموزشی و ..

 2_ آیا اطلاعات داده شده  در جلسات مشاوره محرمانه است ؟

درمانگر ملزم به حفظ محرمانه بودن همه مواردی است که در جلسات گفته می شود و یکی از اصول مشاوره اصل رازداری است .  ولی در برخی موارد  ، استثنا وجود دارد.

موارد استثنا عبارتند از:مراجعه کننده قصد آسیب به خود یا دیگران را داشته باشد و یا مسئله سلامت روان مراجع در طول پروسه های قانونی مطرح باشد .

 3- آیا در اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه خدمات روانپزشکی ارائه می شود؟ 

بله ،خدمات روانپزشکی با گرفتن وقت قبلی از مسئول پذیرش ،ارائه می شود .

مسئول پذیرش: خانم فاطمه خانه زرین

02833360901

 

   

ردیف عنوان خدمت عنوان زیرخدمت نحوه ی ارائه زیرخدمت

ارائه درخواست خدمات بصورت الکترونیکی

 

 

ارائه خدمات بصورت الکترونیکی

 

 

راهنمای استفاده از خدمت  اطلاعات تکمیلی زیرخدمت

FAQ

سوالات متداول 

 SLA

بیانیه سطح توافق خدمت 

شماره تماس و نام واحد پاسخگوی خدمت 

(پیش شماره 028)

رسید زمان دار

آدرس

خدمت

الکترونیکی

31 معاونت توسعه مدیریت و منابع  صدور مجوز فعالیت دفاتر سلامت (16062571000) ایجاد و بهره‌برداری دفاتر خدمات سلامت به منظور ارائه خدمات بهداشتی و درمانی توسط این دفاتر به ارباب رجوع     حضوری

در راستای اجرای سياست های کلی نظام اداری، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، قانون مدیریت خدمات کشوری، الزامات قانونی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سياست های کلی سلامت، آیين نامه های اجرایی مرتبط با قانون مواد خوراکی، آشاميدنی، آرایشی و بهداشتی، آیين نامه های مرتبط با قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشاميدنی مصوب 4331 و اصلاحات بعدی آن و به منظور توسعه مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در ارائه خدمات و کاستن از مداخلات اجرایی دولت با هدف ارتقای کيفيت، دفاتر خدمات سلامت با هدف برونسپاري خدمات غیرحاکمیتی حوزه سلامت به بخش خصوصی راه اندازي می شوند.

  مشاهده دستورالعمل    مسئول فنی دفاتر خدمات سلامت    
 32 اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات   پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت (16061016000)       الکترونیکی متقاضی جهت ثبت شکایت و یا درخواست در پورتال مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی قزوین به آدرس https://bazresi.qums.ac.ir مراجعه و بر روی گزینه"درج شکایات" کلیک نموده و در صفحه مربوطه، جهت بارگذاری شکایت بر روی گزینه "فرم درج شکایت" کلیک می نماید و پس از تکمیل اطلاعات درخواستی "فرم شکایت"، بر روی گزینه "ارسال" کلیک نموده و سپس"کد رهگیری"  اعلام شده را به خاطر می سپارد.

1- نحوه دریافت پاسخ چگونه است؟ پاسخ : پس از بررسی و پیگیری شکایت، پاسخ در پورتال بازرسی بارگذاری شده و متقاضی می تواند در پورتال مربوطه از طریق "کد رهگیری"خود، پاسخ شکایت را روئیت نماید.

2- چه مدت طول می کشد تا پاسخ شکایت بارگذاری شود؟ پاسخ : معمولاً حداکثر ظرف مدت 10 روز پاسخ  بارگذاری می­گردد.

 اعظم سادات موسوی کارشناس مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی قزوین – شماره تماس : 33379061-  
33 معاونت تحقیقات و فناوری ارائه خدمات پژوهشی در حوزه علوم پزشکی (16052587000) انتشار مقاله در مجلات دانشگاه های علوم پزشکی 16052587101     الکترونیکی مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین نشریه‎ای علمی و غیرانتفاعی است. این مجله با هدف ارتقای سطح دانش علمی متخصصان، پژوهشگران، کارشناسان و علاقه ‎مندان رشته های علوم پزشکی؛ کمک به ایجاد ارتباط میان مراکز آموزشی، علمی و تحقیقاتی به منظور تبادل تجربه و دستاوردهای تازه علمی و کمک به توسعه بهداشت و سطح سلامت جامعه انتشار می‎یابد.  

مستندات مورد نیاز جهت انتشار مقاله چه مواردی می باشد؟

1. لینک صفحه اصلی مجله
2. لینک راهنمای ارسال مقاله
3. لینک راهنمای داوران

عاطفه خشکچالی

33357036 - داخلی 2663

 
فرآیند ثبت نام در سامانه جامع پژوهش     الکترونیکی سامانه جامع پژوهان، جهت مدیریت طرح های پژوهشی، پژوهشگران، محققین و نخبگان، مقالات چاپ شده، سامانه تشویق مقالات، مقالات ارائه شده، ابداعات و اختراعات، در بافت های مختلف دانشگاهی، دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی، واحد تحقیق و توسعه نصب شده و در حال بهره برداری می باشد.   1. جهت استفاده بهینه از سامانه، بهتر است با مرورگر Google Chrome و یا FireFox  باز شود.
2. در حین ثبت، توجه گردد که هیچ کدام از فیلدهای ستاره دار تکراری نباشند در غیر اینصورت روند ثبت نام باید از اول تکرار گردد.
3. حتماً گزینه های دریافت ایمیل و پیام کوتاه انتخاب گردند تا پس از تأیید مدیر سیستم نام کاربری و رمز عبور برای پژوهشگر ارسال گردد. (لازم به ذکر است کاربرانی که سیستم پیام تبلیغاتی گوشی همراه خود را غیر فعال نموده اند، پیام نام کاربری و رمز عبور را به صورت پیامک دریافت نخواهند کرد.)
 

عفت ملکی فرد

33357039 - داخلی 2646

 
   

برگزاری کارگاه ها و همایش های علوم پزشکی

16052587103

    الکترونیکی و غیرالکترونیکی آیین نامه برگزاری کارگاه ها به محض ابلاغ برای کارشناسان مربوطه طی یک جلسه تبیین می شود. موضوعات کارگاه ها از کارشناسان و اعضای هیئت علمی نیازسنجی می شود. برنامه عملیاتی سالیانه برگزاری کارگاه ها تدوین می شود. موضوعات در جلسه بررسی برنامه عملیاتی سالیانه این موضوع بررسی، اصلاح و تصویب می شوند. مدرسین کارگاه ها در داخل و خارج دانشگاه با پیشنهاد کارشناسان و تایید رئیس گروه اطلاع رسانی پزشکی تعیین و دعوت به همکاری از ایشان به عمل می آید.  

مراحل:

دریافت درخواست کارگاه ها تا تایید شورای برنامه ریز آموزشی

تایید عناوین تا تدوین سرفصل کارگاه ها

تعیین رئوس مطالب تا انتخاب مدرس

تعیین مدرس تا صدور مجوز

اخذ مجوز تا اطلاع رسانی کارگاه

اطلاع رسانی تا برگزاری کارگاه

کارشناس اطلاع رسانی پزشکی، خانم آیسا ملکی

028-33337006 داخلی 2654

 

    انتشار  کتاب در حوزه علوم پزشکی 16052587102     غیر الکترونیکی کتاب هایی که جهت بررسی صلاحیت و اخذ مجوز چاپ از طریق اتوماسیون اداری دریافت شده اند، پس از بررسی اولیه توسط رئیس گروه اطلاع رسانی توسط کارشناس برای ارسال به داور آماده میشود. داوران با توجه به حیطه موضوعی کتاب با اخذ صلاحدید و تایید رئیس گروه اطلاع رسانی تعیین میشوند. کتاب در مرحله اول از طریق اتوماسیون برای حداقل دو داور به همراه فرم داوری کتاب ارسال میشود. سپس برای دریافت نظرات داوران در مهلت مقرر پیگیری های تلفنی توسط کارشناس صورت میپذیرد.    

کارشناس اطلاع رسانی پزشکی، خانم آیسا ملکی

028-33337006 داخلی 2654

   

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0